Hướng dẫn giải đề IELTS Listening 12 test 2 Cambridge [PDF+Audio]

Hướng dẫn giải đề IELTS Listening 12 test 2 Cambridge [PDF+Audio]

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết đáp án của IELTS Cambridge Listening 12 (Test 2) theo phương pháp color code độc quyền của IZONE. 

Phương pháp này sẽ giúp các bạn:

 • Hiểu rõ những “cạm bẫy” trong bài nghe
 • Cách đề bài paraphrase các keywords

Từ đó, các bạn có thể hiểu được vì sao đáp án lại như vậy, và dần dần hình thành mindset khi làm bài IELTS Listening.

IELTS Listening 12 test 2

IELTS Listening 12 Test 2 – Section 1: Events during Kenton Festival

Phân tích đề bài

Section 1: Questions 1-10

Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú dưới đây)

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer (Viết MỘT TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ) cho mỗi câu trả lời

Events during Kenton Festival (Những sự kiện có trong lễ hội Kenton)

Example (ví dụ)

Start date: 16th May (Ngày bắt đầu: 16 tháng 5)

Opening ceremony (first day) (Lễ khai mạc (ngày đầu tiên))

– In town centre, starting at 1. …….. (Ở trung tâm thị trấn, bắt đầu lúc ……..)

 • The mayor will make a speech (Thị trưởng sẽ phát biểu)
 • A 2. …….. will perform (Một …….. sẽ biểu diễn)
 • Performance of a 3. …….. about Hele Tungate (a 4. ……..) (màn biểu diễn về một …….. về Hele Tungate (một. ……..)
 • Evening fireworks display situated across the 5…….. (màn bắn pháo hoa buổi tối diễn ra đối diện. ……..)

Other events (những sự kiện khác)

– Videos about relationships that children have with their 6. …….. (Những video về mối quan hệ mà trẻ em có với …….. của chúng)

 • Venue: 7. …….. House  (Địa điểm: nhà ……..)

Performance of 8. …….. Dances (Màn trình diễn nhảy ……..)

 • Venue: the 9. …….. market in the town center (Địa điểm: chợ …….. ở thị trấn)
 • Time: 2 and 5 pm every day except 1st day of festival (Thời gian: 2 và 5 giờ chiều mỗi ngày trừ ngày đầu tiên của lễ hội)

Several professional concerts and one by children (Một số buổi hòa nhạc chuyên nghiệp và một buổi hòa nhạc bởi trẻ em)

 • Venue: library (Địa điểm: Thư viện)
 • Time: 6.30 pm on the 18th (Thời gian: 6 giờ 30 tối ngày 18)
 • Tickets available online from festival box office and from shops which have the festival 10 …….. in their windows (có thể mua vé online từ phòng vé lễ hội và từ các cửa hàng mà có …….. lễ hội trên cửa sổ)

Phân tích đáp án

Section 1: Questions 1-10: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

Opening ceremony (first day) (Lễ khai mạc (ngày đầu tiên)

1. In town centre, starting at (1). …….. (Ở trung tâm thị trấn, bắt đầu lúc ……..)

Từ cần điền là một số (chỉ giờ). (chú ý: start at: bắt đầu lúc)

Lưu ý: Có thể một số bạn sẽ điền 2h, tuy nhiên đây mới là khoảng thời gian mọi người tụ họp lại, trong khi đó, sự kiện chính thức sẽ bắt đầu lúc 2h45.

=> đáp án là 2.45

Bạn có thể tham khảo cách ghi giờ trong tiếng anh tại đây

MAN: Well, on the first day, there’s the opening ceremony, in the town centre. People start gathering around 2 o’clock, to get a good place to see from, and the events will start at 2.45. and finish about 5.30.

Với phần đáp án thì em sẽ dựa vào các keyword trong câu hỏi => sau đó bôi màu tương ứng với các với các paraphrase của từ đó trong transcript!

2. The mayor will make a speech (Thị trưởng sẽ phát biểu)

A (2). …….. will perform (Một …….. sẽ biểu diễn)

Từ cần điền là một danh từ. (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> đáp án là band

MAN: The festival will be officially opened by the mayor. He’ll just speak for a few minutes, welcoming everyone to the festival […]

WOMAN: Right.

MAN: Then there’ll be a performance by a band. 

3 . Performance of a (3). …….. about Hele Tungate (màn biểu diễn của một …….. về Hele Tungate)

Từ cần điền là một danh từ. (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> đáp án là play

Lưu ý: play (n): vở kịch

MAN: After that, a community group from the town will perform a play they’ve written themselves, just a short one. It’s about Helen Tungate. I don’t know if you’ve heard of her?

4. Performance of a 3. …….. about Hele Tungate (a (4). ……..) (màn biểu diễn về một …….. về Hele Tungate (một. ……..)

Từ cần điền là một danh từ. (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> đáp án là scientist 

MAN: […]. It’s about Helen Tungate. I don’t know if you’ve heard of her?

WOMAN: I certainly have. She was a scientist years ago.

