Giải đề IELTS Listening 12 test 1 Cambridge [Giải thích chi tiết]

Giải đề IELTS Listening 12 test 1 trong Cambridge [Giải thích chi tiết]

Trong bài viết này IZONE sẽ giới thiệu đến các bạn phần giải đề chi tiết cho đề thi IELTS Listening 12 Test 1 của bộ đề thi Cambridge. Tham khảo ngay!

Sách IELTS 12 Cambridge - IELTS Listening 12 test 1

IELTS Listening 12 Test 1 – Section 1: FAMILY EXCURSIONS

Phân tích đề bài

Question 1-10: Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú bên dưới)

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. (Điền MỘT TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ cho mỗi câu trả lời)

FAMILY EXCURSIONS (Các cuộc thăm quan cùng gia đình) 

Cruise on a lake (Du ngoạn trên hồ)

Example (Ví dụ)

 • Travel on an old………steamship……… (Đi trên con tàu hơi nước cũ.)
 • Can take photos of the 1……..  that surround the lake (Có thể chụp ảnh của …….. bao quanh hồ)

Farm visit (Thăm quan trang trại)

 • Children can help feed the sheep (Trẻ em có thể giúp cho cừu ăn)
 • Visit can include a 40-minute ride on a 2…….. (Chuyến thăm có thể bao gồm một chuyến đi 40 phút trên đường ……..)
 • Visitors can walk in the farm’s 3……..by the lake (Du khách có thể đi bộ trong trang trại của……..bên hồ)
 • 4……..is available at extra cost (…….. có sẵn với một khoản phụ phí)

Cycling trips (các chuyến đi xe đạp) 

 • Cyclists explore the Back Road (Người đi xe đạp khám phá Back Road) 
 • A 5……..is provided (……..được cung cấp)
 • Only suitable for cyclists who have some 6…….. (Chỉ thích hợp cho những người đi xe đạp có một số……..)

– Bikes can be hired from 7…….. (near the Cruise Ship Terminal) (Có thể thuê xe đạp từ 7……..(gần Bến tàu du lịch))

 • Cyclists need (Người đi xe đạp cần:)

– a repair kit (bộ dụng cụ sửa chữa)

– food and drink (đồ ăn thức uống)

– a 8……..(can be hired) (một……..cần được thuê)  

 • There are no 9……..  or accommodation in the area (Không có…….. hoặc chỗ ở trong khu vực)

Cost (Chi phí ) 

 • Total cost for the whole family of cruise and farm visit: 10 $…….. (Tổng chi phí cho cả gia đình đi du thuyền và thăm trang trại: $……..)

Phân tích đáp án

Section  1: Questions 1-10:  dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền. 
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

1 . Can take photos of the (1)……..  that surround the lake

Từ cần điền là một danh từ (bởi vì đứng sau mạo từ cần có một danh từ)

=> Đáp án là: mountains

VISITOR: That sounds interesting. How long is the trip?

TC EMPLOYEE: About an hour and a half. And don’t forget to take pictures of the mountains. They’re all around you when you’re on the boat and they look fantastic.

2.  Farm visit

Children can help feed the sheep
Visit can include a 40-minute ride on a (2)……..

Từ cần điền là một danh từ (bởi vì đứng sau mạo từ cần có một danh từ)

=> Đáp án là: horse

TC EMPLOYEE: Right. Well there are various things you can do once you’ve crossed the lake, to make a day of it. One thing that’s very popular is a visit to the Country Farm. You’re met off the boat by the farmer and he’ll take you to the holding pens, where the sheep are kept. Children love feeling them!

VISITOR: My son would love that. He really likes animals.

TC EMPLOYEE: Well, there’s also a 40-minute trek round the farm on a horse, if he wants.

3. Visitors can walk in the farm’s (3)……..by the lake 

Từ cần điền có thể là một danh từ

=> Đáp án là gardens

TC EMPLOYEE: And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm.

4. (4) …….. is available at extra cost

Từ cần điền có thể là một danh từ hoặc Ving.

=> Đáp án là lunch

VISITOR: OK. Well that all sounds good. And can we get lunch there?

TC EMPLOYEE: You can, and it’s very good, though it’s not included in the basic cost. You pay when you get there.

VISITOR: Right.

