Tổng hợp bộ từ vựng IELTS Writing Task 1 quan trọng cần nắm vững

Tìm hiểu bộ từ vựng IELTS Writing Task 1 quan trọng cần nắm vững

Để đạt điểm cao trong bài IELTS Writing Task 1, để đạt điểm số như mong muốn, việc tích lũy cho bản thân vốn từ vựng phong phú là điều vô cùng cần thiết. Thêm vào đó, các dạng bài viết khác nhau yêu cầu bộ từ vựng tương ứng với dạng đó. Chính vì vậy, hãy đón đọc bài viết dưới đây của IZONE để chinh phục các từ dùng trong Writing Task 1 nhé.

Tổng quan về IELTS Writing Task 1 

Viết (Writing) là một trong bốn kỹ năng quan trọng được kiểm tra trong kì thi IELTS. Trong đó, bài Viết gồm hai phần, với phần Writing Task 1 chiếm ⅓ tổng số điểm. Khi thực hiện làm Writing Task 1, các bạn cần chú ý một số thông tin sau:

 • Yêu cầu: Miêu tả và so sánh số liệu của biểu đồ
 • Thời gian làm bài lý tưởng: 20 phút
 • Giới hạn số từ: 150 – 200 từ

Trong Writing Task 1, có những dạng bài chính sau:

Dạng bàiMinh họa
Line graph (biểu đồ đường)
Line graph (biểu đồ đường)
Line graph (biểu đồ đường)
Bar chart (Biểu đồ cột)
Bar chart (Biểu đồ cột)
Bar chart (Biểu đồ cột)
Pie chart (Biểu đồ tròn)
Pie chart (Biểu đồ tròn)
Pie chart (Biểu đồ tròn)
Table (Biểu đồ dạng bảng)
Table (Biểu đồ dạng bảng)
Table (Biểu đồ dạng bảng)
Map (Bản đồ)
Map (Bản đồ)
Map (Bản đồ)
Process (Quy trình)
Process (Quy trình)
Process (Quy trình)
Mixed (Hỗn hợp)
Process (Quy trình)
Process (Quy trình)

Xem thêm: 7 Dạng Đề IELTS Writing Task 1 & Cách Viết Chi Tiết A – Z

Tổng hợp từ vựng Writing Task 1

Mỗi dạng bài trong phần Task 1 sẽ cần những từ vựng riêng để miêu tả. Hãy cùng khám phá bộ từ vựng Writing Task 1 hữu ích cho từng dạng bài nhé.

Tổng hợp từ vựng cho dạng bài line graph/bar chart/table

Với dạng bài Line graph (biểu đồ đường), Bar chart (Biểu đồ cột), người học cần nắm được bộ từ vựng như sau:

 • Từ vựng miêu tả xu hướng
 • Từ vựng thể hiện tốc độ thay đổi
 • Từ vựng nói về con số, phần trăm, tỉ lệ

  Từ vựng miêu tả xu hướng

STT

Từ vựng

Từ loại

Nghĩa

1

increase

n, v

tăng

2

grow

growth

v

n

phát triển

3

rise

n, v

tăng lên

4

go up

v

đi lên

5

climb

v

leo lên, đi lên (tăng lên)

6

surge 

v

tăng mạnh

7

an upward trend

n

xu hướng tăng

8

rocket/ skyrocket

v

tăng vùn vụt

9

leap

v

tăng vọt

Ví dụ: 

 • There has been an upward trend in the stock market over the past few months.
 • The sales of the new smartphone model have rocketed since its release.
 • The company’s stock value saw a significant rise after a positive earnings report.

STT

Từ vựng

Từ loại

Nghĩa

1

decrease

n, v

giảm, đi xuống

2

fall

n, v

3

reduce

reduction

v

n

4

decline

n, v

5

drop

n, v

6

go down

v

7

a downward trend

 

xu hướng giảm

8

plunge

n, vgiảm mạnh

9

plummet

v

10

dive

n, v

Ví dụ: 

 • There has been a noticeable downward trend in the number of COVID-19 cases in recent weeks
 • After years of strong sales, the company experienced a decline in revenue.
 • The stock market saw a sudden plummet in prices.

Xem thêm: Writing Sample Task 1- Line Chart 1

 

STT

Từ vựng

Từ loại

Ví dụ

1

fluctuate

fluctuation

v

nThe demand for the product waved over the year, with significant increases during the holiday season.

2

wave 

v

3

oscillate (formal)

v

 

 

STT

Từ vựng

Từ loại

Ví dụ

1

stabilize 

v


Despite market fluctuations, the price of gold has remained stable for several months.