5. Evening fireworks display situated across the (5)…….. (màn bắn pháo hoa buổi tối diễn ra đối diện. ……..)

Từ cần điền là một danh từ. (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> đáp án là river

MAN: Yes. Well, all that will take place in the afternoon, and later, as the sun sets, there’ll be a firework display. You should go to the Dark to watch, as you’ll get the best view from there, and the display takes place on the opposite side of the river.

6. Videos about relationships that children have with their (6). …….. (Những video về mối quan hệ mà trẻ em có với …….. của chúng)

Từ cần điền là một danh từ. (sau tính từ sở hữu cần có một danh từ)

=> đáp án là grandparents

MAN: There are several events that go on the whole time. For example, the students of the art college have produced a number of videos, all connected with relationships between children and their grandparents.

7. Venue: 7. …….. House (Địa điểm: nhà ……..)

Từ cần điền có thể là một danh từ hoặc tính từ. (bởi danh từ house có thể được bổ nghĩa bởi một tính từ hoặc một danh từ khác)

=> đáp án là Handsworth

MAN: Exactly. Because the art college is in use for classes, throughout the festival, the videos are being shown in Handsworth House.

WOMAN: How do you spell the name?

MAN: H-A-N-D-S-W-O-R-T-H. Handsworth House. It’s close to the Town Hall.

8. Performance of (8). …….. Dances (Màn trình diễn nhảy ……..)

Từ cần điền có thể là một danh từ hoặc tính từ. (bởi danh từ dances có thể được bổ nghĩa bởi một tính từ hoặc một danh từ khác)

=> đáp án là traditional

Lưu ý: Một số bạn có thể nhầm sang đáp án là ballet, tuy nhiên, người đàn ông đã nói “There isn’t any ballet – Không có màn trình diễn múa ba-lê nào cả”.

WOMAN: Are there any displays of ballet dancing? I’m particularly interested in that as l do it as a hobby.

MAN: There isn’t any ballet. I’m afraid, but there’ll be a demonstration of traditional dances from all round the country.

9. Venue: the (9) …….. market in the town centre (Địa điểm: chợ …….. ở thị trấn)

Từ cần điền có thể là một danh từ hoặc tính từ (bởi danh từ market có thể được bổ nghĩa bởi một tính từ hoặc một danh từ khác)

=> đáp án là outdoor

Lưu ý: 

Outdoor market (n): chợ ngoài trời

Covered market (n): chợ trong nhà

WOMAN: Oh, that’d be nice. Where’s that being held?

MAN: It’s in the market in the town centre – the outdoor one. not the covered market. And it’s on at 2 and 5 every afternoon of the festival, apart from the first day.

10.  Tickets available online from festival box office and from shops which have the festival 10 …….. in their windows (có thể mua vé online từ phòng vé lễ hội và từ các cửa hàng mà có …….. lễ hội trên cửa sổ)

Từ cần điền có thể là một danh từ (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> đáp án là logo

WOMAN: I presume I’ll need tickets for that.

MAN: Yes. You can book online, or you can buy them when you arrive in Kenton, either at the festival box office, or from any shops displaying our logo in the windows.

IELTS Listening 12 Test 2 – Section 2: Theater Trip to Munich

Phân tích đề bài

Questions 11-15: Choose the correct letter, A, B or C. (Chọn đáp án đúng A,B hoặc C)

Theater Trip to Munich

11. When the group meet at the airport they will have (Khi nhóm này gặp nhau ở sân bay họ sẽ ăn/uống)

 1. Breakfast (bữa sáng)
 2. Coffee (cà phê)
 3. Lunch (bữa trưa)

12. The group will be met at Munich Airport by (nhóm này sẽ được tiếp đón ở sân bay Munich bởi)

 1. an employee at the National Theatre. (một nhân viên ở rạp hát quốc gia)
 2. A theatre manager. (quản lý rạp hát)
 3. A tour operator. (người điều hành tour)

13. How much will they pay per night for a double room at the hotel? (Họ phải trả bao nhiêu cho một tối với phòng đôi ở khách sạn)

 1. 110 euros
 2. 120 euros
 3. 150 euros

14. What type of restaurant will they go to on Tuesday evening? (Vào tối thứ 3 họ sẽ đến nhà hàng kiểu nào?)

 1. an Italian restaurant (nhà hàng Ý)
 2. A Lebanese restaurant (nhà hàng Li-băng)
 3. A typical restaurant of the region (một nhà hàng điển hình của khu vực)

15. Who will they meet on Wednesday afternoon? (Họ sẽ gặp ai vào chiều thứ 4)

 1. an actor (một diễn viên)
 2. A playwright (một nhà soạn kịch)
 3. A theatre director (một đạo diễn của rạp hát)

Questions 16-20:  What does the man say about the play on each of the following days? (Người đàn ông nói về vở kịch vào mỗi ngày tiếp theo?)