5 Cycling trips

● Cyclists explore the Back Road

● A (5)…………….. is provided

Từ cần điền là một danh từ (bởi vì đứng sau mạo từ cần có một danh từ)

=> Đáp án là map

VISITOR: So is there anything else to do over on that side of the lake?

TC EMPLOYEE: Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There’s a trail there called the Back Road – you could easily spend three or four hours exploring it, and the scenery’s wonderful. They’ll give you a map when you get your ticket for the cruise – there’s no extra charge

6. Only suitable for cyclists who have some (6)……..

Từ cần điền là một danh từ.

=> Đáp án là experience

VISITOR: What’s the trail like in terms of difficulty?

TC EMPLOYEE: Quite challenging in places. It wouldn’t be suitable for your seven-year-old. It needs someone who’s got a bit more experience.

7. Bikes can be hired from 7……..(near the Cruise Ship Terminal)

Từ cần điền là một danh từ hoặc tên riêng

=> Đáp án là Ratchesons

VISITOR: Hmm. Well, my daughter loves cycling and so do I, so maybe the two of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don’t have bikes here… is there somewhere we could rent them?

TC EMPLOYEE: Yes, there’s a place here in the city. It’s called Ratchesons.

VISITOR: I’ll just make a note of that – er, how do you spell it?

TC EMPLOYEE: R-A-T-C-H-E-S-O-N-S. It’s just by the cruise ship terminal.

VISITOR: OK.

8. Cyclists need:

   –  a repair kit

   –  food and drink

   –  a 8……………. (can be hired)

Từ cần điền là một danh từ (vì sau một mạo từ cần phải có một danh từ)

 => Đáp án là helmet

TC EMPLOYEE: You’d also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you, and you’d need to take along a snack and some water – it’d be best to get those in the city.

VISITOR: Fine. That shouldn’t be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place?

VISITOR: Sure […]. 

9. There are no (9) …or accommodation in the area 

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án là shops

TC EMPLOYEE: Sure, you should definitely get that. It’s a great ride, but you want to be well prepared because it’s very remote – you won’t see any shops round there, or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat.

10. Cost

● Total cost for the whole family of cruise and farm visit: 10 $…….. 

Đáp án cần điền là một số

=> Đáp án là 267

Lưu ý: Đây là một câu khá đánh đố bởi vì các bạn sẽ thấy nhiều mức giá được nói đến trong câu này. 

$214: Sai, bởi vì con gái của người du khách là 15 tuổi => Phải tính theo giá vé của người lớn (75$), chứ không phải 22$

=> Đáp án là 267

VISITOR: Yeah. So what sort of prices are we looking at here?

TC EMPLOYEE: Let’s see, that’d be one adult and one child for the cruise with farm tour that’s $117, and an adult and a child for the cruise only so that’s $214 dollars altogether. Oh, wait a minute, how old did you say your daughter was?

VISITOR: Fifteen.

TC EMPLOYEE: Then I’m afraid it’s $267 because she has to pay the adult fare, which is $75 instead of the child fare which is $22 – sorry about that.

VISITOR: That’s OK.

IELTS Listening 12 Test 1 – Section 2: Talk to new kitchen assistants

Phân tích đề bài

Questions 11 – 14 Choose the correct letter, A,B or C. (Câu hỏi 11 – 14 Chọn chữ cái đúng, A, B hoặc C.)

Talk to new kitchen assistants (Nói chuyện với những người phụ bếp mới)

11.  According to the manager, what do most people like about the job of kitchen assistant? (Theo anh quản lý, điều gì khiến mọi người thích nhất ở công việc phụ bếp?)

 1.  the variety of work (sự đa dạng của công việc)
 2.  the friendly atmosphere (bầu không khí thân thiện)
 3.  the opportunities for promotion (cơ hội thăng tiến)

12.  The manager is concerned about some of the new staff’s (Người quản lý lo ngại về thứ gì của nhân viên mới )

 1.  jewellery. (đồ trang sức)
 2.  hair styles. (kiểu tóc)
 3.  shoes. (giày)

13. The manager says that the day is likely to be busy for kitchen staff because (Người quản lý nói rằng một ngày có thể sẽ bận rộn đối với nhân viên nhà bếp vì)

 1.  it is a public holiday (đó là một ngày lễ)
 2.  the head chef is absent (bếp trưởng vắng mặt)
 3.  the restaurant is almost fully booked. (nhà hàng gần như đã kín chỗ.)

