Hướng dẫn giải đề IELTS Listening 9 test 1 Cambridge chi tiết

Hướng dẫn giải đề IELTS Listening 9 trong bộ Cambridge chi tiết

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn giải đề IELTS Listening 9 Test 1 trong bộ Cambridge theo phương pháp color code độc quyền của IZONE. Giải thích chi tiết từng đáp án, giúp bạn hiểu rõ và hiểu sâu hơn.

Chữa đề thi IELTS Listening 9 Test 1 – Section 1: Job Enquiry

Phân tích đề bài

Section 1: Questions 1 – 10

Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú dưới đây)

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer. (Viết KHÔNG QUÁ 3 TỪ VÀ/HOẶC 1 SỐ cho mỗi đáp án)

IELTS Listening 9 Test 1 - Section 1: Job Enquiry

Phân tích đáp án

Section 1: Questions 1-10: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

Type of work: 1 …………………… (Loại công việc: ……………………)

Từ cần điền là một danh từ hoặc danh động từ chỉ loại công việc.

=> Đáp án là: answering the phone

MAN: Well, um, what sort of work is it – washing up?

WOMAN: It’s answering the phone.

Work in the: 2 …………………… branch (Làm việc tại chi nhánh……..)

Từ cần điền là một danh từ chỉ địa điểm. (địa điểm cụ thể của chi nhánh nơi làm việc)

=> Đáp án là Hillsdunne Road.

MAN: That wouldn’t be the problem, if I were to get the job. Um, where exactly is the restaurant?

WOMAN: Well, we have two branches – the one we’re recruiting for is in Hillsdunne Road.

MAN: I don’t know that. How do you spell it please?

WOMAN: It’s H-I-double L-S-D-U-double N-E Road.

Nearest bus stop: next to 3 ………… (Bến xe bus gần nhất: bên cạnh ……)

Từ cần điền là một danh từ chỉ địa điểm.

=> Đáp án là the library.

MAN: Got that. Thanks. Is it near a bus stop?

WOMAN: Yes. The nearest one would probably be just beside the library.

Pay: 4 £………… an hour (Lương: ……… pound một giờ)

Từ cần điền là một con số chỉ số lương trả cho một giờ làm việc.

=> Đáp án là 4.45.

Lưu ý: vì đề bài đã cho sẵn kí hiệu đồng bảng (£) ở trước vị trí điền đáp án rồi, nên các bạn không cần điền £ vào phiếu đáp án nữa.

MAN: Oh yes, I know it. That’d be fine for me. And could I ask about the pay?

WOMAN: We’re offering £4.45 an hour.

Extra benefits: (Những lợi ích khác)

 • a free dinner (miễn phí bữa tối)
 • extra pay when you work on 5 ……… (cộng thêm lương khi bạn làm việc vào ………)

Từ cần điền là một danh từ chỉ thời gian.

=> Đáp án là national holidays.

Lưu ý: fringe benefits (n): phúc lợi bổ sung; là khoản phúc lợi ngoài lương mà công ty hay tổ chức tuyển dụng cấp cho nhân viên.

WOMAN: We feel it’s pretty good and we also offer some good fringe benefits.

MAN: Really?

WOMAN: Well, we give you a free dinner, so you eat well.

MAN: Right, better than hostel food!

WOMAN: We certainly hope so! And we also offer extra pay for working on national holidays.

 • transport home when you work 6 ………… (được đưa về nhà khi bạn làm việc ………)

Từ cần điền là một danh từ chỉ thời gian hoặc số và từ chỉ giờ cụ thể.

=> Đáp án là after 11 (o’clock).

WOMAN: Yes, we think so. And then because of the difficulties of getting public transport, if you’re working after 11 o’clock we drive you home.

Qualities required: (Yêu cầu những phẩm chất:)

 • 7 ……………………

Từ cần điền là một danh từ hoặc cụm danh từ để chỉ hoặc miêu tả phẩm chất mà công việc này yêu cầu.

=> Đáp án là clear voice.

MAN: Oh yes, certainly. Could I just also ask what qualities you’re looking for?

WOMAN: Well, for this particular job we want a clear voice, which you obviously have!