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G, next to Questions 16-20. (Chọn 5 đáp án từ hộp và điền chữ cái đúng A-G, kế tiếp câu hỏi từ 6-10)

Comments

A. The playwright will be present. (nhà soạn kịch sẽ có mặt)

B. The play was written to celebrate an anniversary (Vở kịch được viết để ăn mừng ngày kỷ niệm)

C. The play will be performed inside a historic building. (Vở kịch sẽ được biểu diễn bên trong một tòa nhà lịch sử)

D. The play will be accompanied by live music. (Vở kịch sẽ được đệm nhạc sống)

E. The play will be performed outdoors. (Vở kịch sẽ được biểu diễn ngoài trời)

F. The play will be performed for the first time. (Vở kịch sẽ được biểu diễn lần đầu tiên)

G. The performance will be attended by officials from the town. (Màn biểu diễn được tham dự bởi các quan chức trong thị trấn)

Days

16. Wednesday (Thứ Tư)

17. Thursday (Thứ Năm)

18. Friday (Thứ Sáu)

19. Saturday (Thứ Bảy)

20. Monday (Thứ Hai)

Phân tích đáp án

Part 2: Question 11-15: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng

11. When the group meet at the airport they will have

B. coffee

Giải thích: Nhóm này sẽ gặp nhau tại sân bay sau đó họ sẽ uống cà phê

=> đáp án là B

The flight is at 11.30. so it’s too early to have lunch at the airport. I suggest we meet there for coffee at 10, which should give us plenty of time for breakfast before we leave home.

A. breakfast

Giải thích: Theo thông tin trong bài nghe, nhóm này sẽ gặp nhau ở sân bay lúc 10h, sau đó sẽ uống cà phê. Sau khi uống cà phê mới ăn sáng. (Vì vậy ăn sáng không phải việc họ làm ngay sau khi gặp tại sân bay)

 => đáp án AFALSE

I suggest we meet there for coffee at 10, which should give us plenty of time for breakfast before we leave home.

C. lunch

Giải thích: Người nói cho rằng chuyến bay  khởi hành lúc 11h30 vì vậy nó còn quá sớm để mà ăn trưa.

 => đáp án C  là FALSE

The flight is at 11.30 so it’s too early to have lunch at the airport.

12. The group will be met at Munich Airport by

C. a tour operator

Giải thích: Khi nhóm đến sân bay Munich, thì họ sẽ gặp Clause Bauer – một người điều hành tour

=> đáp án là C

When we arrive in Munich, we’ll be met at the airport by Claus Bauer. Claus works for a tour operator, and he’ll look after us for the time we’ll be in Germany.

A. an employee at the National Theatre.

Giải thích: Thông tin về một nhân viên ở rạp hát quốc gia (National Theatre) xuất hiện gần cuối bài đọc, vì vậy rất có thể ai không nghe được đoạn đầu sẽ bị nhầm với đáp án này.

Thực tế, nhóm này sẽ gặp một người điều hành tour tại sân bay Munich – người này đã sắp xếp một nhân viên của rạp hát dẫn nhóm này đi thăm quan rạp trong thời gian họ ở Munich.

 => đáp án A à FALSE

When we arrive in Munich, we’ll be met at the airport by Claus Bauer. Claus works for a tour operator, and he’ll look after us for the time we’ll be in Germany. He’s already liaised with the managers of the theatres we’re going to visit, and he’s also arranged for an officer of the National Theatre in Munich to show us round the theatre one afternoon during our stay.

B. a theatre manager.

Giải thích: Tương tự như câu A, thông tin về người quản lý nhà hát chỉ được thêm vào nhằm gây nhiễu cho người nghe.

 => đáp án BFALSE

When we arrive in Munich, we’ll be met at the airport by Claus Bauer. Claus works for a tour operator, and he’ll look after us for the time we’ll be in Germany. He’s already liaised with the managers of the theatres we’re going to visit.

13. How much will they pay per night for a double room at the hotel?

A. 110 euros

=> đáp án là A

[…] The normal rate at the hotel where we’re staving is 150 euros a night for a double room. I’d hoped to get that down to 120 euros, but in fact I’ve been able to negotiate a rate of 110

B. 120 euros

C. 150 euros

Giải thích: Theo như thông tin trong đoạn. Mức giá bình thường của khách sạn nơi nhóm này sẽ ở là 150 euros và họ hy vọng sẽ có thể giảm giá xuống 120 euros, nhưng cuối cùng họ đã có thể thương lượng xuống mức giá là 110 euros.

 => đáp án B và CFALSE

The normal rate at the hotel where we’re staying is 150 euros a night for a double room. I’d hoped to get that down to 120 euros, but in fact I’ve been able to negotiate a rate of 110. 

14. What type of restaurant will they go to on Tuesday evening?

A. a Lebanese restaurant

Giải thích: người nói nói rằng ông ấy đã đặt chỗ ở một nhà hàng Li-băng.

=> đáp án là A 

On Tuesday evening, we’ll all have dinner together in a restaurant near our hotel. […] I decided to book a Lebanese one as we have plenty of opportunities to go to an Italian restaurant at home.