14. Only kitchen staff who are 18 or older are allowed to use(Chỉ nhân viên bếp từ 18 tuổi trở lên mới được sử dụng)

 1.  the waste disposal unit. (đơn vị xử lý chất thải.)
 2.  the electric mixer (máy trộn bằng điện) 
 3.  the meat slicer (máy thái thịt)

Questions 15 and 16 (Câu hỏi 15 và 16)

Choose TWO letters, A-E. According to the manager, which TWO things can make the job of kitchen assistant stressful? (Chọn HAI chữ cái, A-E. Theo nhà quản lý, HAI điều nào có thể khiến công việc phụ bếp trở nên căng thẳng?)

 1.  They have to follow orders immediately. (Họ phải làm theo lệnh ngay lập tức.)
 2.  The kitchen gets very hot. (Nhà bếp rất nóng).
 3.  They may not be able to take a break. (Họ có thể không được nghỉ ngơi)
 4. They have to do overtime. (Họ phải làm thêm giờ.)
 5.  The work is physically demanding (Công việc đòi hỏi thể chất)

Questions 17-20: What is the responsibility of each of the following restaurant staff? (Câu hỏi 17-20: Trách nhiệm của mỗi nhân viên nhà hàng sau đây là gì?)

Choose FOUR answers from the box and write the correct letter, A-F, next to Questions 17-20. (Chọn BỐN câu trả lời từ ô và viết đúng chữ cái A-F bên cạnh Câu hỏi 17-20.)

Responsibilities (Trách nhiệm)

 1. training courses (khóa huấn luyện)
 2. food stocks (thức ăn có trong kho)
 3. first aid (sơ cứu)
 4. breakages (đồ bị vỡ) 
 5. staff discounts (giảm giá nhân viên)
 6. timetables (thời gian biểu)

Restaurant staff (nhân viên nhà hàng) 

17. Joy Parkins ……………

18. David Field ……………

19. Dexter Wills  ……………

20.  Mike Smith ……………

Phân tích đáp án

Part 2: Questions 11-14: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

11. According to the manager, what do most people like about the job of kitchen assistant?

A. the variety of work

Giải thích: Theo thông tin từ đoạn băng, người quản lý nói rằng hầu hết những phụ bếp thì đều thấy thích khi họ có nhiều thứ để làm.

=> Đáp án ATRUE

Well, you might be feeling a bit nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work. OK, they might get shouted at sometimes, but it’s nothing personal, and they’re pleased that they have so many different things to do, which means they never get bored . And I’ll tell you straightaway that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility.

B. the friendly atmosphere

Giải thích: Người quản lý nói rằng đôi khi những người phụ bếp cũng sẽ bị mắng (ngược nghĩa với friendly), nhưng không phải là do thù oán cá nhân.

=> Đáp án BFALSE

Well, you might be feeling a bit nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work. OK, they might get shouted at sometimes, but it’s nothing personal.

C. the opportunities for promotion

Giải thích: Người quản lý nói rằng chỉ khi những người phụ bếp làm tốt thì người quản lý mới nghĩ đến việc thăng chức cho họ.

=> Đáp án C FALSE 

And I’ll tell you straightaway that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility.

12. The manager is concerned about some of the new staff’s

A. jewellery

Giải thích: Người quản lý nói rằng những phụ bếp nào mà mang trang sức (nhẫn & vòng) thì nên bỏ ra và để vào nơi an toàn.

=> Đáp án ATRUE

[…] Those of you with long hair have got it well out of the way, but some of you’ll need to remove your rings and bracelets – just put them somewhere safe for today, and remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard. 

B. hair styles.

Giải thích: Người quản lý bảo rằng, những phụ bếp có tóc dài thì đã cuốn tóc lên rồi.

=> Đáp án BFALSE

Those of you with long hair have got it well out of the way

C. shoes.

Giải thích: Người quản lý không lo lắng về giày của những người phụ bếp mới, bởi vì tất cả bọn họ đều đi giày phù hợp.

=> Đáp án CFALSE

Now I’m glad to see none of you have unsuitable footwear, so that’s good – you need to be careful as the floors can get very wet and slippery

13. The manager says that the day is likely to be busy for kitchen staff because

C. the restaurant is almost fully booked.

Giải thích: Người quản lý nói rằng hôm nay sẽ rất bận rộn vì không còn bất kỳ bàn nào trống vào buổi tối cả, buổi trưa thì chỉ còn 1 số bàn.

