khóa sơ sinh
Khóa học IELTS cho người mới bắt đầu

Là khóa học ở trình độ 0 - 3.0 IELTS của IZONE, dành cho học viên mất gốc hoàn toàn, mới bắt đầu học Tiếng Anh. Sau khóa học, học viên sẽ đạt đầu ra tối thiểu 3.0 IELTS, nắm được trường từ vựng của 12 chủ điểm, 9 hiện tượng ngữ pháp ở mức độ cơ bản nhất, làm quen với phát âm thông qua từ vựng trong bài.

Thời gian học: 17 buổi (2 buổi/tuần = 2 tháng)
Học phí gốc: 3.900.000 VNĐ

Giảng viên IZONE

khóa IELTS cho người mới bắt đầu phù hợp với ai?

  • Học viên ở trình độ beginner, chưa học tiếng Anh bao giờ, hổng một số hoặc hoàn toàn kiến thức nền tảng.
  • Học viên chỉ nắm được rất ít từ vựng ở trình độ A1, chưa chia được động từ, chưa biết cách hình thành câu, điểm thi đại học khoảng 2 - 3 điểm…
  • Ở bài Placement Test của IZONE, học viên chỉ đạt từ 50 điểm trở xuống.

khóa IELTS cho người mới bắt đầu có phù hợp với bạn?

Bài Placement Test được thiết kế riêng bởi đội ngũ chuyên môn cao từ 8.5 IELTS trở lên của IZONE sẽ giúp các bạn xác định chính xác trình độ của mình, biết mình phù hợp với khóa học nào và từ đó có một lộ trình học hiệu quả.

LÀM TEST NGAY
Tổng quan khóa học IELTS cho người mới bắt đầu

Nội dung khóa Sơ sinh – Khóa IELTS cho người mất gốc

Buổi 1
 • Warm up
 • Vocabulary: Self-introduction
 • Grammar: Hiện tại đơn với động từ ‘TO BE’
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Self-introduction
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 2
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ
 • Chữa Homework buổi trước
 • Vocabulary: Family Grammar: Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và tân ngữ
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Family
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 3
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ
 • Chữa Homework buổi trước
 • Vocabulary: Family
 • Grammar: Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và tân ngữ
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Family
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 4 – Test 1
Buổi 5
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ, Chữa Test 1
 • Vocabulary: Time and routine
 • Grammar: Hiện tại tiếp diễn
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Time and routine
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 6
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ
 • Vocabulary: School
 • Grammar: Phân biệt hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): School
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 7
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ
 • Vocabulary: Jobs
 • Grammar: Động từ khuyết thiếu ở hiện tại
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Jobs
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 8 – Test 2
Buổi 9
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ, Chữa Test 2
 • Vocabulary: Food and drink
 • Grammar: Danh từ đếm được, danh từ không đếm được, số ít, số nhiều
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Food and drink
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 10
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ
 • Vocabulary: Shopping
 • Grammar: Quá khứ đơn
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Shopping
 • Homework: Pronunciation, Writing
Buổi 11
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ
 • Vocabulary: Sports
 • Grammar: Quá khứ đơn và động từ khuyết thiếu ở quá khứ
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Sports
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 12 – Test 3
Buổi 13
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ, Chữa Test 3
 • Vocabulary: Weather
 • Grammar: Tính từ, trạng từ và trật tự từ trong câu
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Weather
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 14
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ
 • Vocabulary: Places
 • Grammar: There và It
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Places
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 15
 • Làm và chữa Quiz đầu giờ
 • Vocabulary: Holiday
 • Grammar: Hiện tại hoàn thành
 • Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Holiday
 • Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
Buổi 16 – Test 4
Buổi 17 – Graduation Day
Xem chi tiết

cấu trúc khóa học sơ sinh

Khóa học kéo dài 17 buổi, được chia làm 4 Modules. Mỗi Module gồm 3 buổi học và 1 buổi Test, mỗi buổi 2 tiếng 30 phút Buổi cuối khóa là Graduation Day để tổng hợp lại kiến thức học trong khóa và trao chứng nhận hoàn thành khóa học..