 • ability to 8……..(khả năng ……..)

Từ cần điền là một động từ. (vì đi trước nó là giới từ “to”)

=> Đáp án là think quickly.

WOMAN: And you must be able to think quickly, you know.

Interview arranged for: Thursday 9 ………… at 6 p.m.  (Buổi phỏng vấn xếp vào thứ Năm …….. lúc 6 giờ chiều)

Từ cần điền là ngày và tháng mà người đàn ông sẽ được phỏng vấn cho công việc.

Lưu ý: Có thể có một số bạn sẽ điền là “tonight” hoặc “tomorrow”, nhưng đây chỉ là đáp án gây nhiễu.

=> Đáp án là 22 October.

[Xem thêm]: Các lỗi sai về ngày tháng trong IELTS

WOMAN: So, when could you come in for an interview? We’re actually quite quiet tonight?

MAN: Sorry, I couldn’t come tonight. Or tomorrow, I’m afraid. Thursday’s okay – that’d be 22nd of October

Ask for: Samira 10 …….. (Đến hỏi: Samira ……..)

Từ cần điền là tên riêng của người phụ nữ đang trả lời cuộc gọi.

=> Đáp án là Manuja.

MAN: Oh, by the way, who should I ask for?

WOMAN: Oh yes, of course, sorry. My name is Samira Manuja.

MAN: Can you spell that, please?

WOMAN: M-A-N-U-J-A.

Chữa đề thi IELTS Listening 9 Test 1 – Section 2: Sports world

Phân tích đề bài

Section 2: Question 11 – 20 

Questions 11 – 16 

Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú dưới đây)

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. (Viết 1 TỪ VÀ/HOẶC 1 SỐ cho mỗi đáp án) 

IELTS Listening 9 Test 1 - Section 2: Sports world

Questions 17 and 18

Choose the correct letter, A, B or C. (Chọn chữ cái đúng A, B hoặc C)

IELTS Listening 9 Test 1 - Section 2: Sports world

Questions 19 and 20

Choose TWO letters, A–E. (Lựa chọn HAI chữ cái từ A đến E)

Phân tích đáp án

Section 2: 

Part 1: Questions 11-16: dạng Gap-fill
Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

a new 11 …………………… of an international sports goods company (một …………………… mới của một công ty dụng cụ thể thao đa quốc gia)

Từ cần điền là một danh từ. (sau tính từ là một danh từ mà tính từ đó miêu tả)

=> Đáp án là branch.

JANE: Well, most of you probably know Sports World – the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago – it’s attracted a lot of customers, and so the company has now decided to open another branch in the area.

located in the shopping centre to the 12 …………………… of Bradcaster (nằm ở trung tâm mua sắm ở phía …………………… của Bradcaster)

Từ cần điền là một danh từ chỉ địa điểm.

=> Đáp án là west.

JANE: It’s going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster, so that will be good news for all of you who’ve found the original shop in the north of the town hard to get to.

has sports 13 …………………… and equipment on floors 1 — 3 (cung cấp …………………… và dụng cụ thể thao ở tầng 1 — 3)

Từ cần điền là một danh từ. (vì có từ “and” đi sau, tức là từ cần điền ở vị trí này sẽ cùng liệu từ với “equipment”)

=> Đáp án là clothing.

JANE: The first three floors have a huge range of sports clothing as well as equipment, and on the top floor there’s a café and a book and DVD section.

can get you any item within 14 …………………… days (có thể lấy cho bạn bất kì loại hàng nào trong …………………… ngày)

Từ cần điền là một số. 

=> Đáp án là 10.

Lưu ý: Thông tin 14 ngày ở đằng sau là đáp án gây nhiễu, không phải đáp án đúng vì đó là số ngày mà những cửa hàng khác sẽ cần để cung cấp dụng cụ mà bạn yêu cầu.

JANE: If they haven’t got exactly what you want in stock they promise to get it for you in ten days. Unlike other store, where it can take up to fourteen days.

shop specialises in equipment for 15 …….. (cửa hàng chuyên về dụng cụ cho ……..)