=> Đáp án C TRUE

Now it’s going to be a busy day for you all today – we don’t have any tables free for this evening, and only a few for lunch

A. It is a public holiday.

Giải thích: Thông tin trong đoạn băng nói rằng người bếp trưởng đi nghỉ mát (be on holiday) chứ không phải nhắc về một ngày lễ quốc gia (public holiday)

=> Đáp án AFALSE

Fortunately we’ve got our Head Chef back – he was away on holiday all last week which meant the other chefs had extra work. 

B. the head chef is absent.

Giải thích: Người quản lý nói rằng, đầu bếp trưởng đã quay lại.

=> Đáp án BFALSE

Fortunately we’ve got our Head Chef back – he was away on holiday all last week which meant the other chefs had extra work

14. Only kitchen staff who are 18 or older are allowed to use

C. the meat slicer.

Giải thích: Người quản lý nói rằng do Emma và Jake chưa đủ 18 tuổi, nên không được sử dụng máy cắt thịt (the meat slicer)

=> Điều này có nghĩa là chỉ có những người đã đủ 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi mới có thể sử dụng máy cắt thịt

=> Đáp án CTRUE

Then I think there are two of you here who are under 18 – that’s Emma and Jake, isn’t it? Right, so for you two, the meat slicer is out of bounds. And of course none of you are allowed to use the electric mixer until you’ve been shown how it works.

A. the waste disposal unit.

Giải thích: Người quản lý nói rằng có một số dụng cụ không được sử dụng, cho dù ở độ tuổi nào, nếu chưa được hướng dẫn.

Một trong những dụng cụ đó là hẹ thống xử lý rác thải (the waste disposal system).

=> Đáp án AFALSE

For all of you, whatever your age, there’s some equipment you mustn’t use until you’ve been properly trained, like the waste disposal system for example, for health and safety reasons

B. the electric mixer.

Giải thích: Người quản lý nói rằng, không ai được sử dụng máy trộn (the electric mixer), cho đến khi được hướng dẫn cách nó hoạt động.

=> Đáp án BFALSE

And of course none of you are allowed to use the electric mixer until you’ve been shown how it works.

Part 3: Questions 15-16: dạng MCQ chọn 2 đáp án đúng

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 5 đáp án sẽ có 2 đáp án đúng (True), 3 đáp án còn lại sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

15-16: According to the manager, which TWO things can make the job of kitchen assistant stressful?

Đáp án đúng là

A. They have to follow orders immediately.

Giải thích: Người quản lý nói rằng, khi có ai đó nói phụ bếp cần phải làm điều gì đó, thì họ cần phải làm ngay lập tức. 

E. The work is physically demanding.

Giải thích: Người quản lý nói rằng, những người phụ bếp sẽ phải đứng cả ngày để bưng bê đồ. 
=> Điều này có nghĩa đây là một công việc đòi hỏi thể chất (Physically demanding)

=> Đáp án A E TRUE

Now you may have heard that this can be a stressful job, and I have to say that can be true. You’ll be working an eight-hour day for the first week, though you’ll have the chance to do overtime after that as well if you want to. But however long the hours are, you’ll get a break in the middle. What you will find is that you’re on your feet all day long, lifting and carrying, so if you’re not fit now you soon will be! You’ll find you don’t have much chance to take it easy – when someone tells you to do something you need to do it straightaway – but at least we do have a very efficient air conditioning system compared with some kitchens.

B. The kitchen gets very hot.

Giải thích: Người quản lý nói rằng bếp của họ thì có hệ thống điều hòa không khí – Không giống như một số bếp khác

=> Đáp án BFALSE

At least we do have a very efficient air conditioning system compared with some kitchens.

C. They may not be able to take a break.

Giải thích: Người quản lý nói rằng, những nhân viên phụ bếp sẽ được nghỉ giải lao vào giữ giờ 

=> Đáp án C FALSE

You’ll be working an eight-hour day for the first week, though you’ll have the chance to do overtime after that as well if you want to. But however long the hours are, you’ll get a break in the middle

D. They have to do overtime.

Giải thích: Người quản lý nói rằng, những nhân viên phụ bếp sẽ có cơ hội làm thêm giờ nếu họ muốn

=> Điều này có nghĩa là việc làm thêm giờ không phải là một yếu tố khiến công việc trở nên stressful

=> Đáp án DFALSE

You’ll be working an eight-hour day for the first week, though you’ll have the chance to do overtime after that as well if you want to. 