B. an Italian restaurant

Giải thích: Theo thông tin từ người nói, nhóm này sẽ không ăn ở nhà hàng Italia bởi vì họ cho rằng họ có nhiều dịp ăn tại nhà hàng này khi ở nhà.

  => đáp án BFALSE

On Tuesday evening, […] Some of you suggested an Italian restaurant, but I must confess that I decided to book a Lebanese one as we have plenty of opportunities to go to an Italian restaurant at home.

C. a typical restaurant of the region

Giải thích: Theo thông tin từ người nói, một số thành viên trong nhóm không muốn món ăn có quá nhiều thịt.

 => đáp án CFALSE

On Tuesday evening, we’ll all have dinner together in a restaurant near our hotel. From […] talking to you all about your preferences, it was clear that a typical local restaurant would be too meat-oriented for some of you. 

15. Who will they meet on Wednesday afternoon?

C. a theatre director

Giải thích: Theo thông tin trong audio, chiều thứ 4, nhóm này sẽ gặp giám đốc (director) của vở kịch

 => đáp án là C

On Wednesday afternoon, the director of the play we’re going to see that evening will talk to us at the theatre. 

A. an actor

Giải thích: Một số bạn có thể bị đáp án actor gây nhiễu khi nghe. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ audio, nhóm này sẽ không gặp diễn viên nào vào chiều thứ Tư cả. Thực tế, họ sẽ gặp giám đốc nhà hát (người mà sẽ nói cho họ về cách mà cô ấy chọn diễn viên (actor) cho vở kịch của mình)

 => đáp án AFALSE

On Wednesday afternoon, the director of the play we’re going to see that evening will talk to us at the theatre. She’ll describe the whole process of producing a play, including how she chose the actors, and, as the play we’re going to see is a modern one, how she worked with the playwright.

B. a playwright

Giải thích: Đối với đáp án B (người biên soạn kịch chỉ được giới thiệu là người làm việc cùng với giám đốc nhà hát – chứ không phải là người mà nhóm này sẽ gặp mặt vào chiều thứ Tư.

 => đáp án B  là FALSE

Part 2: Questions 16-18: Matching Features

Cách làm: 

 • Đọc lướt qua câu hỏi (các câu hỏi sẽ không bị paraphrase nên không cần lo lắng là không nhận ra chúng trong audio)
 • Đọc kỹ các phương án lựa chọn, đảm bảo rằng đã hiểu và phân biệt được sự giống-khác nhau giữa chúng
 • Nghe kỹ Audio và chọn đáp án

16. Wednesday

=> đáp án là F. The play will be performed for the first time.

The play we’re seeing on Wednesday evening is a modern one, and we’re going to the premiere, so it’ll be quite a dressy occasion, though of course you don’t have to dress formally

17. Thursday

=> đáp án là B. The play was written to celebrate an anniversary.

Lưu ý: Nhiều bạn có thể chọn đáp án là F. The play will be performed for the first time, bởi vì nghe thấy được từ first. Tuy nhiên, theo thông tin từ đoạn đọc, vở kịch diễn ra vào Thứ Năm được thực hiện lần đầu tiên vào năm ngoái (Tức nó đã từng được biểu diễn trước đó). Vì vậy đáp án F là đáp án không hợp lý

On Thursday we’re seeing a play that was first performed last year, when it was commissioned to mark a hundred years since the birth in the town of a well-known scientist

18. Friday

=> đáp án là E. The play will be performed outdoors.

Friday’s play will really make you think hard about what clothes to pack, as it’ll be in the garden of a palace. 

19. Saturday

=> đáp án là G. The performance will be attended by officials from the town.

On Saturday, we’re going by coach to a theatre in another town, not far from Munich. This will be the opening of a drama festival, and the mayor and all the other dignitaries of the town will be attending

20. Monday

=> đáp án là C. The play will be performed inside a historic building.

our final play is on Monday, and it’s in the stunning setting of the old Town Hall which dates back to the 14th century

IELTS Listening 12 Test 2 – Section 3: Scandinavian Studies

Phân tích đề bài

Scandinavian Studies (Những nghiên cứu về Bán Đảo Scandinavia) 

21. James chose to take Scandinavian Studies because when he was a child (James đã chọn học nghiên cứu về vùng Bán Đảo Scandinavia bởi vì khi anh ấy còn nhỏ)

A. he was often taken to Denmark. (Anh ấy thường được đưa đến Đan Mạch)

B. his mother spoke to him in Danish. (Mẹ của anh ấy nói với anh ấy bằng tiếng Đan Mạch)

C. a number of Danish people visited his family. (Nhiều người Đan Mạch đã ghé thăm gia đình của anh ấy)

22. When he graduates, James would like to (Khi tốt nghiệp, James muốn)

A. take a postgraduate course. (Học một khóa sau đại học)

B. work in the media. (Làm trong lĩnh vực truyền thông)

C. become a translator. (trở thành một phiên dịch viên)

23. Which course will end this term? (Khóa học nào sẽ kết thúc vào kỳ học này)

A. Swedish cinema  (Điện ảnh Thụy Điển)

B. Danish television programmes  (Chương trình truyền hình Đan Mạch)

C. Scandinavian literature  (Văn học vùng Bán Đảo Scandinavia)

24. They agree that James’s literature paper this term will be on (Họ đồng ý rằng bài luận văn học của James kỳ này sẽ có chủ đề về)