Từ cần điền là một danh từ, hoặc một danh động từ. (vì từ cần điền đi sau giới từ “for”)

=> Đáp án là running.

JANE: They cover all the major sports, including football, tennis and swimming, but they particularly focus on running, and they claim to have the widest range of equipment in the country.

has a special section which just sells 16 …….. (có một khu đặc biệt chỉ bán ……..)

Từ cần điền là một danh từ. (vì nó đi sau động từ “sell” là bán một mặt hàng nào đó)

=> Đáp án là bags.

Lưu ý: đề bài chỉ cho viết MỘT TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ, nên các bạn chú ý không được điền sports bags mà chỉ điền bags thôi. 

JANE: As well as that, a whole section of the third floor is devoted to sports bags, including the latest designs from the States – if you can’t find what you want here, it doesn’t exist!

 

Part 2: Questions 17 and 18: dạng MCQ

Cách làm: 

Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given

Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

17. A champion athlete will be in the shop 

A. on Saturday morning only

=> Đáp án đúng là A

The shop will be open from 9.00 am this Saturday and if you go along to the opening then you’ll have the chance to meet the national 400 metres running champion Paul King, who’s coming along to open the shop,… 

B. all day Saturday

Vận động viên Paul King chỉ ở cửa hàng cho tới trưa.

=> Đáp án B là FALSE

…and he will be staying around until about midday to chat to any fans who want to meet him and sign autographs.

C. for the whole weekend

Có nhất nhiều điều thú vị hấp dẫn vào các ngày cuối tuần, chứ không phải là sẽ có vận động viên quán quân đến cửa hàng vào cả hai ngày cuối tuần.

=> Đáp án C là FALSE

Then there will be a whole range of special attractions all weekend.

18. The first person to answer 20 quiz questions correctly will win

A. gym membership

=> Đáp án đúng là A

…while the first person to get all the questions correct gets a year’s free membership of the Bradcaster Gym

B. a video

Trả lời đúng 15 trên 20 câu thì sẽ được nhận DVD ‘Spring Tips’.

=> Đáp án B là FALSE

Just answer fifteen out of twenty sports questions correctly to win a signed copy of Paul King’s DVD ‘Spring Tips’,…

C. a calendar

Tất cả những người tham gia vào cuộc thi giải đố này đều sẽ được nhận 1 quyển lịch thể thao đặc biệt.

=> Đáp án C là FALSE

All entrants will receive a special Sports calendar with details of all Bradcaster fixtures in the coming year.

 

Part 3: Questions 19 and 20: MCQ chọn 2 đáp án đúng

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 5 đáp án sẽ có 2 đáp án đúng (True), 3 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng

Which TWO pieces of information does the speaker give about the fitness test?

Đáp án đúng là A và E.

 • Giải thích đáp án E:

E. It is cheaper this month.

Script nói rằng bình thường thì bài kiểm tra này có phí là 30 bảng, nhưng tháng này giảm còn một nửa, tức là mức phí rẻ hơn.

=> Đáp án đúng là E

 • Giải thích đáp án A:

A. You need to reserve a place.

Script nói rằng số lượng người được kiểm tra sẽ có hạn, cho nên cần phải giữ chỗ trước bằng cách gọi tới số 560341.

=> đáp án đúng là A

One of the special opening offers is a fitness test – a complete review of your cardiac fitness and muscle tone, actually done in the shop by qualified staff. This would normally cost £30.00 but is available at half price for this month only. There are only a limited number of places available for this, so to make a booking phone 560341

Đáp án B: It is free to account holders.

Nếu bạn mở tài khoản, bạn sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt, bao gồm cơ hội được thử nghiệm các dụng cụ vào buổi tối khai trương đặc biệt.

=> Việc mở và có tài khoản sẽ không được miễn phí bài kiểm tra mà là được hưởng ưu đãi khác.

=> Đáp án B là FALSE

In addition, if you open an account you get lots more special offers including the chance to try out equipment at special open evening…

Đáp án C: You get advice on how to improve your health.

Không có nhắc gì đến lời khuyên để cải thiện sức khỏe.

=> Đáp án C là NOT GIVEN

 

Đáp án D: It takes place in a special clinic.