Cấu trúc sơ sinh

phương pháp giảng dạy độc quyền của izone

Phương pháp đa kênh

Đa kênh

In sâu kiến thức vào nhiều tầng trí nhớ

 • 8 kênh từ vựng

  1. Giải nghĩa

  2. Hình ảnh

  3. Âm thanh qua Nghe & Phát âm

  4. Bối cảnh bài đọc

  5. Dịch Anh ‑ Việt

  6. Dịch Việt ‑ Anh

  7. Ứng dụng vào Nói

  8. Ứng dụng vào Viết

 • 3 kênh phát âm

  1. Cảm nhận Ngữ pháp qua Nghe ‑ Đọc

  2. Học Quy tắc

  3. Dịch Việt ‑ Anh theo gợi ý (ứng dụng Ngữ pháp)

  4. Ứng dụng trong Soạn câu trả lời Nói ‑ Viết

 • 4 kênh ngữ pháp

  1. Cảm nhận Ngữ pháp qua Nghe ‑ Đọc

  2. Học Quy tắc

  3. Dịch Việt ‑ Anh theo gợi ý (ứng dụng Ngữ pháp)

  4. Ứng dụng trong Soạn câu trả lời Nói ‑ Viết

 • 4 hoạt động trong giờ học

  1. Nhìn bài giảng

  2. Nghe bài Listening

  3. Nói

  4. Viết

Phương pháp Speaking all-in-one

Speaking all-in-one

Phát triển toàn diện khả năng nói

 • Mạch ý

  Cách brainstorm, sắp xếp ý tưởng

 • Ngữ pháp ứng dụng
 • Từ vựng tự nhiên
 • Phát âm dễ hiểu
Phương pháp Giáo trình

Giáo trình

Được tối ưu hóa đến từng chi tiết

 • Chuẩn nhu cầu các trình độ

  Trình độ 0 ‑ 4.0 IELTS: Bồi dưỡng nền tảng và làm quen các dạng đề IELTS

  Trình độ 5.0+ IELTS: Tập trung luyện 4 kỹ năng

 • Tính logic cao

  Buổi trước là tiền đề cho buổi sau, khóa trước là nền tảng của khóa sau

 • Liền mạch đến từng chi tiết

  Kiến thức buổi này sẽ xuất hiện lại ở các buổi sau, lặp lại đủ nhiều để học viên nhớ + hiểu bài

Phương pháp hỗ trợ đặc biệt

Hỗ trợ đặc biệt

Có kế hoạch và bổ sung kiến thức kịp thời đến khi đi thi

 • Hệ thống quản lý chất lượng
 • Giảng viên theo sát học viên

Kết quả đạt được sau 02 tháng học khóa IELTS cho người mới bắt đầu

Học viên tốt nghiệp khóa IELTS Sơ Sinh tại IZONE sẽ có lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 3.0 IELTS, đồng thời có sự tiến bộ ở 03 nền tảng ngôn ngữ04 kỹ năng trong IELTS. Cụ thể:

03 nền tảng ngôn ngữ:

Kĩ năng Grammar

grammar

Nắm được 9 hiện tượng ngữ pháp cơ bản nhất (các thì động từ, loại từ, trật tự từ…)

Kĩ năng Vocabulary

vocabulary

Nắm được trường từ vựng của 12 chủ điểm thông dụng (Family, School, Sports…), xây dựng được nền tảng từ vựng cho các kỹ năng

Kĩ năng Pronunciation

pronunciation

Làm quen với phát âm thông qua việc học từ vựng. Tiếp cận phát âm thông qua từ vựng trong bài, nghe từ vựng theo context….