A. 19th century playwrights. (Các nhà soạn kịch thế kỷ 19)

B. the Icelandic sagas. (Những câu chuyện thần thoại vùng Ai-xơ-len)

C. modern Scandinavian novels. (các tiểu thuyết hiện đại của vùng Bán Đảo Scandinavia)

25. Beth recommends that James’s paper should be (Beth gợi ý rằng luận văn của James nên viết về)

A. a historical overview of the genre. (Tổng quan lịch sử của thể loại này)

B. an in-depth analysis of a single writer. (Một phân tích sâu sắc của một nhà văn duy nhất.)

C. a study of the social background to the literature. (Một nghiên cứu nền tảng xã hội với văn học)

Questions 26-30

Complete the flowchart below. (Hoàn thành bảng dưới đây)

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G, next to Questions 26-30. (Chọn NĂM đáp án từ trong hộp và điền chữ cái đúng, A-G, cạnh câu hỏi từ 26-30)

A. bullet points (gạch đầu dòng) 

B. film (phim)

C. notes (các ghi chú)

D. structure (cấu trúc)

E. student paper (bài luận của sinh viên)

F. textbook (vở ghi)

G. documentary (tài liệu)

How James will write his paper on the Vikings (James sẽ viết bài luận về người Viking như nào?)

He’ll read a 26. …….. and choose his topic (Anh ấy sẽ đọc một ……..  và chọn chủ đề của mình)

🔻

He’ll borrow a 27. …….. from Beth (Anh ấy sẽ mượn một …….. từ Beth)

🔻

He’ll plan the 28. …….. of the paper. (Anh ấy sẽ lên kế hoạch ……..  của bài luận)

🔻

He’ll read some source material and write 29. …….. (Anh ấy sẽ đọc một số nguồn tài liệu và viết ……..)

🔻

He’ll write the paper using 30. …….. (Anh ấy sẽ viết bài luận sử dụng)

🔻

He’ll write the complete paper. (Anh ấy sẽ viết hoàn chỉnh bài luận)

Phân tích đáp án

Questions 27-30: Dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng

21. James chose to take Scandinavian Studies because when he was a child

C. a number of Danish people visited his family.

Giải thích: James muốn học khóa học về các nghiên cứu vùng bán đảo Scandinavia, bởi vì anh ấy rất muốn ghé thăm Đan Mạch. Một lý do khác là bất cứ khi nào những người họ hàng hoặc bạn của mẹ anh ấy đến nước Anh thì họ cũng đều thăm gia đình của anh ấy.

=> đáp án là C

BETH: Now as this is your first tutorial since you started on the Scandinavian Studies course, I’d like to find out something about you. Why did you decide  to take this course?

JAMES: Well, my mother is Danish, and although we always lived in England, she used to talk about her home a lot, and that made me want to visit Denmark. We hardly ever did, though – my mother usually went on her own. But whenever her relations or friends were in England they always came to see us.

A. He was often taken to Denmark.

Giải thích: James nói rằng mẹ của anh ấy thường đến Đan Mạch một mình, chứ anh ấy gần như không đến Đan Mạch cùng mẹ bao giờ. (Nói cách khác anh ấy không phải thường được đưa đến Đan Mạch)

 => đáp án A FALSE 

JAMES: Well, my mother is Danish, and although we always lived in England, she used to talk about her home a lot, and that made me want to visit Denmark. We hardly ever did, though – my mother usually went on her own. But whenever her relations or friends were in England they always came to see us.

B. his mother spoke to him in Danish.

Giải thích: Theo thông tin trong audio, James chỉ cho biết rằng, mẹ của anh ấy là người Đan Mạch, chứ không nhắc đến việc mẹ của anh ấy có nói tiếng Đan Mạch với anh ấy không.

 => đáp án BNOT GIVEN

JAMES: Well, my mother is Danish, and although we always lived in England, she used to talk about her home a lot, and that made me want to visit Denmark. We hardly ever did, though – my mother usually went on her own. But whenever her relations or friends were in England they always came to see us.

22. When he graduates, James would like to

B. work in the media.

Giải thích: James nói rằng anh ấy quan t âm đến báo chí và anh ấy thích đến Scandinavia viết bài các tạp chí. (Nói cách khác, anh ấy muốn làm ở lĩnh vực truyền thông)

 => đáp án B  là TRUE

BETH: Oh, I’m sure it can be arranged. Do you have any plans for when you graduate? A lot of students go on to take a master’s degree.


JAMES: […] I’m interested in journalism, I quite like the idea of moving to Scandinavia and writing for magazines. I’d find that more creative than translating, which I suppose most graduates do.