Bài kiểm tra này sẽ diễn ra ngay ở cửa hàng chứ không phải ở một phòng khám đặc biệt.

=> Đáp án D là FALSE

One of the special opening offers is a fitness test – a complete review of your cardiac fitness and muscle tone, actually done in the shop by qualified staff.

Chữa đề thi IELTS Listening 9 Test 1 – Section 3: Course Feedback 

Phân tích đề bài

Section 3: Questions 21 – 30

Choose the correct letter, A, B or C. (Chọn chữ cái đúng A, B hoặc C)

Đề thi

Đề thi

IELTS Listening 9 Test 1

IELTS Listening 9 Test 1

IELTS Listening 9 Test 1

Phân tích đáp án

Section 3: Questions 21 and 30: dạng MCQ

Cách làm: 

Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given

Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

21. One reason why Spiros felt happy about his marketing presentation was that 

B. his style was good

Spiros nghĩ rằng phong cách thuyết trình của mình khá là chuyên nghiệp, tức là khá tốt.

=> Đáp án đúng là B

SPIROS: In fact, I think that in relation to some of the other people in my group, I did quite a good job because my overall style was quite professional. What about you, Hiroko?

A. he was not nervous

Spiros nói rằng anh ấy vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng vì đã làm một bài thuyết trình trước rồi thì sẽ có chuẩn bị hơn.

=> Đáp án A là FALSE 

SPIROS: I think that having to do a seminar presentation really helped me. For example, a couple of weeks ago in our marketing subject, when it was my turn to give a presentation I felt quite confident. Of course, I was still nervous but because I had done one before, I knew what to expect.

C. the presentation was the best in his group

Spiros chỉ nói là so với vài người trong nhóm của anh ấy thì anh ấy làm khá tốt, chứ không phải so sánh là mình làm tốt hơn tất cả mọi người trong nhóm.

=> Đáp án C là FALSE

SPIROS: Also, I know I was well-prepared and I had practised my timing. In fact, I think that in relation to some of the other people in my group, I did quite a good job…

22. What surprised Hiroko about the other students’ presentations

C. They didn’t look at the audience enough

Hiroko bày tỏ sự bất ngờ khi mà các sinh viênkhác khi thuyết trình chỉ đọc ghi chú chứ không để ý đến phong cách thuyết trình hay giao tiếp bằng mắt với thính giả.

=> Đáp án đúng là C

HIROKO: Mmm, that’s interesting. In my group, I was really surprised by the way the students did their presentations – they just read their notes aloud! Can you believe that? They didn’t worry about their presentation style or keeping eye contact with their audience – and I remember that these things were really stressed to us in the course here.

A. Their presentations were not interesting.

Ở đây, Hiroko nói điều đó thú vị (interesting) là chỉ đến những chia sẻ của Spiros thú vị, chứ không liên quan gì đến bài thuyết trình của các sinh viênkhác.

=> Đáp án A là FALSE

HIROKO: Mmm, that’s interesting.

B. They found their presentations stressful

Hiroko nói rằng những điều này (phong cách thuyết trình và giao tiếp bằng mắt với các thính giả) là những thứ rất quan trọng trong khóa học.

Lưu ý: to be stressed: được nhấn mạnh, quan trọng

stressful (a): gây căng thẳng

=> Đáp án B là FALSE 

HIROKO: …and I remember that these things were really stressed to us in the course here.

23. After she gave her presentation, Hiroko felt 

B. dissatisfied

Hiroko chia sẻ là cô ấy cũng chỉ đọc ghi chú vào lúc đó (lúc thuyết trình), và dù ngay lúc đó cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau khi hoàn thành cô ấy không cảm thấy thỏa mãn gì cả.

=> Đáp án đúng là B

HIROKO: Well, to speak frankly, I read my notes too! At the time, it was a relief to do it this way, but actually, when I had finished, I didn’t feel any real sense of satisfaction. I didn’t feel positive about the experience at all.

A. delighted

Hiroko không cảm thấy thỏa mãn một tí nào sau khi hoàn thành bài thuyết trình, trái ngược với cảm giác vui vẻ, hài lòng (delighted).