04 kỹ năng trong ielts:

Kĩ năng IELTS Listening

listening

Nghe thuần thục và nhận biết được tất cả từ vựng và các hiện tượng ngữ pháp đã học

Kĩ năng IELTS Reading

reading

Trả lời được các câu hỏi Grammar trong giáo trình, hiểu được ứng dụng của Grammar và Vocabulary trong Speaking và Writing. Học viên chưa phải làm bài đọc/trả lời câu hỏi ở giai đoạn này.

Kĩ năng IELTS Speaking

speaking

Trả lời được các câu hỏi với các chủ đề giao tiếp thường gặp, tương ứng với 12 chủ điểm từ vựng với độ dài từ 2 – 4 câu, tạo thói quen mở rộng câu trả lời

Kĩ năng IELTS Writing

writing

Viết được các câu trả lời về chủ đề giao tiếp thường gặp với độ dài từ 2 đến 4 câu cho các câu hỏi tương tự với các câu trong phần Speaking

giảng viên giảng dạy lớp sơ sinh

Để đảm bảo đầu ra cho lớp IELTS Sơ sinh, điều mà IZONE chú trọng nhất chính là chất lượng giảng viên. Tại IZONE có hơn 30 giảng viên có điểm thi IELTS từ 8.0 đến 8.5 IELTS, có điểm thành phần 9.0, được đào tạo bài bản về sư phạm tại các trường ĐH Sư Phạm, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Hà Nội. Và các thầy cô tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc chương trình du học các nước Mỹ, Anh, Úc; thầy cô có chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh như TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages).

Giảng viên khóa sơ sinh

Giảng viên đứng lớp IELTS Sơ sinh đều là những thầy cô vô cùng tận tâm, nhiệt huyết và có trách nhiệm, đã đào tạo hàng ngàn học viên đi từ con số 0 sau khi tốt nghiệp khóa Sơ sinh không chỉ vượt qua được nỗi sợ Tiếng Anh mà còn có một nền móng vững chắc cho con đường chinh phục IELTS của mình.

Tìm hiểu thêm

Chinh IELTS chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Tuy nhiên, hàng ngàn học viên của IZONE đã bắt đầu với con số 0, sau khi tốt nghiệp khóa Sơ sinh không chỉ vượt qua được nỗi sợ Tiếng Anh mà còn có được một nền móng vững chắc để đi những bước xa hơn trên con đường chinh phục IELTS của mình.

các chính sách dành riêng cho học viên IZONE

01

Học viên ký cam kết đầu ra bằng văn bản tại buổi khai giảng

02

Học viên được học lại miễn phí nếu không đạt điểm đầu ra

03

Học viên được hỗ trợ trọn đời về ôn luyện IELTS kể cả sau khi kết thúc khóa học

04

Học viên được tham gia miễn phí các Seminar chia sẻ chuyên môn cua IZONE

05

Học viên được học cùng giảng viên chuyên môn cao thông qua các công cụ hỗ trợ hiện đại

06

Học viên được tham gia thi thử miễn phí tại IZONE

 • Học viên đăng ký combo 3.0 - 5.0: Tặng khóa học Speaking & Writing Nền tảng trị giá 1.800.000 VNĐ.
 • Học viên đăng ký combo 5.0 - 7.0: Tặng khóa học Speaking & Writing Chuyên sâu trị giá 2.500.000 VNĐ.
 • Học viên lớp Chuyên sâu (6.0 - 7.0): Tặng khóa học Alumni, học trực tiếp với Giám đốc học thuật trị giá 4.800.000 VNĐ.
Chính sách dành cho học viên IZONE

Ưu đãi hấp dẫn tại IELTS IZONE

THỜI GIAN CÒN LẠI
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ

Khi bạn ghi lại thông tin, IZONE sẽ hỗ trợ trong vòng 24h. Để chủ động hơn, bạn hãy gọi cho chúng tôi.

HOTLINE 0969091503

  Lịch khai giảng Icon
  LỊCH KHAI GIẢNG