khóa pre ielts
Cam kết đầu ra 5.0

Là khóa học ở trình độ 4.0 - 5.0 của IZONE, dành cho học viên có nền tảng cơ bản, ngữ pháp khá, từ vựng hạn chế, nghe, đọc, nói chưa đủ kỹ năng. Sau khóa học, học viên sẽ đạt đầu ra tối thiểu 5.0 IELTS; biết xây dựng ý và mở rộng bài nói; dùng đúng ngữ pháp, có vốn từ vựng rộng.

Thời gian học: 26 buổi (2 buổi/tuần = 3,5 tháng)
Học phí gốc: 5.900.000 VNĐ

Giảng viên IZONE

khóa pre ielts phù hợp với ai?

  • Dành cho người đã có nền tảng cơ bản, ngữ pháp khá, từ vựng hạn chế, nghe, đọc, nói chưa đủ kỹ năng.
  • Nếu học viên thi TOEIC thì tương đương 450 - 500 TOEIC.

khóa pre ielts có phù hợp với bạn?

Bài Placement Test được thiết kế riêng bởi đội ngũ chuyên môn cao từ 8.5 IELTS trở lên của IZONE sẽ giúp các bạn xác định chính xác trình độ của mình, biết mình phù hợp với khóa học nào và từ đó có một lộ trình học hiệu quả.

LÀM TEST NGAY
Tổng quan khóa học pre ielts

Nội dung khóa Pre IELTS – Khóa học IELTS 4.0 – 5.0

Buổi 1
 • Warm up
 • Grammar: Hiện tại đơn, Quá khứ đơn, Hiện tại hoàn thành
 • Speaking: Holidays and Travel
 • Vocabulary: WHAT IS SPECIAL ABOUT ACADEMIC ENGLISH?
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 2
 • Chữa Homework buổi trước
 • Grammar: Hiện tại tiếp diễn, Quá khứ tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Speaking: Free time
 • Vocabulary: KEY ACADEMIC NOUNS
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 3
 • Chữa Homework buổi trước
 • Grammar: Quá khứ hoàn thành, Quá khứ hoàn thành tiếp diễn, Used to và Would
 • Speaking: Fame
 • Vocabulary: KEY ACADEMIC VERBS
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 4 – Test 1
Buổi 5
 • Grammar: Thì tương lai: Going to/Will/Won’t
 • Speaking: Education
 • Vocabulary: KEY ACADEMIC ADJECTIVES
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 6
 • Chữa Homework buổi trước
 • Grammar: Thì tương lai: Hiện tại tiếp diễn, Tương lai tiếp diễn, Tương lai hoàn thành, Tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • Speaking: The Internet
 • Vocabulary: KEY ACADEMIC ADVERBS
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 7
 • Chữa Homework buổi trước
 • Grammar: Mạo từ
 • Speaking: Employment and finance
 • Vocabulary: PHRASE VERBS IN ACADEMIC ENGLISH
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 8 – Test 2
Buổi 9
 • Grammar: Using modals for obligation and ability
 • Speaking: Crime
 • Vocabulary: ACADEMIC NOUN COLLOCATION
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 10
 • Chữa Homework buổi trước
 • Grammar: Modal verbs in the past
 • Speaking: The Planet
 • Vocabulary: ADJECTIVE AND NOUN COMBINATIONS
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 11
 • Chữa Homework buổi trước
 • Grammar: Conditionals (câu điều kiện)
 • Speaking: Globalization
 • Vocabulary: VERB COLLOCATION
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 12 – Test 3
Buổi 13
 • Grammar: Linking & Signposting
 • Speaking: Youth
 • Vocabulary: PREPOSITIONAL PHRASES
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 14
 • Chữa Homework buổi trước
 • Grammar: The passive voice (câu bị động)
 • Speaking: Films and Books
 • Vocabulary: VERB AND PREPOSITION
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 15
 • Chữa Homework buổi trước
 • Grammar: Relative clauses (Mệnh đề quan hệ)
 • Speaking: Wildlife
 • Vocabulary: NOUNS AND PREPOSITIONS
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 16 – Test 4
Buổi 17
 • Speaking: City
 • IELTS Skills: LISTENING UNIT 1
 • Vocabulary: CAUSE & EFFECT
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 18
 • Chữa Homework buổi trước
 • Speaking: Fame
 • IELTS Skills: SPEAKING UNIT 1
 • Vocabulary: PRESENTING AN ARGUMENT
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 19
 • Chữa Homework buổi trước
 • Speaking: The Internet
 • IELTS Skills: WRITING UNIT 1
 • Vocabulary: ORGANIZE YOUR WRITING
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 20
 • Chữa Homework buổi trước
 • Speaking: Crime
 • IELTS Skills: READING UNIT 1
 • Vocabulary: ORGANIZE YOUR WRITING
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 21 – Test 5
Buổi 22
 • Speaking: Globalization
 • IELTS Skills: READING + LISTENING UNIT 2
 • Vocabulary: DESCRIBING PROBLEMS
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 23
 • Chữa Homework buổi trước
 • Speaking: Films and books
 • IELTS Skills: WRITING UNIT 2
 • Vocabulary: PROCESSES AND PROCEDURES
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 24
 • Chữa Homework buổi trước
 • IELTS Skills: SPEAKING UNIT 2
 • Vocabulary: DESCRIBING CHANGES
 • Homework: Grammar + Vocab + Speaking + Listening + Pronunciation
Buổi 25 – Test 26
Buổi 26 – Graduation Day
Xem chi tiết</div >