=> Đáp án A là FALSE

HIROKO: …when I had finished, I didn’t feel any real sense of satisfaction.

C. embarrassed

Hiroko không nhắc gì đến việc cảm thấy xấu hổ.

=> Đáp án C là NOT GIVEN

 

24. How does Spiros feel about his performance in tutorials

A. not very happy

Spiros cảm thấy không quá hài lòng với màn thể hiện của mình với các bài giảng.

=> Đáp án đúng là A

SPIROS: …although I was pleased with my presentation, I am not so pleased with my actual performance right now in the tutorials…

B. really pleased

Spiros chỉ cảm thấy hài lòng với bài thuyết trình, còn những bài giảng thì không.

=> Đáp án B là FALSE

SPIROS: That’s a pity. You know, although I was pleased with my presentation, I am not so pleased with my actual performance right now in the tutorials – during the whole semester, I’ve not said anything in our tutorial discussions. Not a word.

C. fairly confident

Spiros không nhắc gì đến việc cảm thấy tự tin.

=> Đáp án C là NOT GIVEN

 

25. Why can the other students participate so easily in discussions

C. They know each other well

Spiros nói rằng vì những sinh viên khác đã hiểu biết và quen nhau trước rồi nên họ sẽ để nhau tham gia vào thảo luận.

=> Đáp án đúng là C

SPIROS: Also, they are very familiar with each other, so because they know each other’s habits, they can let each other into the discussion.

A. They are polite to each other.

Spiros chỉ ra rõ rằng các sinh viên khác đều không được lịch sự cho lắm.

=> Đáp án A là FALSE

SPIROS: Their style of speaking is so different – it’s not the style we were used to during the course. They use so many colloquialisms, they’re not very polite and sometimes there seems to be no order in their discussion. 

B. They agree to take turns in speaking

Spiros nói rằng thỉnh thoảng khi các sinh viên thảo luận còn không có trật tự.

=> Đáp án B là FALSE

SPIROS: …and sometimes there seems to be no order in their discussion

26. Why is Hiroko feeling more positive about tutorials now?

B. She is making more of a contribution

Hầu hết cả kỳ, Hiroko đều không nói gì trong các bài giảng. Nhưng gần đây cô ấy đã nói nhiều hơn. Và cô ấy có những ý tưởng mới mẻ, thú vị.

=> Đáp án đúng là B

HIROKO: For most of this semester, I’ve said absolutely nothing in tutorials. But recently, I’ve been trying to speak up more and I just jump in, and I’ve noticed an interesting thing, I’ve noticed that if they thought my point was interesting or new, then the next time they actually asked for my opinion, and then it was much easier for me to be part of the discussion.

A. She finds the other students’ opinions more interesting 

Ở đây Hiroko chỉ chia sẻ về việc khi các sinh viên khác thấy ý tưởng của cô ấy thú vị thì vào những lần thảo luận sau họ sẽ chủ động hỏi ý kiến của cô ấy. Hiroko không hề so sánh ý tưởng của mình và người khác thì cái này thú vị hơn.

=> Đáp án A là NOT GIVEN

HIROKO: …and I’ve noticed an interesting thing, I’ve noticed that if they thought my point was interesting or new, then the next time they actually asked for my opinion, and then it was much easier for me to be part of the discussion.

C. The tutor includes her in the discussion

“They” ở đây là Hiroko đang chỉ đến những sinh viên khác chứ không phải giảng viên.

=> Đáp án C là FALSE

HIROKO: …then the next time they actually asked for my opinion, and then it was much easier for me to be part of the discussion.

27. To help her understand lectures, Hiroko

A. consulted reference materials

Ban đầu, Hiroko không hiểu được các giảng viên đang nói gì trong lớp, cho nên cô ấy đã chuyển sang đọc những tài liệu tham khảo và ghi chép lại những gì mình đã đọc.

=> Đáp án đúng là A

HIROKO: I’ve had to do so much reading this semester just to help me make sense of the lectures. At first, I couldn’t understand what the lecturers were talking about, so I had to turn to the books and journals. Every night I read for hours, using the lists of references that were given, and I made pages of notes. At breakfast, I read and read my notes again.