A.  take a postgraduate course.

Giải thích: James nghĩ rằng 4 năm đại học đối với anh ấy là đủ rồi. Từ đây có thể suy ra rằng, anh ấy không muốn thêm một khóa sau đại học sau khi tốt nghiệp

 => đáp án A FALSE

JAMES: I think the four years of the undergraduate course will be enough for me. I’m interested in journalism, and I quite like the idea of moving to Scandinavia and writing for magazines.

C. become a translator.

Giải thích: James cảm thấy việc dịch không sáng tạo như là viết bài cho các tạp chí. Vì vậy, có thể suy ra rằng, anh ấy không muốn trở thành một phiên dịch viên sau khi tốt nghiệp.

JAMES: […]. I’m interested in journalism, and I quite like the idea of moving to Scandinavia and writing for magazines. I’d find that more creative than translating, which I suppose most graduates do.

23. Which course will end this term?

C. Scandinavian literature

Giải thích: Beth nói rằng khóa học về văn học vùng Scandinavia kỳ này sẽ được thay thế bởi các khóa học chuyên ngành khác. (Hay nói cách khác, khóa học này sẽ kết thúc trong kỳ này)

=> đáp án là C

BETH: OK. Now how are you finding the courses you’re taking this term, James?

JAMES:  well, I’m really enjoying the one on Swedish cinema.

BETH: That’ll continue next term, but the one on Scandinavian literature that’s running at the moment will be replaced by more specialised courses.

A. Swedish cinema

Giải thích: Beth nói rằng khóa học về điện ảnh Thụy Điển mà James đang học kỳ này vẫn sẽ kéo dài sang kỳ tiếp theo (next term). Điều đó có nghĩa, khóa học này sẽ không kết thúc trong kỳ này.

=> đáp án AFALSE

BETH: OK. Now how are you finding the courses you’re taking this term, James?

JAMES:  well, I’m really enjoying the one on Swedish cinema.

BETH: That’ll continue next term, but the one on Scandinavian literature that’s running at the moment will be replaced by more specialised courses.

B. Danish television programmes

Giải thích: Theo thông tin từ Beth, sẽ có một khóa học về các chương trình truyền hình Đan Mạch sẽ có ở kỳ sau.

Điều này chứng tỏ, khóa học này không thể kết thúc trong kỳ này được khi mà nó còn chưa được bắt đầu.

 => đáp án BFALSE

BETH:  […] Oh. and by the way. if you’re interested in watching Danish television programmes ~ there’s going to be a course on that the term after next.

24. They agree that James’s literature paper this term will be on

A. 19th century playwrights.

Giải thích: Một trong những keyword của câu hỏi này chính là they agree that . Keyword này đòi hỏi cả 2 đối tượng phải đồng ý về một vấn đề nào đó, vì vậy nếu như nghe không kỹ, rất có thể bạn sẽ bị các thông tin gây nhiễu gây nhầm lẫn dẫn đến chọn đáp án sai.

Trong đoạn hội thoại này, Beth có gợi ý cho James rằng anh ấy có thể sẽ thấy chủ để về nhà viết kịch Thế kỷ 19 thú vị. James cũng cho rằng đây là một ý tưởng tốt. Cuối cùng, Beth đồng ý để James viết về chủ đề này (Fine. I’ll put you down for that topic)

=> đáp án là A

BETH: Have you started thinking about the literature paper that you have to write in the next few weeks?

[…]

BETH: You might find modern novels or 19th century playwrights interesting.

JAMES: I’ve read or seen several plays in translation, so that would be a good idea.

BETH: Fine. I’ll put you down for that topic.

B. the Icelandic sagas.

Giải thích: Mặc dù James có nhắc đến chủ đề về những câu chuyện thần thoại về Iceland đầu tiên, tuy nhiên Beth đã chỉ ra một  vấn đề là cũng có rất nhiều người chọn chủ đề này, vì vậy James sẽ khó có thể lấy được đủ sách mà anh ấy cần => Vì vậy anh ấy nên viết về chủ đề này lần khác.

 => đáp án BFALSE

BETH: Have you started thinking about the literature paper that you have to write in the next few weeks?

JAMES: Yes, my first choice would be to do something on the Icelandic sagas.

BETH: Hmm. The trouble with that is that a lot of people choose that topic, and it can be difficult to get hold of the books you’ll need. Why not leave that for another time?

JAMES: Right

C. modern Scandinavian novels.

Giải thích: Mặc dù Beth có gợi ý cho James viết về những tiểu thuyết hiện đại. Nhưng theo đoạn hội thoại thì James hoàn toàn không nhắc gì đến việc mình muốn viết về chủ đề này. 

Trong khi đó, với chủ đề về những biên kịch thế kỷ 19, thì James lại nói rằng anh ấy đã đọc cũng như xem một vài vở kịch. Từ đó có thể suy luận ra rằng, anh ấy muốn viết về những nhà soạn kịch thế kỷ 19.

 => đáp án C FALSE

BETH: Have you started thinking about the literature paper that you have to write in the next few weeks?

[…]

BETH: You might find modern novels or 19th century playwrights interesting.

JAMES: I’ve read or seen several plays in translation, so that would be a good idea.