Part 3: Questions 17-20: Matching 

Cách làm: 

 • Đọc lướt qua câu hỏi (các câu hỏi sẽ không bị paraphrase nên không cần lo lắng là không nhận ra chúng trong audio)
 • Đọc kỹ các phương án lựa chọn, đảm bảo rằng đã hiểu và phân biệt được sự giống-khác nhau giữa chúng
 • Nghe kỹ Audio và chọn đáp án

17. Joy Parkins

Giải thích: Parkins là người người quyết định ai làm cái gì trong ngày, và làm trong bao lâu.

Đáp án là F. timetables

I’m Joy Parkins and I decide who does what during the day and how long they work for.

18. David Field

Giải thích: Theo đoạn băng, nếu nhân viên phụ bếp bị thương , cho dù là vết thương nhỏ,  họ cần phải báo ngay với David Field để anh ấy có thể đảm bảo rằng vụ việc này được ghi nhận lại và họ sẽ được điều trị phù hợp.

Đáp án là C. first aid

One person whose name you must remember is David Field. If you injure yourself at all, even if it’s really minor, you must report to him and he’ll make sure the incident is recorded and you get the appropriate treatment. 

19. Dexter Wills

Giải thích: Dexter Wills là người mà họ cần gặp nếu như họ làm vỡ một cái đĩa hoặc cái gì tương tự.

Đáp án là D. breakages

Then there’s Dexter Wills he’s the person you need to see if you smash a plate or something like that 

20. Mike Smith

Giải thích: Mike Smith là người quản lý việc lưu trữ những thực phẩm có thể bị hư hỏng. 

Vì vậy, nếu phụ bếp thấy đường  hay là bột mà còn ít thì cần phải báo với anh ấy ngay, để anh ấy có thể đặt.

Đáp án B. food stocks

And finally, there’s Mike Smith. He’s the member of staff who takes care of all the stores of perishables, so if you notice we’re getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order

Giải đề IELTS Listening 12 Test 1 – Section 3

Phân tích đề bài 

SECTION 3 Question 21-30 (Câu hỏi 21-30)

Questions 21-23: Choose the correct letter, A, B or C. (Câu hỏi 21-23: Chọn chữ cái đúng, A, B hoặc C.)

21.  What will be the main topic of Trudie and Stewart’s paper? (Chủ đề chính của bài báo của Trudie và Stewart là gì?)

 1. how public library services are organized in different countries (các dịch vụ thư viện công cộng được tổ chức như thế nào ở các quốc gia khác nhau)
 2. how changes in society are reflected in public libraries (những thay đổi trong xã hội được phản ánh như thế nào trong các thư viện công cộng)
 3. how the funding of public libraries has changed (Kinh phí của các thư viện công cộng đã thay đổi như thế nào)

22.  They agree that one disadvantage of free digitalised books is that (Họ đồng ý rằng một nhược điểm của sách số hóa miễn phí là)

 1. they may take a long time to read. (chúng có thể mất nhiều thời gian để đọc.)
 2. they can be difficult to read. (chúng có thể khó đọc.)
 3. they are generally old. (họ nói chung là cũ.)

23.  Stewart expects that in the future libraries will (Stewart kỳ vọng rằng trong tương lai các thư viện sẽ)

 1. maintain their traditional function. (duy trì chức năng truyền thống của chúng.)
 2. become centres for local communities. (trở thành trung tâm cho cộng đồng địa phương.)
 3. no longer contain any books (không còn chứa bất kỳ cuốn sách nào)

Questions 24-30 Complete the notes below. (Câu hỏi 24-30 Hoàn thành các ghi chú bên dưới.)

Write ONE WORD ONLY for each answer. (Chỉ viết MỘT TỪ cho mỗi câu trả lời.)