B. had extra tutorials with her lecturers

Hiroko không nhắc gì đến việc đi học thêm.

=> Đáp án B là NOT GIVEN

 

C. borrowed lecture notes from other students

Hiroko không nhắc gì đến việc muộn ghi chép của các sinh viên khác.

=> Đáp án C là NOT GIVEN

 

28. What does Spiros think of his reading skills?

B. It still takes him a long time to read

Spiros nói rằng dù anh ấy cũng đọc rất nhiều, nhưng tốc độ đọc của anh ấy vẫn còn chậm.

=> Đáp án đúng là B

SPIROS: But I did so much reading anyway – I don’t think there’s any time left over for anything extra. My reading speed is still quite slow, though I’m much better at dealing with vocabulary than I used to be.

A. He reads faster than he used to.

Spiros nói rằng dù anh ấy cũng đọc rất nhiều, nhưng tốc độ đọc của anh ấy vẫn còn chậm, chứ không phải đã đọc được nhanh hơn trước kia.

=> Đáp án A là FALSE

SPIROS: But I did so much reading anyway – I don’t think there’s any time left over for anything extra. My reading speed is still quite slow, though I’m much better at dealing with vocabulary than I used to be.

C. He tends to struggle with new vocabulary.

Spiros đã có thể đối phó với những từ vựng mới tốt hơn trước kia.

=> Đáp án C là FALSE

SPIROS: …though I’m much better at dealing with vocabulary than I used to be.

29. What is Hiroko’s subject area?

C. engineering

Hiroko cảm thấy bực mình khi phải đọc các bài báo về môi trường hoặc giáo dục sức khỏe trong lớp Tiếng Anh, trong khi cô ấy muốn tập trung vào lĩnh vực của mình là ngành kỹ sư.

=> Đáp án đúng là C

HIROKO: Sometimes in the English class, I felt frustrated when I had to read articles about the environment or health or education because I wanted to concentrate on my own field, but we didn’t read anything about engineering. So, I think I wasted some time learning vocabulary I didn’t need.

A. environmental studies

=> Đáp án A là FALSE

HIROKO: Sometimes in the English class, I felt frustrated when I had to read articles about the environment or health education because I wanted to concentrate on my own field, but we didn’t read anything about engineering. So, I think I wasted some time learning vocabulary I didn’t need.

B. health education

=> Đáp án B là FALSE

30. Hiroko thinks that in the reading classes the students should

B. read more in their own subject areas

Hiroko nói rằng về mặt tâm lý thì cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu được luyện tập đọc về chính lĩnh vực học của  mình.

=> Đáp án đúng là B

HIROKO: Hiroko: Yes, but psychologically speaking, I would have felt much better working on reading from my own field. What do you think Spiros?

A. learn more vocabulary

Hiroko không nhắc gì đến việc học thêm từ vựng.

=> Đáp án A là NOT GIVEN

 

C. develop better reading strategies

Hiroko không nói gì đến việc xây dựng chiến lược đọc hiệu quả hơn.

=> Đáp án C là NOT GIVEN

 

Chữa đề thi IELTS Listening 9 Test 1 – Section 4: Mass Strandings of Whales and Dolphins

Phân tích đề bài

Section 4: Questions 31 – 40

Complete the notes below. (Hoàn thành những ghi chú dưới đây)

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. (Viết KHÔNG QUÁ 2 TỪ cho mỗi đáp án)

Phân tích đáp án

Section 4: Questions 31 – 40: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

Common in areas where the 31 …………………… can change quickly

Đáp án có thể là một danh từ, chỉ một thứ gì đó có thể thay đổi nhanh chóng. (Phổ biến ở các vùng nơi mà …………… có thể thay đổi nhanh chóng) 

=> Đáp án là tide

Unfortunately, this type of event is a frequent occurrence in some of the locations that you’ll be travelling to, where sometimes the tide goes out suddenly, confusing the animals.

e.g. some parasites can affect marine animals’ 32 ……………………, which they depend on for navigation

Đáp án có thể là một danh từ, vì nó đứng ngay sau sở hữu cách. (một số ký sinh trùng có thể tác động tới …………… của những động vật biển mà chúng cần dựa trên nó để định vị)

=> Đáp án là hearing

For instance, a type of worm is commonly found in the ears of dead whales. Since marine animals rely heavily on their hearing to navigate, this type of infestation has the potential to be very harmful.