cấu trúc khóa học pre ielts

Khóa học kéo dài 26 buổi, được chia làm 2 học kỳ. Kỳ 1 gồm 12 buổi, kỳ 2 gồm 10 buổi, mỗi buổi 2 tiếng 30 phút. Buổi cuối khóa là Graduation Day để tổng hợp lại kiến thức học trong khóa và trao chứng nhận hoàn thành khóa học..

Cấu trúc pre ielts

phương pháp giảng dạy độc quyền của izone

Phương pháp đa kênh

Đa kênh

In sâu kiến thức vào nhiều tầng trí nhớ

 • 8 kênh từ vựng

  1. Giải nghĩa

  2. Hình ảnh

  3. Âm thanh qua Nghe & Phát âm

  4. Bối cảnh bài đọc

  5. Dịch Anh ‑ Việt

  6. Dịch Việt ‑ Anh

  7. Ứng dụng vào Nói

  8. Ứng dụng vào Viết

 • 3 kênh phát âm

  1. Cảm nhận Ngữ pháp qua Nghe ‑ Đọc

  2. Học Quy tắc

  3. Dịch Việt ‑ Anh theo gợi ý (ứng dụng Ngữ pháp)

  4. Ứng dụng trong Soạn câu trả lời Nói ‑ Viết

 • 4 kênh ngữ pháp

  1. Cảm nhận Ngữ pháp qua Nghe ‑ Đọc

  2. Học Quy tắc

  3. Dịch Việt ‑ Anh theo gợi ý (ứng dụng Ngữ pháp)

  4. Ứng dụng trong Soạn câu trả lời Nói ‑ Viết

 • 4 hoạt động trong giờ học

  1. Nhìn bài giảng

  2. Nghe bài Listening

  3. Nói

  4. Viết

Phương pháp Speaking all-in-one

Speaking all-in-one

Phát triển toàn diện khả năng nói

 • Mạch ý

  Cách brainstorm, sắp xếp ý tưởng

 • Ngữ pháp ứng dụng
 • Từ vựng tự nhiên
 • Phát âm dễ hiểu
Phương pháp Giáo trình

Giáo trình

Được tối ưu hóa đến từng chi tiết

 • Chuẩn nhu cầu các trình độ

  Trình độ 0 ‑ 4.0 IELTS: Bồi dưỡng nền tảng và làm quen các dạng đề IELTS

  Trình độ 5.0+ IELTS: Tập trung luyện 4 kỹ năng

 • Tính logic cao

  Buổi trước là tiền đề cho buổi sau, khóa trước là nền tảng của khóa sau

 • Liền mạch đến từng chi tiết

  Kiến thức buổi này sẽ xuất hiện lại ở các buổi sau, lặp lại đủ nhiều để học viên nhớ + hiểu bài

Phương pháp hỗ trợ đặc biệt

Hỗ trợ đặc biệt

Có kế hoạch và bổ sung kiến thức kịp thời đến khi đi thi

 • Hệ thống quản lý chất lượng
 • Giảng viên theo sát học viên

kết quả đạt được sau 3,5 tháng

Học viên tốt nghiệp khóa Pre IELTS sẽ có lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 5.0 IELTS, được chữa trực tiếp các lỗi hay gặp, nhuần nhuyễn ngữ pháp IELTS, biết xây dựng ý và mở rộng bài nói, có vốn từ vựng rộng. Kiến thức về 3 nền tảng ngôn ngữ sẽ được củng cố ở mức độ cao hơn. Cụ thể:

03 nền tảng ngôn ngữ:

Kiến thức Grammar

grammar

Nhuần nhuyễn lý thuyết và ứng dụng thành thạo 12 dạng ngữ pháp cần thiết nhất cho IELTS.