Study of local library: possible questions
(Nghiên cứu về thư viện địa phương: những câu hỏi có thể xảy ra)

 • whether it has a 24 …….. of its own (cho dù nó có  …….. của riêng nó)
 • its policy regarding noise of various kinds (chính sách của nó về tiếng ồn các loại)
 • how it’s affected by laws regarding all aspects of 25…….. (nó bị ảnh hưởng như thế nào bởi các luật liên quan đến tất cả các khía cạnh của ……..)  
 • how the design needs to take the 26 ……..of customers into account (thiết kế cần phải tính đến  …….. của khách hàng như thế nào)
 • what 27 …….. is required in case of accidents (những gì …….. được yêu cầu trong trường hợp tai nạn)
 • why a famous person’s 28 …….. is located in the library (tại sao …….. của một người nổi tiếng lại nằm trong thư viện)
 • whether it has a 29 …….. of local organizations (cho dù nó có ……..  tổ chức địa phương)
 • how it’s different from a library in a 30 ……..(nó khác với thư viện ở ……..)

Phân tích đáp án

Question 21 – 30: Choose the correct letter, A, B or C (Chọn đáp án đúng A,B,C)

Part 3: Questions 21-23: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

21. What will be the main topic of Trudie and Stewart’s paper?

B. how changes in society are reflected in public libraries

Giải thích: Trudie bảo rằng họ có thể thử viết về những thay đổi trong thư viện ảnh hưởng đến các sự phát triển bên ngoài khác. 

TRUDIE: OK, Stewart. We need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet?

STEWART: Well, there’s so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudie?

TRUDIE: Maybe we should concentrate on this country, and try relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages

A. how public library services are organised in different countries

Giải thích: Mặc dù Stewart có đề xuất rằng họ có thể tìm hiểu về những quốc gia khác nhau tổ chức các thư viện thế nào, nhưng Trudie cho rằng họ chỉ nên tập trung vào quốc gia của họ thôi

=> Đáp án AFALSE

STEWART: Well, there’s so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudie?

TRUDIE: Maybe we should concentrate on this country, […]

C. how the funding of public libraries has changed

Giải thích: Stewart đề nghị việc viết về quỹ của các thư viện công cộng đã thay đổi như thế nào.

Tuy nhiên Trudie bảo rằng họ chỉ cần viết một bài báo ngắn thôi, cho nên tốt nhất là không cần đi sâu chi tiết vào quỹ.

=> Đáp án CFALSE

STEWART: We could include something about changes in the source of funding, too.

TRUDIE: Yes, but remember we’re only supposed to write a short paper, so it’s probably best if we don’t go into funding in any detail.

STEWART: Right

22. They agree that one disadvantage of free digitalised books is that

C. they are generally old.

Giải thích: Stewart bảo rằng những cuốn sách kỹ thuật số miễn phí thì hầu như đã gần hết bản quyền, và họ sẽ không thể tìm thấy những thông tin mới nhất

=> Đáp án CTRUE

Lưu ý: Việc Truedie nói rằng “That’s an important point” là một dấu hiệu cho thấy Truedie cũng đồng ý với Stewart.

[…] STEWART: But the digitalised books that are available online for free are mostly out of copyright, aren’t they? And copyright in this country lasts for 70 years after the author dies. So you won’t find the latest best-seller or up-to-date information. 

TRUDIE: That’s an important point. 

A. they may take a long time to read.

Giải thích: Truedie nói rằng cô ấy thích đọc sách giấy hơn là đọc sách trên màn hình (bởi vì cô ấy thấy khó có thể tập trung khi đọc một đoạn văn dài trên màn hình, nó mất thời gian hơn)

Tuy nhiên Stewart bảo rằng, anh ấy lại thích đọc sách trên màn hình, và cho rằng cái này chỉ liên quan đến sở thích cá nhân.

Điều này cho thấy Stewart và Truedie đang không đồng quan điểm với nhau

=> Đáp án AFALSE

TRUDIE: That’s an important point. Anyway, I find it hard to concentrate when I’m reading a long text on a green. I’d much rather read a physical book. And it takes longer to read on a screen.

STEWART: Oh, I prefer it. I suppose it’s just a personal preference.

B. they can be difficult to read.

Giải thích: Trong bài hoàn toàn không đề cập đến việc những cuốn sách digitalized books khó đọc.

=> Đáp án B NOT GIVEN

 

23. Stewart expect that in the future libraries will  

C. no longer contain any books.

Giải thích: Stewart lo rằng trong tương lai các cuốn sách, tạp chí sẽ biến mất, thay vào đó là hàng dãy máy tính.

=> Đáp án CTRUE

TRUDIE: Mm. I expect that libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there. I think that’ll become even more common.

