Tổng hợp đầy đủ đề và bài mẫu IELTS Speaking Concentration thường gặp

Chủ đề Concentration là một trong những chủ đề mới lạ và đã xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking. Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây, đội ngũ IZONE sẽ giúp các bạn cách xử lý bài thi IELTS SPeaking Concentration. 

Cách làm bài thi IELTS Speaking Concentration

Để có thể trả lời các câu hỏi IELTS Speaking chủ đề Concentration (Sự tập trung) một cách trơn tru, các bạn cần phải chuẩn bị kỹ càng cho vốn từ vựng trong chủ đề “khó nhằn” này. 

 ielts speaking concentration

Một trong những nguồn từ vựng đáng tin cậy cho các bạn để học và tham khảo đó chính là  chuyên mục Vocabulary | IZONE. Đây là chuyên mục hữu ích cung cấp các từ vựng từ các chủ đề thường gặp trong IELTS. Chuyên mục này không chỉ giúp bạn tích lũy vốn từ vựng từ nhiều lĩnh vực thông qua các chủ đề khác nhau, mà còn giúp bạn phân biệt rõ sắc thái nghĩa khác nhau của các từ vựng cùng trường nghĩa (ví dụ: Work-job-task) 

Ngoài việc học các từ vựng liên quan đến chủ đề Concentration, các bạn nên luyện nghe những bài nghe liên quan đến chủ đề này. Điều này sẽ góp phần cải thiện kỹ năng Speaking của bạn. Sau một quá trình rèn luyện kỹ năng nghe, dần dần bạn có thể phát âm các từ một cách chính xác cũng như cải thiện được intonation của mình. 

Những lưu ý khi làm bài thi IELTS Speaking Concentration

Một trong những điều cần thiết để chuẩn bị cho bất kỳ chủ đề nào trong IELTS speaking là luyện tập. Bạn có thể tự luyện tập bằng cách ghi âm bài nói của bản thân, sau đó nghe lại và nếu có thể, hãy ghi lại những gì bạn đã nói. Điều này sẽ giúp bạn tìm ra những sai lầm của mình.

Nếu các bạn muốn tham khảo một số hướng dẫn chung khác liên quan đến kỹ năng Nói, các bạn có thể tham khảo bài: Kinh nghiệm học IELTS Speaking Online hiệu quả cùng IZONE.

Tổng hợp từ vựng chủ đề Concentration cho phần thi IELTS Speaking

Dưới đây là tổng hợp những từ vựng hữu ích về chủ đề Concentration mà các bạn có thể sử dụng trong bài nói của mình:

Một số từ vựng liên quan đến các vấn đề sức khỏe

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

suffer from a light headache

đau đầu nhẹ

I suffer from a light headache when the weather changes which has a great influence on my level of concentration.

Feel drained

kiệt sức

Also, when arguing with someone, I feel drained and my mind will become too scattered to focus on anything.

find solace 

Tìm kiếm sự khuây khỏa 

I decided to go to the gym and do yoga to find solace

mental health condition (n)

các tình trạng sức khỏe tâm lý 

Concentration is more difficult if you have certain medical or mental health conditions, like depression.

Depression (n)

trầm cảm 

Concentration is more difficult if you have certain medical or mental health conditions, like depression.

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề tập trung 

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

Focus 100% on sth

tập trung 100% vào việc gì 

I need to focus 100% on what I’m doing in many situations.

Stay focused

giữ được sự tập trung

For example, it is essential to stay focused when I’m driving in order to avoid accidents and other dangerous situations.

become too scattered to do sth 

phân tán tâm trí, không thể làm điều gì 

Also, when arguing with someone, I feel drained and my mind will become too scattered to focus on anything.

concentration issues

Vấn đề tập trung 

For a very long time, I had concentration issues and I could not focus on one thing.

Outside aspects 

Các yếu tố bên ngoài 

Many outside aspects can affect people’s concentration. 