Kiến thức Vocabulary

vocabulary

Sử dụng thành thạo 500 từ vựng thông dụng, 350 từ học thuật trọng tâm, 700 từ mở rộng.

Kiến thức Pronunciation

pronunciation

Nắm được phiên âm của 1500 từ thông dụng. Có khả năng phản xạ nói mà không phải nghĩ nhiều về Pronunciation.

04 kỹ năng trong ielts:

Kĩ năng IELTS Listening

listening

Bắt được Paraphrase trong Listening. Luyện tập thành thạo Section 1, 2. Nhuần nhuyễn 10 kỹ thuật cơ bản khi làm bài Listening.

Kĩ năng IELTS Reading

reading

Nắm được 2 kỹ năng Skimming, Scanning. Đoán được từ dựa trên ngữ cảnh. Thực hành 6 dạng bài chủ đạo trong reading: Sentence completion, MCQ, Matching Phrases, True/ False/ Not Given, Summary, Heading Match.

Kĩ năng IELTS Speaking

speaking

Trả lời thuần thục các câu hỏi Part 1, hạn chế hoặc loại bỏ được 16 lỗi ngữ pháp cơ bản trong khi nói, nắm được các kỹ thuật và cách phát triển các câu trả lời, đặc biệt là paraphrase trong khi nói.

Kĩ năng IELTS Writing

writing

Nắm được ứng dụng của 12 dạng ngữ pháp trong 1 bài viết. Hiểu được 2 tiêu chí task Response và Coherence trong 1 bài viết. Viết được 1 đoạn body paragraph hoàn chỉnh cho bài IELTS.

giảng viên giảng dạy lớp pre ielts

Để đảm bảo đầu ra cho lớp IELTS Sơ sinh, điều mà IZONE chú trọng nhất chính là chất lượng giảng viên. Tại IZONE có hơn 30 giảng viên có điểm thi IELTS từ 8.0 đến 8.5 IELTS, có điểm thành phần 9.0, được đào tạo bài bản về sư phạm tại các trường ĐH Sư Phạm, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Hà Nội. Và các thầy cô tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc chương trình du học các nước Mỹ, Anh, Úc; thầy cô có chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh như TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages).

Giảng viên khóa pre ielts

Giảng viên đứng lớp Pre IELTS đều là những thầy cô có trình độ chuyên môn cao từ 8.0 - 8.5 IELTS, có kinh nghiệm giảng dạy IELTS nhiều năm, đã đào tạo hàng nghìn học viên vượt đầu ra nên hiểu rất rõ học viên ở giai đoạn này cần gì để có thể tích lũy một nền tảng kiến thức vững vàng, giúp học viên đi xa hơn trên con đường chinh phục IELTS.

Tìm hiểu thêm

Chinh IELTS chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Tuy nhiên, hàng ngàn học viên của IZONE bắt đầu với một nền tảng Tiếng Anh chỉ ở mức cơ bản, các kỹ năng yếu, sau khi tốt nghiệp khóa Pre IELTS đã có một nền móng vững chắc, rất nhiều học viên đã thi vượt đầu ra đạt 5.5 - 6.5 IELTS ngay từ lần thi đầu tiên.

các chính sách dành riêng cho học viên IZONE

01

Học viên ký cam kết đầu ra bằng văn bản tại buổi khai giảng

02

Học viên được học lại miễn phí nếu không đạt điểm đầu ra

03

Học viên được hỗ trợ trọn đời về ôn luyện IELTS kể cả sau khi kết thúc khóa học

04

Học viên được tham gia miễn phí các Seminar chia sẻ chuyên môn cua IZONE

05

Học viên được học cùng giảng viên chuyên môn cao thông qua các công cụ hỗ trợ hiện đại

06

Học viên được tham gia thi thử miễn phí tại IZONE

 • Học viên đăng ký combo 3.0 - 5.0: Tặng khóa học Speaking & Writing Nền tảng trị giá 1.800.000 VNĐ.
 • Học viên đăng ký combo 5.0 - 7.0: Tặng khóa học Speaking & Writing Chuyên sâu trị giá 2.500.000 VNĐ.
 • Học viên lớp Chuyên sâu (6.0 - 7.0): Tặng khóa học Alumni, học trực tiếp với Giám đốc học thuật trị giá 4.800.000 VNĐ.
Chính sách dành cho học viên IZONE

Ưu đãi hấp dẫn tại IELTS IZONE

THỜI GIAN CÒN LẠI
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ

Khi bạn ghi lại thông tin, IZONE sẽ hỗ trợ trong vòng 24h. Để chủ động hơn, bạn hãy gọi cho chúng tôi.

HOTLINE 0969091503

  Lịch khai giảng Icon
  LỊCH KHAI GIẢNG