STEWART: I’d like to think so, and that they’ll still be serving their traditional function, but I’m not so sure. There are financial implications, after all. What I’m afraid will happen is that books and magazines will all disappear, and there’ll just be rows and rows of computers . They won’t look anything like the libraries we’re used to.

A. maintain their traditional function.

Giải thích: Stewart cho rằng, trong tương lai, những thư viện vẫn thực hiện chức năng của chúng (nhưng Stewart cũng không chắc)

=> Đáp án A FALSE

STEWART: I’d like to think so, and that they’ll still be serving their traditional function, but I’m not so sure.

B. become centres for local communities.

Giải thích: Trudie cho rằng, thư viện trong một vài năm tới sẽ tiếp tục phát triển. Một số thư viện thì đã trở thành trung tâm diễn ra các hoạt động cộng đồng

Đây là ý kiến của Truedie chứ không phải của Stewart.

=> Đáp án B FALSE

TRUDIE: Mm. I expect that libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there. I think that’ll become even more common.

Section 3: Questions 24-30:  dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền. 
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

Study of local library: possible questions

24. whether it has a (24) …….. of its own

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án là budget

TRUDIE: I’ve just had an idea. Why don’t we make an in-depth study of our local public library as background to our paper?

STEWART: […]. For instance, um, we could interview some of the staff, and find out whether the library has its own budget, or if that’s controlled by the local council.

25. how it’s affected by laws regarding all aspects of (25) ……..

Từ cần điền là một danh từ/Ving

=> Đáp án là employment 

STEWART: Ah, I’ve often wondered. Then there are things like how the library is affected by employment laws. I suppose there are rules about working hours, facilities for staff, and so on

26. how the design needs to take the (26)……..of customers into account

Từ cần điền là một danh từ/Ving

=> Đáp án là safety

TRUDIE:  Right. Then there are other issues relating to the design of the building and how customers use it. Like what measures does the library take to ensure their safety?

27. what (27)……..is required in case of accidents

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án là insurance 

TRUDIE: […] They’d need floor coverings that aren’t slippery, and emergency exits, for instance. Oh, and another thing – there’s the question of the kind of insurance the library needs to have, in case anyone gets injured

28. why a famous person’s (28) ……..  is located in the library

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án là diary 

STEWART: Well, you know they’ve got an archive of local newspapers going back years? Well, next to it they’ve got the diary of a well-known politician from the late 19th century. I wonder why it’s there.

29. whether it has a (29) …….. of local organisations

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án là database

TRUDIE:  No idea. Let’s add it to our list of things to find out. Oh, I’ve just thought – you know people might ask in the library about local organisations, like sports clubs? Well, I wonder if they keep a database, or whether they just look online.

30. how it’s different from a library in a (30) ……..

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án là museum

STEWART: Right. I quite fancy finding out what the differences are between a library that’s open to the public and one that’s part of a museum, for example  – they must be very different.

Giải đề IELTS Listening 12 Test 1 (Section 4): Four business values

Phân tích đề bài

Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú bên dưới.)

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. (Viết KHÔNG HƠN HAI TỪ cho mỗi câu trả lời).

Four business values (Bốn giá trị kinh doanh)

Many business values can result in 31 …….. (Nhiều giá trị kinh doanh có thể dẫn đến……..)

Senior managers need to understand and deal with the potential 32……..that may result. (Các nhà quản lý cấp cao cần phải hiểu và đối phó với những khả năng …………… có thể xảy ra.)

Collaboration (Sự hợp tác)

During a training course, the speaker was in a team that had to build a 33…………… (Trong một khóa đào tạo, người nói đã ở trong một nhóm phải xây dựng một ……………) 

Other teams experienced 34…………… from trying to collaborate. (Các đội khác trải nghiệm  …………… từ việc cố gắng cộng tác.)

The speaker’s team won because they reduced collaboration. (Nhóm của người nói đã thắng vì họ đã giảm bớt sự cộng tác.)

Sales of a 35…………… were poor because of collaboration. (Doanh số bán hàng của …………… rất kém vì sự hợp tác.)