Extended focus

Sự tập trung kéo dài 

Moreover, the truth is we can hardly focus on one thing for a long time because the human brain isn’t built for extended focus

ultimate concentration

Sự tập trung cơ bản 

Some jobs such as being a surgeon and performing an intricate surgery may require ultimate concentration

Một số hoạt động nâng cao sự tập trung 

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

practice yoga

Tập yoga

I believe that practicing yoga and meditation in the morning can help me improve my concentration.

meditation

Thiền 

I believe that practicing yoga and meditation in the morning can help me improve my concentration.

proper nutrition 

ăn uống bổ dưỡng đúng cách 

When you have a routine including exercises and proper nutrition, you can find it easier to focus. 

Go to the gym

tập gym 

I decided to go to the gym and do yoga to find solace.

Để tham khảo được cách thức ứng dụng collocation vào speaking, các bạn có thể tham khảo  chuyên mục Ứng dụng Collocation vào Speakingtrên trang web mà đội ngũ IZONE đã dày công chuẩn bị. Các bạn không những có thể học những cách diễn đạt hay theo từng chủ đề, mà có thể làm các bài tập trực tiếp trong chuyên mục để tăng cường độ nhớ từ vựng. 

Đặc biệt hơn, ở cuối của chuyên mục này, các bạn sẽ có cơ hội ứng dụng các từ vựng đã được học vào kỹ năng Speaking. Điều này sẽ giúp các bạn tăng phản xạ từ vựng cũng như nắm được cách sử dụng các từ ngữ đúng sắc thái. Qua quá trình luyện tập, các bạn không chỉ có thể tăng phản xạ nói, mà có thể sử dụng được các từ vựng liên quan đến chủ đề. 

Tổng hợp đề thi IELTS Speaking Concentration 

Dưới đây là tổng hợp một số câu hỏi liên quan đến Topic Concentration 

ielts speaking concentration

IELTS Speaking Concentration – Câu hỏi và câu trả lời part 1

1. When do you need concentration the most?

I need to focus 100% on what I’m doing in many situations. For example, it is essential to stay focused when I’m driving in order to avoid accidents and other dangerous situations. When studying for exams or working my butt off to meet deadlines, concentration is really necessary. 

 1. Focus 100% on sth: tập trung 100% vào việc gì 
 2. Stay focused: giữ được sự tập trung 
 3. Avoid accidents:  tránh tai nạn
 4. Dangerous situations: các tình huống nguy hiểm
 5. Study for exams: ôn kiểm tra 
 6. Work my butt off: dồn lực làm điều gì 
 7. Meet deadlines:  hoàn thành công việc đề ra 

2. Do you think it is difficult to stay focused?

Yes, I think so. Sometimes, I suffer from a light headache when the weather changes which has a great influence on my level of concentration. Also, when arguing with someone, I feel drained and my mind will become too scattered to focus on anything.

 1. Suffer from a light headache: đau đầu nhẹ
 2. Feel drained: kiệt sức
 3. Become too scattered to do sth: phân tán tâm trí, không thể làm điều gì 

3. What activities can help you stay focused?

I believe that practicing yoga and meditation in the morning can help me improve my concentration. Sometimes, I remove some of the things that are distracting me, such as turning off most of the notifications on my phone, and creating a daily to-do list can help me focus on one thing at a time.

 1. Practice yoga: tập yoga 
 2. Meditation: thiền 
 3. Turn off sth: tắt thứ gì đi 
 4. Create a daily to-do list: tạo một danh sách việc làm hàng ngày

IELTS Speaking Concentration – Câu hỏi và câu trả lời part 2
Describe something that helps you concentrate 

You should say

What is it 

How it helps you to concentrate 

How you use it 

And explain when you discovered it is the best method for you

For a very long time, I had concentration issues and I could not focus on one thing. I remember being miserable at my job and relationships until one day while reading a book, I read that the best method to concentrate is to have a routine. When you have a routine including exercises and proper nutrition, you can find it easier to focus. 

I decided to go to the gym and do yoga to find solace. Not only does doing yoga in the morning provide me with the right mindset required for the whole day but also calms me from any thoughts of the past. There are different yoga techniques that we do in the morning to stay focused. 

