Khóa học PRE IELTS - Cam kết 5.0 cho học viên có căn bản
Khoá Pre IELTS 4.0 - 5.0 IELTS

Khoá Pre IELTS

Học phí: 5.900.000đ
Thời lượng: 26 buổi
Khoá Pre IELTS

Đối tượng

 • Ngữ pháp: biết một số quy tắc cơ bản (thì, câu bị động, câu điều kiện...), nhưng chưa áp dụng nhuần nhuyễn trong nói/viết
 • Từ vựng: đủ để hiểu các chủ đề phổ biến, nhưng chưa sử dụng thuần thục
 • Phát âm: chịu ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ, chưa tự nhiên
 • Chưa quen thuộc với đề thi IELTS

Đầu ra

 • Tối thiểu 5.0 IELTS.
 • Hiểu biết sâu sắc về 24 hiện tượng ngữ pháp cốt lõi, áp dụng hiệu quả vào cuộc sống và bài thi IELTS.
 • Có vốn từ vựng rộng: 1500 từ vựng bao gồm từ vựng chủ đề IELTS và từ vựng học thuật
 • Nắm được cách phát âm chuẩn ở cấp độ câu và hội thoại
 • Nắm được cấu trúc đề IELTS, điểm cốt lõi để làm tốt các dạng bài

Kết quả đạt được sau khoá học

Học viên tốt nghiệp khóa Pre IELTS sẽ có lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 5.0 IELTS, được chữa trực tiếp các lỗi hay gặp, nhuần nhuyễn ngữ pháp IELTS, biết xây dựng ý và mở rộng bài nói, có vốn từ vựng rộng. Kiến thức về 3 nền tảng ngôn ngữ sẽ được củng cố ở mức độ cao hơn. Cụ thể:

3 NỀN TẢNG NGÔN NGỮ

 • GRAMMAR: Nhuần nhuyễn lý thuyết và ứng dụng thành thạo vào kỹ năng Speaking 12 dạng ngữ pháp cần thiết nhất cho IELTS.
 • VOCABULARY: Sử dụng thành thạo 500 từ vựng thông dụng, 350 từ học thuật trọng tâm, 700 từ mở rộng.
 • PRONUNCIATION: Nắm được phiên âm của 1500 từ thông dụng. Có khả năng phản xạ nói mà không phải nghĩ nhiều về Pronunciation.

4 KỸ NĂNG TRONG IELTS

 • LISTENING: Bắt được Paraphrase trong Listening. Luyện tập thành thạo Section 1, 2. Nhuần nhuyễn 10 kỹ thuật cơ bản khi làm bài Listening. Thực hành 4 dạng bài chủ đạo trong Listening: Gap-filling, Matching, MCQ, Labelling a Map.
 • READING: Nắm được 2 kỹ năng Skimming, Scanning. Đoán được từ dựa trên ngữ cảnh. Thực hành 3 dạng bài chủ đạo trong Reading: True/ False/ Not Given, Summary Completion, Heading Match.
 • SPEAKING: Trả lời thuần thục các câu hỏi Part 1, hạn chế hoặc loại bỏ được 16 lỗi ngữ pháp cơ bản trong khi nói, nắm được các kỹ thuật và cách phát triển các câu trả lời, đặc biệt là paraphrase trong khi nói. Biết cách triển khai ý tưởng và tránh 4 lỗi thường gặp trong Part 2
 • WRITING: Nắm được ứng dụng của 12 dạng ngữ pháp trong 1 bài viết IELTS Writing Task 2. Hiểu được 2 tiêu chí Task Response và Coherence trong 1 bài viết, từ đó tránh được 6 lỗi thường gặp khi viết bài.

Cấu trúc khoá học

Khóa học kéo dài 26 buổi, được chia làm 2 học kỳ.
 • Học kỳ 1: gồm 12 buổi học và 04 buổi test, mỗi buổi có thời lượng
 • Học kỳ 2:  gồm 08 buổi học và 02 buổi test. Buổi cuối khóa là Graduation Day để tổng hợp lại kiến thức học trong khóa và trao chứng nhận hoàn thành khóa học.

Nội dung chi tiết các buổi học

Module 1
Module 2

Đăng ký nhận tư vấn ngay

Liên hệ đường dây nóng để được hỗ trợ sớm nhất

Để lại thông tin liên lạc để nhân viên tư vấn có thể liên hệ lại với bạn

Đăng ký nhận tư vấn ngay
Đăng ký nhận tư vấn ngay
Đăng ký nhận tư vấn ngay