Poisons from 33 …………………… or…………………… are commonly consumed by whales

Đáp án có thể là một danh từ chỉ nguồn gốc của những độc tố gây hại cho cá voi. (Độc từ …………… hoặc …………… thông thường bị cá voi nuốt phải)

=> Đáp án là plants animals

Lưu ý: Ở câu này, các bạn cần phải điền đúng cả 2 từ trên thì mới được tính một điểm. Các bạn có thể điền theo thứ tự nào cũng được.

Another theory is related to toxins, or poisons. These have also been found to contribute to the death of many marine animals. Many toxins, as I’m sure you’re aware, originate from plants, or animals. The whale ingests these toxins in its normal feeding behaviour…

Unlikely because the majority of animals were not 34 …………………… when they stranded

Đáp án có thể là một tính từ hoặc một động từ chia ở thì tiếp diễn. (Khó có thể xảy ra vì phần lớn động vật không …………… khi chúng mắc cạn)

=> Đáp án là feeding

However, this idea does not seem to hold true for the majority of mass strandings because examination of the animals’ stomach contents reveal that most had not been feeding as they stranded.

35…………………… from military tests are linked to some recent strandings

Đáp án có thể là một danh từ. (…………… từ những thí nghiệm quân sự được nối kết với vài vụ mắc cạn gần đây)

=> Đáp án là noises

A growing concern is that loud noises in the ocean cause strandings. Noises such as those caused by military exercises are of particular concern and have been pinpointed as the cause of some strandings of late.

The Bahamas (2000) stranding was unusual because the whales 

 • were all 36 …………………… 

Đáp án có thể là một tính từ, vì nó đứng ngay sau động từ to be.

=> Đáp án là healthy

One of these, a mass stranding of whales in 2000 in the Bahamas coincided closely with experiments using a new submarine detection system. There were several factors that made this stranding stand out as different from previous strandings. This led researchers to look for a new cause. For one, all the stranded animals were healthy.

 • were not in a 37 ……………………

Đáp án có thể là một danh từ, vì nó đứng ngay sau mạo từ a (đã không ở trong một……………). Ở câu này, script nói là những con vật bị mắc cạn cách xa nhau tới 38 km, trong khi những vụ mắc cạn thông thường thì những con vật thường ở theo nhóm.

=> Đáp án là group

In addition, the animals were spread out along 38 kilometres of coast, whereas it’s more common for the animals to be found in a group when mass strandings occur.

More strandings in the most 38 …………………… species of whales

Đáp án có thể là một tính từ, vì nó đang đứng sau “the most” – là dạng so sánh hơn nhất của tính từ dài. (Nhiều hơn nữa các vụ mắc cạn ở hầu hết loài …………… của cá voi)

=> Đáp án là social

This is a particularly interesting theory since the whales that are thought to be most social – the toothed whales – are the group that strand the most frequently.

1994 dolphin strandingonly the 39 …….. was ill

Đáp án có thể là một danh từ. (Vụ cá heo mắc cạn năm 1994 – chỉ có …………… là bị ốm)

=> Đáp án là leader

The theory is also supported by evidence from a dolphin stranding in 1994. Examination of the dead animals revealed that apart from the leader, all the others had been healthy at the time of their death.

Marine Mammals Ashore (Connor) – gives information about stranding 40……..

Đáp án có thể là một danh từ. (Động vật biển có vú trên cạn (Connor) – cung cấp thông tin về …………… mắc cạn)

=> Đáp án là networks

I recommend John Connor’s Marine Mammals Ashore as an excellent starting point if you’re interested in finding out more about these networks, or establishing one yourself.

Hy vong bài viết này của trung tâm IELTS IZONE đã giúp bạn hiểu và giải được đề thi IELTS Listening 9 test 1 dễ dàng hơn.