BETH: Fine. I’ll put you down for that topic.

25. Beth recommends that James’s paper should be

C. A study of the social background to literature.

Giải thích: Beth khuyên James cần phải hiểu văn học trong bối cảnh xã hội mà nó được sản sinh ra.

 => đáp án C TRUE

JAMES: Right. So what would you advise me to aim at in the paper?

BETH: First I suggest you avoid taking one writer and going into a great deal of detail. That approach certainly has its place, but I think you first need to get an understanding of the literature in the context of the society in which it was produced – who it was written for. how it was published, and so on.I also think that’s more fruitful than placing it within the history of the genre.

A. a historical overview of the genre.

Giải thích: Theo thông tin mà Beth nói thì việc viết về bối cảnh lịch sử của một thể loại văn học không có lợi (fruitful) như việc viết về bối cảnh xã hội mà văn học được sinh ra.

 => đáp án AFALSE

BETH: First I suggest you avoid taking one writer and going into a great deal of detail. That approach certainly has its place, but I think you first need to get an understanding of the literature in the context of the society in which it was produced – who it was written for. how it was published, and so on. I also think that’s more fruitful than placing it within the history of the genre.

B. an in-depth analysis of a single writer

Giải thích: Ngay từ đầu, Beth khuyên James nên tránh đi sâu vào phân tích về một nhà văn.

 => đáp án B FALSE

BETH: First I suggest you avoid taking one writer and going into a great deal of detail

Questions 26-30: dạng Summary Completion with a list of words

Cách làm: 

 • Xác định thông tin đoạn summary nằm ở đoạn nào trong bài nhờ vào các key words trong đoạn summary
 • Xác định nhanh từ loại của vị trí cần điền và đoán ý nghĩa của vị trí đó.
 • Nghe audio và chọn đáp án thích hợp (A-H)

How James will write his paper on the Vikings

26. He’ll read a (26). …….. and choose his topic

E. student paper

=> đáp án là E

JAMES: Could I ask for some advice about writing the paper I’m working on about the Vikings? I have to do that this week, and I’m a bit stuck.

[…]

BETH: Well, what I suggest is that you read an assignment a student wrote last year, which is kept in the library. 

27. He’ll borrow a (27) …….. from Beth.

G. documentary 

=> đáp án là

JAMES: OK. I’ve got a DVD of the film about the Vikings that came out earlier this year. Should I watch that again?

BETH: If it’s the one I am thinking of, hmm, I’d ignore it – it’s more fantasy than reality. But I’ve got a recording of a documentary that you should watch. It makes some interesting and provocative points, which I think will help you to focus your topic.

JAMES: Right.

28. He’ll plan the (28)…….. of the paper.

D. structure

=> đáp án là D

JAMES: So then should I work out an outline?

BETH: Yes. Just headings for different sections, at this stage. And then you should start looking for suitable articles and books to draw on. and take notes which you organise according to those headings.

29. He’ll read some source material and write (29) ……..

C. notes

=> đáp án là C

BETH: Yes. Just headings for different sections, at this stage. And then you should start looking for suitable articles and books to draw on  and take notes which you organize according to those headings.

30.  He’ll write the paper using (30) ……..

A. bullet points

=> đáp án là A

BETH: Then out short phrases and sentences as bullet points under each heading. Make sure that this skeleton makes sense and flows properly, before writing up the paper in full.

IELTS Listening 12 Test 2 – Section 4: Conflict at work

Phân tích đề bài

Conflict at work (Mâu thuẫn nơi làm việc)

Conflict mostly consists of behaviour in the general category of 31 …….. (Mâu thuẫn chủ yếu bao gồm hành vi trong danh mục …….. )

Often a result of people wanting to prove their 32 …….. (thường là hậu quả của việc mọi người muốn chứng minh ……..)

Also caused by differences in 33 …….. between people (ngoài ra còn được gây ra bởi sự khác biệt về …….. Giữa mọi người)

34 …….. conflicts: people are more concerned about own team than about company (Mẫu thuẫn ……..: mọi người quan tâm đến nhóm của mình hơn là công ty)

Conflict-related stress can cause 35 …….. that may last for months (mâu thuẫn liên quan đến stress có thể gây ra …….. Cái mà có thể kéo dài hàng tháng trời)

Chief Executives (CEOs) (giám đốc điều hành)

Many have both 36 …….. and anxiety (nhiều người có cả …….. và lo lắng)

May not like to have their decisions questioned (có lẽ không thích bị hỏi về các quyết định của mình)

There may be conflict between people who have different 37 …….. (có thể có mâu thuẫn giữa những người có …….. khác nhau)

Other managers (những quản lý khác)

A structure that is more 38 …….. may create a feeling of uncertainty about who staff should report to (Cấu trúc ……..hơn có thể tạo ra cảm giác không chắc chắn về việc nhân viên nên báo cáo với ai)

Minimising conflict (giảm thiểu mâu thuẫn)

Bosses need to try hard to gain 39 …….. (Các sếp cần phải cố gắng để dành được ……..)