Industriousness (Sự chăm chỉ)

Hard work may be a bad use of various company 36……………  (Làm việc chăm chỉ có thể là một lợi ích không tốt của nhiều công ty khác nhau ……………)

The word ‘lazy’ in this context refers to people who avoid doing tasks that are 37……………  (Từ ‘lười biếng’ trong ngữ cảnh này dùng để chỉ những người tránh làm những công việc ……………)

Creativity (Sự sáng tạo)

An advertising campaign for a 38…………… was memorable but failed to boost sales. (Một chiến dịch quảng cáo cho …………… rất đáng nhớ nhưng không thể thúc đẩy doanh số bán hàng.)

Creativity should be used as a response to a particular 39……………  (Sự sáng tạo nên được sử dụng như một phản ứng đối với một  …………… cụ thể)

Excellence (Sự xuất sắc) 

According to one study, on average, pioneers had a 40…………… that was far higher than that of followers. (Theo một nghiên cứu, trung bình, những người tiên phong có  …………… cao hơn nhiều so với những người theo sau.)

Companies that always aim at excellence may miss opportunities.(Những công ty luôn hướng tới sự xuất sắc có thể bỏ lỡ cơ hội.)

Phân tích đáp án

Section  4: Questions 1-10:  dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền. 
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

31. Many business values can result in (31) …….. 

Từ cần điền có thể là N/Ving

=> Đáp án là damage

The trouble with these values is that they’re theoretical concepts, removed from the reality of day-to-day business. Pursue values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention.

32.  Senior managers need to understand and deal with the potential (32)……..that may result.

Từ cần điền có thể là N

=> Đáp án là side effects

Business leaders generally try to do the right thing. But all too often the right thing backfires, if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise

33. Collaboration

During a training course, the speaker was in a team that had to build a (33) ……..

Từ cần điền là một danh từ (Sau mạo từ cần có một danh từ)

 => Đáp án là bridge

OK. So the first value I’m going to discuss is collaboration. Er, let me give you an example. On a management training course I once attended, we were put into groups and had to construct a bridge across a stream 

34. Other teams experienced (34) …….. from trying to collaborate.

Từ cần điền có thể là một danh từ

=> Đáp án là confusion

But it was really a job best done by one person. The other teams tried to collaborate on building the structure, and descended into confusion, with everyone getting in each other’s way

35. Sales of a (35)……..were poor because of collaboration.

Từ cần điền có thể là một danh từ

=> Đáp án là smartphone

Teamwork can also lead to inconsistency – a common cause of poor sales. In the case of a smartphone that a certain company launched, one director wanted to target the business market, and another demanded it was aimed at consumers. The company wanted both directors to be involved, so gave the product a consumer-friendly name, but marketed it to companies. The result was that it met the needs of neither group. It would have been better to let one director or the other have his way, not both.

36. Hard work may be a bad use of various company (36)……

Từ cần điền có thể là một danh từ

=> Đáp án là resources.

Of course hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise it wastes the resources that companies value most – time and energy. And that’s bad for the organisation. 

37. The word ‘lazy’ in this context refers to people who avoid doing tasks that are (37)……..

Từ cần điền có thể là một tính từ

=> đáp án là unnecessary

There’s a management model that groups people according to four criteria: clever, hard-working, stupid and lazy. Here ‘lazy’ means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks.

38. Creativity

An advertising campaign for a 38……..was memorable but failed to boost sales.

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án là chocolate bar

Next we come to creativity. […] . Some advertising campaigns are remembered for their creativity, without having any effect on sales. This happened a few years ago with the launch of a chocolate bar: subsequent research showed that plenty of consumers remembered the adverts, but had no idea what was being advertised 

39. Creativity should be used as a response to a particular 39…….. . 

Từ cần điền là một danh từ

=> Đáp án là problem

Creativity needs to be targeted, to solve a problem that the company has identified. Just coming up with more and more novel products isn’t necessarily a good thing.

40. According to one study, on average, pioneers had a 40……..that was far higher than that of followers. 

Từ cần điền là một danh từ (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> Đáp án là market share

A major study of company performance compared pioneers – that is, companies bringing out the first version of a particular product – with followers, the companies that copied and improved on that product. The study found that the pioneers commanded an average market share of 29 percent, while the followers achieved less than half that, only 13 percent 

Bên trên là toàn bộ đề thi và đáp án chi chi tiết cho IELTS Listening 12 Test 1 Cambridge. Hy vọng bài viết này sẽ giải đáp hết thắc mắc của các bạn về bài thi này.