For instance, when I am really tired at work I can pull up and down my toes. It not only relaxes my toes but also helps in making me concentrate better. This also helps me to boost my productivity at work. 

 1. concentration issue: vấn đề về việc tập trung 
 2. have a routine: tạo thói quen 
 3. proper nutrition: ăn uống bổ dưỡng đúng cách 
 4. Go to the gym: tập gym 
 5. find solace: tìm kiếm sự khuây khỏa 
 6. Doing yoga: tập yoga
 7. the right mindset: suy nghĩ, tư duy đúng đắn
 8. calms me from any thoughts of the past: làm ai đó ngừng suy nghĩ về quá khứ 

IELTS Speaking Concentration – Câu hỏi và câu trả lời part 3

1.Why is it difficult for people to concentrate?

Many outside aspects can affect people’s concentration. This may come from your peers, family members or the media. For instance,when you do your homework but you receive an invitation to a party, you may be tempted to go with friends. Moreover, the truth is we can hardly focus on one thing for a long time because the human brain isn’t built for extended focus. Concentration is more difficult if you have certain medical or mental health conditions, like depression.

 1. outside aspects: yếu tố bên ngoài 
 2. be tempted to do sth: mong muốn làm điều gì 
 3. focus on sth: tập trung vào điều gì 
 4. extended focus: sự tập trung kéo dài 
 5. mental health conditions: các tình trạng sức khỏe tâm lý 
 6. Depression (n): trầm cảm 

2. Are there professions where you need to concentrate more?

Absolutely yes. Some jobs such as being a surgeon and performing an intricate surgery may require ultimate concentration. Another profession is being a truck driver. They have to drive long hours on very treacherous roads. One second later, they may have an accident or end up down the cliff if they lose focus. 

 1. Surgeon: bác sĩ phẫu thuật 
 2. intricate surgery: phẫu thuật phức tạp
 3. ultimate concentration: sự tập trung cơ bản 
 4. truck driver: tài xế xe tải 
 5. treacherous roads: những con đường nguy hiểm 
 6. end up down the cliff: rơi xuống vực 
 7. Lose focus: mất tập trung 

3. How can employers help their staff concentrate on their work?

Actually, I’ve never thought about it before but I think there are some effective strategies that employers can do to boost staff’s concentration. Companies could provide the spaces reserved for work and the proper conduct for the other areas within the company. For example keep the area as quiet as possible and limit movements. Also, define the areas where it is appropriate to have social interaction and distribute “Do not disturb” signs and posters.

 1. effective strategies: các chiến thuật hiệu quả 
 2. boost staff’s concentration: tăng sự tập trung cho nhân viên 
 3. have social interaction: tương tác xã hội
 4. Do not disturb” signs: biển “Không làm phiền”

Những lưu ý khi gặp topic Concentration trong phần thi IELTS Speaking

Khi gặp topic Concentration trong phần thi IELTS Speaking, các bạn nên chú ý một số điểm sau

Các bạn hãy cố gắng sử dụng những cụm từ collocation liên quan đến chủ đề Concentration (VD: focus 100% on something) thay vì chỉ sử dụng những từ vựng đơn lẻ. Việc vận dụng các Collocation sẽ tăng sự tự nhiên cho bài nói

Các bạn có thể tham khảo chuyên mục Ứng dụng Collocation vào Speaking để có thể bổ sung những collocation thông dụng cho các chủ đề.

Nếu gặp những câu hỏi khó liên quan đến Topic Concentration như What can employers do to help their staff concentrate?thì các bạn đừng vội lo lắng. Chúng ta có thể sử dụng những cụm từ sau để “câu giờ” kéo dài thêm thời gian suy nghĩ cho câu trả lời của mình như: 

Actually, I’ve never thought about it before…but I think….

It’s a really interesting question….

Những mẹo trả lời, hoặc kỹ năng xử lý với những topic bạn chưa bao giờ gặp phải đều là một phần trong các khóa học 5.0 – 6.0 của IZONE, do chính IZONE tổ chức và giảng dạy

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG