khóa ielts

Là khóa học ở trình độ 5.0 - 6.0 của IZONE, dành cho học viên đã có tư duy học IELTS; từ vựng, ngữ pháp khá, kĩ năng viết và nói trung bình. Sau khóa học, học viên nói chuẩn ngữ pháp, ngữ âm; tăng phản xạ nói, biết cách viết 1 bài viết đạt 6.0 - 6.5, nắm vững cách làm các dạng bài IELTS.

Thời gian học: 30 buổi (2 buổi/tuần = 4 tháng)
Học phí gốc: 7.400.000 VNĐ

Giảng viên IZONE

khóa ielts phù hợp với ai?

  • Dành cho học viên có kiến thức vững ở trình độ 5.0 IELTS.
  • Học viên đã có tư duy học IELTS, có từ vựng và ngữ pháp ở mức khá, kĩ năng viết và nói trung bình.

khóa ielts có phù hợp với bạn?

Bài Placement Test được thiết kế riêng bởi đội ngũ chuyên môn cao từ 8.5 IELTS trở lên của IZONE sẽ giúp các bạn xác định chính xác trình độ của mình, biết mình phù hợp với khóa học nào và từ đó có một lộ trình học hiệu quả.

LÀM TEST NGAY
Tổng quan khóa học ielts

Nội dung khóa ielts ielts – khóa học IELTS 5.0 – 6.0

Buổi 1
 • Writing:
  • Overview of Task 2
  • Types of Task 2 essays
  • Introduction & Conclusion
 • Speaking: Growing up
 • Homework: Introduction & Conclusion
Buổi 2
 • Listening:
  • Understanding the context
  • Using the correct spelling
  • Writing numbers
 • Speaking: Mental and physical development
 • Homework: 3 Section 1 exercises (form completion)
Buổi 3
 • Reading:
  • Scanning
  • Sentence completion (gapped)
  • T/F/NG
 • Speaking: Keeping fit
 • Homework: 3 reading passages
Buổi 4
 • Writing:
  • Structures of main body paragraphs
  • Supporting ideas and examples
 • Speaking: Lifestyles
 • Homework:
  • Write supporting ideas and/or examples
  • Write body paragraphs according to 2 types of structures
Buổi 5
 • Listening:
  • Identifying speakers
  • Identifying language function + Table Completion exercise
 • Speaking: Student life
 • Homework: 3 Section 1 exercises
Buổi 6
 • Vocabulary Test 1
 • Grammar Test 1
 • Progress Test 1 (Listening section 1&2 + Reading passage 1&2)
Buổi 7
 • Reading:
  • Skimming
  • T/F/NG (Containing Comparison)
  • Sentence Completion (Matching endings)
 • Speaking: Effective communication
 • Homework: 3 reading passages
Buổi 8
 • Writing:
  • Revision + Three-step planning
  • Opinion essays
  • Discussion essays
 • Speaking: On the move
 • Homework: Write 2 essays (opinion + discussion)
Buổi 9
 • Listening:
  • Identifying distractors
  • Recognising paraphrase
  • Selecting from a list
 • Progress Test 2 (Listening section 1&2 + Reading passage 1&2)
 • Speaking: Through the ages
 • Homework: 3 Section 2 exercises
Buổi 10
 • Reading:
  • Predicting
  • Y/N/NG (writer’s claim)
  • Matching headings (1)
 • Speaking: The natural world
 • Homework: 2 reading passages
Buổi 11
 • Writing:
  • Problems and Solutions essay (list essay)
  • 2-part question
 • Speaking: Reaching for the skies
 • Homework: Write 2 essays (problems & solutions + 2 part-question)
Buổi 12
 • Vocabulary Test 2
 • Grammar Test 2
 • Progress Test 3 (Listening section 1&2 + Reading passage 1&2)
Buổi 13
 • Listening:
  • Describing a place
  • Following directions
  • Labelling a map
 • Speaking: Design and innovation
 • Homework: 3 Section 2 exercises (labelling a map)
Buổi 14 – Term Test
Buổi 15
 • Feedback Term Test 1
 • Speaking: Information technology, The modern world
Buổi 16
 • Writing: Revision of Writing Task 2
 • Speaking: Urbanization
Buổi 17
 • Listening:
  • Introduction to Listening Section 3
  • Identifying attitudes and opinions
  • Persuading and Suggesting (Matching)
 • Speaking: The green revolution
 • Homework: 3 Section 3 exercises
Buổi 18
 • Vocabulary Test 3
 • Grammar Test 3
 • Progress Test 4 (Listening section 1&2 + Reading passage 1&2)
Buổi 19
 • Reading:
  • Labelling a diagram
  • Completing tables
  • Completing flowcharts
 • Speaking: The energy crisis
 • Homework: 1 reading passage
Buổi 20
 • Writing:
  • Introduction to Writing Task 1
  • 2 mấu chốt khi viết Task 1: Language & Structure
  • Language: Change & Comparison
  • Cách nói số liệu trong tương lai
 • Speaking: Talking business
 • Homework: Phân tích và dịch 1 bài Bar chart + 1 bài Line chart
Buổi 21
 • Listening:
  • Understanding mechanical parts
  • Describing an action or process
  • Describing a process
 • Progress Test 5 (Listening section 3&4 + Reading passage 2&3)
 • Speaking: The law
 • Homework: 3 Section 3 exercises
Buổi 22
 • Reading:
  • Identifying relevant sections (phục vụ cho Summary Completion)
  • Summaries with wordlists
  • Selecting statements
  • Global MCQ
 • Speaking: The media
 • Homework: 3 reading passages
Buổi 23
 • Writing:
  • Language for Comparison
  • Language to Describing figures
  • Structures to write overview
  • Concession: Although, Despite
 • Speaking: The arts
 • Homework: Phân tích và dịch 1 bài Pie chart + 1 bài Table
Buổi 24
 • Vocabulary Test 4
 • Grammar Test 4
 • Progress Test 6 (Listening section 3&4 + Reading passage 2&3)
Buổi 25
 • Listening:
  • Introduction to Listening Section 4
  • Identifying main ideas
  • Understanding how ideas are connected
  • Signpost language
 • Speaking: Revision (Topic 1 – 5)
 • Homework: 3 Section 4 exercises (note completion)
Buổi 26
 • Reading:
  • Scanning for meaning
  • Matching phrases
 • Speaking: Revision (Topic 6 – 10)
 • Homework: 3 reading passages
Buổi 27
 • Writing:
  • Adverbs in Task 1
  • Linking using “with”
  • Task 1 Revision
 • Speaking: Revision (Topic 11 – 15)
Buổi 28
 • Listening:
  • Signposting words
  • Comparing and contrasting ideas
  • Using notes to follow a talk
 • Progress Test 7 (Listening section 3&4 + Reading passage 2&3)
 • Speaking: Revision (Topic 16 – 20)
 • Homework: 3 Section 4 exercises
Buổi 29 – Term Test
Buổi 30 – Graduation Day
Xem chi tiết

cấu trúc khóa học ielts ielts

Khóa học kéo dài 30 buổi, được chia làm 2 học kỳ. Mỗi học kỳ gồm 15 buổi, mỗi buổi 2 tiếng 30 phút.

Cấu trúc khóa học
Các bài Test của Khóa IELTS (5.0 – 6.0) được chia thành các dạng:
 • Bài Test Vocabulary: sau mỗi 5 buổi, học viên sẽ làm 1 bài test để tổng hợp và kiểm tra khả năng về từ vựng + phát huy việc PEER LEARNING trong khóa.
 • Bài Test Grammar: cùng thời điểm với bài Test Vocab, kiểm tra độ hiểu của học viên sau mỗi 5 bài.
 • Progress Test: Sau mỗi 3 buổi, học viên sẽ làm 1 bài Progress test để theo dõi tiến độ, ôn lại các bài đã học giai đoạn trước.
 • Phase Test/Term Test: tại các buổi cuối mỗi Phase, học viên sẽ làm 1 bài Term Test để đánh giá toàn bộ kiến thức đã học trong học kỳ vừa rồi. Hai bài kiểm tra học kỳ sẽ được thực hiện vào buổi 14 và buổi 29.
 • Buổi cuối khóa là Graduation Day để tổng hợp lại kiến thức học trong khóa và trao chứng nhận hoàn thành khóa học.

phương pháp giảng dạy độc quyền của izone

Phương pháp đa kênh

Đa kênh

In sâu kiến thức vào nhiều tầng trí nhớ

 • 8 kênh từ vựng

  1. Giải nghĩa

  2. Hình ảnh

  3. Âm thanh qua Nghe & Phát âm

  4. Bối cảnh bài đọc

  5. Dịch Anh ‑ Việt

  6. Dịch Việt ‑ Anh

  7. Ứng dụng vào Nói

  8. Ứng dụng vào Viết

 • 3 kênh phát âm

  1. Cảm nhận Ngữ pháp qua Nghe ‑ Đọc

  2. Học Quy tắc

  3. Dịch Việt ‑ Anh theo gợi ý (ứng dụng Ngữ pháp)

  4. Ứng dụng trong Soạn câu trả lời Nói ‑ Viết

 • 4 kênh ngữ pháp

  1. Cảm nhận Ngữ pháp qua Nghe ‑ Đọc

  2. Học Quy tắc

  3. Dịch Việt ‑ Anh theo gợi ý (ứng dụng Ngữ pháp)

  4. Ứng dụng trong Soạn câu trả lời Nói ‑ Viết

 • 4 hoạt động trong giờ học

  1. Nhìn bài giảng

  2. Nghe bài Listening

  3. Nói

  4. Viết

Phương pháp Speaking all-in-one

Speaking all-in-one

Phát triển toàn diện khả năng nói

 • Mạch ý

  Cách brainstorm, sắp xếp ý tưởng

 • Ngữ pháp ứng dụng
 • Từ vựng tự nhiên
 • Phát âm dễ hiểu
Phương pháp Giáo trình

Giáo trình

Được tối ưu hóa đến từng chi tiết

 • Chuẩn nhu cầu các trình độ

  Trình độ 0 ‑ 4.0 IELTS: Bồi dưỡng nền tảng và làm quen các dạng đề IELTS

  Trình độ 5.0+ IELTS: Tập trung luyện 4 kỹ năng

 • Tính logic cao

  Buổi trước là tiền đề cho buổi sau, khóa trước là nền tảng của khóa sau

 • Liền mạch đến từng chi tiết

  Kiến thức buổi này sẽ xuất hiện lại ở các buổi sau, lặp lại đủ nhiều để học viên nhớ + hiểu bài

Phương pháp hỗ trợ đặc biệt

Hỗ trợ đặc biệt

Có kế hoạch và bổ sung kiến thức kịp thời đến khi đi thi

 • Hệ thống quản lý chất lượng
 • Giảng viên theo sát học viên

kết quả đạt được sau 4 tháng

Học viên tốt nghiệp khóa IELTS sẽ có lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 6.0 IELTS, có thể nói chuẩn ngữ pháp, ngữ âm; phản xạ nói tốt; biết cách viết 1 bài viết đúng đạt 6.0 – 6.5, nắm vững cách làm các dạng bài IELTS. Đặc biệt, học viên sẽ có được một lượng từ vựng học thuật lớn được truyền tải qua nhiều kênh học, giúp kiến thức khắc sâu hơn và có khả năng áp dụng thực hành ngay.

Khóa học tập trung phát triển 2 kĩ năng chủ động là Speaking và Writing. Các bài tập Speaking được xây dựng theo chủ đề với một lượng từ vựng lớn. Trong quá trình học, học viên sẽ thực hành bài tập Listening và Reading theo đúng chuẩn IELTS. Các bài kiểm tra được thực hiện thường xuyên để theo dõi sát sao tiến bộ qua từng giai đoạn của kỳ học. Vì thế, sau khóa học, học viên sẽ đạt được tiến bộ ở cả 4 kỹ năng trong IELTS. Khóa học IELTS (5.0 – 6.0) sẽ trang bị cho học viên tất cả các kĩ năng cần thiết để có thể thi được ngay sau khóa học. Cụ thể:

Kĩ năng IELTS Listening

listening

Học viên được giới thiệu ứng dụng ngữ pháp trong 1 số dạng bài IELTS Listening. Học sâu hơn vào Section 1 và Section 2 Listening, nắm vững các tips cơ bản khi làm bài nghe.

Kĩ năng IELTS Reading

reading

Đi vào sâu hơn các kỹ năng làm bài để nắm chắc các kỹ năng + chiến thuật làm bài. Củng cố kỹ năng Skimiming và Scanning ở mức độ khó và chi tiết hơn so với Khóa Pre IELTS (4.0 – 5.0 IELTS).

Kĩ năng IELTS Speaking

speaking

Học viên được cung cấp một lượng từ vựng tương đối rộng thuộc mọi chủ đề, đồng thời được bổ sung kiến thức và cách phát triển ý tưởng nói tốt hơn.

Kĩ năng IELTS Writing

writing

Học viên tự viết được cả 4 dạng bài Task 2 chính trong IELTS đạt 6.0 – 6.5 IELTS. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ được giới thiệu và luyện tập cách viết hoàn thiện 1 bài Task 1 Writing.

giảng viên giảng dạy lớp ielts

Để đảm bảo đầu ra của khóa học IELTS 5.0 - 6.0, điều mà IZONE chú trọng nhất chính là chất lượng giảng viên. Tại IZONE có hơn 30 giảng viên có điểm thi IELTS từ 8.0 đến 8.5 IELTS, có điểm thành phần 9.0, được đào tạo bài bản về sư phạm tại các trường ĐH Sư Phạm, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Hà Nội. Và các thầy cô tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc chương trình du học các nước Mỹ, Anh, Úc; thầy cô có chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh như TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages).

Giảng viên khóa ielts

Giảng viên đứng lớp IELTS đều là những thầy cô có trình độ chuyên môn cao từ 8.0 - 8.5 IELTS, có kinh nghiệm giảng dạy IELTS nhiều năm, đã đào tạo hàng ngàn học viên tốt nghiệp với 90% đạt đầu ra, trong số đó có rất nhiều học viên đã thi vượt đầu ra đạt 6.5 - 7.0+ IELTS ngay từ lần thi đầu tiên.

Tìm hiểu thêm

Chinh IELTS chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Tuy nhiên, hàng ngàn học viên của IZONE sau khi tốt nghiệp khóa IELTS (5.0 - 6.0) đã thi đạt và thậm chí vượt đầu ra, đạt 6.5 - 7.0+ IELTS. Nhờ đó mà có được rất nhiều cơ hội lớn: trúng tuyển vào các trường Đại học top đầu, thực tập tại các công ty quốc tế, ...

các chính sách dành riêng cho học viên IZONE

01

Học viên ký cam kết đầu ra bằng văn bản tại buổi khai giảng

02

Học viên được học lại miễn phí nếu không đạt điểm đầu ra

03

Học viên được hỗ trợ trọn đời về ôn luyện IELTS kể cả sau khi kết thúc khóa học

04

Học viên được tham gia miễn phí các Seminar chia sẻ chuyên môn cua IZONE

05

Học viên được học cùng giảng viên chuyên môn cao thông qua các công cụ hỗ trợ hiện đại

06

Học viên được tham gia thi thử miễn phí tại IZONE

 • Học viên đăng ký combo 3.0 - 5.0: Tặng khóa học Speaking & Writing Nền tảng trị giá 1.800.000 VNĐ.
 • Học viên đăng ký combo 5.0 - 7.0: Tặng khóa học Speaking & Writing Chuyên sâu trị giá 2.500.000 VNĐ.
 • Học viên lớp Chuyên sâu (6.0 - 7.0): Tặng khóa học Alumni, học trực tiếp với Giám đốc học thuật trị giá 4.800.000 VNĐ.
Chính sách dành cho học viên IZONE

Ưu đãi hấp dẫn tại IELTS IZONE

THỜI GIAN CÒN LẠI
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ

Khi bạn ghi lại thông tin, IZONE sẽ hỗ trợ trong vòng 24h. Để chủ động hơn, bạn hãy gọi cho chúng tôi.

HOTLINE 0969091503

  Lịch khai giảng Icon
  LỊCH KHAI GIẢNG