Someone from outside the company may be given the role of 40 …….. in order to resolve conflicts. (Ai đó ngoài công ty có thể đóng vai trò ……..để hòa giải các mâu thuẫn)

Phân tích đáp án

Section 4: Questions 31-40: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

31.  Conflict mostly consists of behaviour in the general category of (31) ……..

(Mâu thuẫn chủ yếu bao gồm hành vi trong danh mục …….. )

Từ cần điền có thể là một danh từ (sau mạo từ cần có một danh từ)

=> đáp án là bullying

What is conflict in the workplace? Definitions vary, but I’m taking it to refer to a whole range of behaviours that the victim finds unacceptable, from minor, harmless arguments to at the opposite extreme – physical violence. Much of this is covered by the term bullying

32. Often a result of people wanting to prove their (32 )……..

(thường là hậu quả của việc mọi người muốn chứng minh ……..)

Từ cần điền là một danh từ (sau tính từ sở hữu cần có một danh từ)

=> đáp án là superiority 

But often it’s caused by someone who feels the need to show their superiority over someone else, in order to feel that they aren’t at the lowest level in a hierarchy or a group of people.

33. Also caused by differences in (33) …….. between people

(ngoài ra còn được gây ra bởi sự khác biệt về …….. giữa mọi người)

Từ cần điền là một danh từ (chú ý: difference in sth: khác biệt về điều gì)

=> đáp án là personality

In some cases one person simply dislikes the other, on the basis that the personality of one is in some way incompatible with that of the other person. 

34. …….. conflicts: people are more concerned about own team than about company

(Mẫu thuẫn ……..: mọi người quan tâm đến nhóm của mình hơn là công ty)

Từ cần điền có thể là một tính từ hoặc một danh từ (danh từ conflict có thể được bổ nghĩa bởi tính từ hoặc danh từ)

=> đáp án là structural

Some conflicts arise when people are more interested in promoting themselves and their team than in the company as a whole. These conflicts are called ‘structural’

35. Conflict-related stress can cause (35) …….. that may last for months

(mâu thuẫn liên quan đến stress có thể gây ra …….. cái mà có thể kéo dài hàng tháng trời)

Từ cần điền là một danh từ (chú ý: cause sth: gây ra điều gì)

=> đáp án là absence 

Conflict obviously affects the individuals concerned – the situation is likely to be very stressful for victims, resulting in their absence from work, possibly for months

Chief Executives (CEOs) (giám đốc điều hành)

36.  Many have both (36) …….. and anxiety (nhiều người có cả …….. và lo lắng)

Từ cần điền là một danh từ (bởi vì khi dùng and với mục đích liệt kê, các từ sẽ cùng loại với nhau)

=> đáp án là confidence 

Many CEOs combine two opposing characteristics: confidence – that is, the belief that they’re capable of great achievements – with a high level of anxiety, a fear of missing targets, whether set by themselves or by the directors of the company.

37. There may be conflict between people who have different (37) ……..
(có thể có mâu thuẫn giữa những người có …….. khác nhau)

Từ cần điền là một danh từ (bởi vì tính từ bổ nghĩa cho danh từ)

=> đáp án là visions

And it’s particularly difficult to tackle the situation where colleagues, managers and board members are all trying to achieve their own visions. When they can’t agree on strategic issues and on where they see the business going, there are real problems.

38. Other managers (những quản lý khác)

A structure that is more 38 …….. may create a feeling of uncertainty about who staff should report to
(Cấu trúc ……..hơn có thể tạo ra cảm giác không chắc chắn về việc nhân viên nên báo cáo với ai)

Từ cần điền là một tính từ (chú ý: ngữ pháp so sánh hơn với tính từ)

=> đáp án là democratic

Interestingly, though, a company with a more democratic business model, can suffer more, when uncertainty about who to report to leads to conflicting demands.

39. Minimising conflict (giảm thiểu mâu thuẫn)

Bosses need to try hard to gain (39) ……..
(Các sếp cần phải cố gắng để dành được ……..)

Từ cần điền là một danh từ (chú ý: gain sth: đạt được điều gì đó)

=> đáp án là respect

Now I’ll say a little about dealing with the type of conflict that has harmful effects. Of course the ideal is to prevent it arising in the first place. A good manager, at any level, will make efforts to earn the respect of the people they work with, particularly those who report to them

40. Someone from outside the company may be given the role of (40) …….. in order to resolve conflicts. (Ai đó ngoài công ty có thể đóng vai trò ……..để hòa giải các mâu thuẫn)

Từ cần điền là một danh từ.

=> đáp án là mediator 

Sometimes, of course, conflict does occur, and can get out of hand. In such cases the human resources department often gets involved. However, if one of the parties in a conflict sees human resources as simply a mouthpiece for the chief executive, then an external mediator might be able to help 

Link tải PDF + Audio IELTS Cambridge Listening 12

Link tải trọn bộ IELTS Cambridge 12 miễn phí: CAM 12

Hy vọng bài viết này của IZONE đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục IELTS.