2

plateau

v

n

3

remain steady

Verb phrase

4

remain stable

Verb phrase

5

remain unchanged

Verb phrase

6

remain the same

Verb phrase

7

level off

v

 

STT

Từ vựng

Từ loại

Ví dụ

1

reach/ hit a peak

Verb phrase

The temperature hit a peak of 100 degrees Fahrenheit, making it one of the hottest days on record.

2

climax

v

3

reach/ hit the lowest point

Verb phraseThe city’s crime rate hit the lowest point in decades.

4

reach a bottom

Verb phrase

5

hit bottom

Verb phrase

6

recover

recovery

v

n

The company’s stock price is showing signs of recovery after a period of decline.

Từ vựng thể hiện tốc độ thay đổi

 

STT

Từ vựng

Từ loại

Ví dụ

1

remarkable

remarkably

adj

adv

Over the past year, the value of the company’s stock has risen remarkably.

2

significant

significantly

adj

adv

The water level in the river dropped significantly during the dry season.

3

considerable

considerably

adj

adv

There was a considerable increase in the number of students enrolling in online courses during the pandemic.

4

dramatic

dramatically

adj

adv

The market value of the artwork suffered a dramatic fall.

5

substantial

substantially

adj

adv

A substantial number of students attended the lecture on environmental sustainability.

 

STT

Từ vựng

Từ loại

Ví dụ

1

moderate

moderately

adj

adv

The cost of living in the city has seen a moderate rise over the past year.

2

steady

steadily

adj

adv

The company has seen a steady increase in sales since the launch of their new product.

3

gradual

gradually

adj

adv

There has been a gradual drop in attendance at the local theater.

 

STT

Từ vựng

Từ loại

Ví dụ

1

slight

slightly

adj

adv

There has been a slight reduction in the price of electric cars.

2

slow

slowly

adj

adv

Despite its slow growth, the investment eventually yielded a substantial return.

3

marginal

marginally

adj

adv

The stock price of the company only marginally went up.

Từ vựng nói về con số, phần trăm, tỉ lệ

 

STT

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

1

the number of (+countable noun)
số lượng của …

The number of COVID-19 cases in the region has been steadily increasing.

2

the amount of (+uncountable noun)

The amount of traffic on the highway increased significantly.

3

the figure for

The figure for the number of students enrolling in STEM programs is on the rise.

4

the quantity of

The quantity of fuel consumed by the car has decreased significantly

STT

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

1

the percentage of

tỷ lệ phần trăm của

The percentage of GDP allocated to healthcare spending in this country is among the highest in the world.

2

the proportion of

The proportion of students with excellent grades in the class was higher than in previous years.

Từ vựng nói về phần trăm

STT

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

1

the rate oftỷ lệ của

The rate of growth of the company has been impressive, doubling its revenue in just two years.

2

the proportion of

The proportion of women in the engineering field is gradually increasing.

3

the ratio of      

The ratio of debt to income for the average household has increased over the last decade.

TỪ VỰNG NÓI VỀ PHẦN TRĂM

Xem thêm: Cách Viết IELTS Writing Pie Chart Đơn Giản, Ăn Điểm & Bài Mẫu

Tổng hợp từ vựng cho dạng bài Map

Với dạng bài Map (bản đồ), người học cần nắm được bộ từ vựng sau:

 • Từ vựng miêu tả sự xuất hiện
 • Từ vựng miêu tả sự biến mất
 • Từ vựng miêu tả phương hướng

Xem thêm: Cách Viết IELTS Writing Task 1 Map: Chi Tiết Từ A Đến Z (Đúng Format)

STT

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

1

To be + constructed, built, erected

được xây lên

The highway was constructed to reduce traffic congestion.

2

To be + renovated, reconstructed, modernized 

được xây lại

The city’s waterfront area was completely renovated.

3

To be + replaced (by sth)

được thế chỗ bởi 

The old manual typewriters were replaced by modern computer keyboards in the office.

4

To be + relocated (to somewhere)

được di dời tới …

The manufacturing plant was relocated to a different state due to tax incentives.

5

To be + extended, expanded

được mở rộng

When the national park opened its new visitor center, the road was extended to make it easily accessible.

STT

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

1

Be + demolished, knocked down, flattened

bị dỡ bỏ

The historic bridge was demolished to be replaced with a more modern and safer structure.

2

Be+ cleared (to make way for)

bị xóa sổ để dành chỗ cho …

The overgrown forest was cleared to make way for a new housing development.

 

STT

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

1

North

phía BắcThe town’s historic district is situated to the north of the modern commercial center.

2

West 

phía Tây

3

South

phía Nam

4

East

phía Đông

Bên cạnh các từ vựng chỉ các phương hướng cơ bản như North – West – South – East, bạn có thể tìm hiểu đầy đủ những từ vựng chỉ phương hướng khác qua bài viết các hướng trong tiếng Anh và tổng hợp từ vựng chỉ phương hướng.

Tổng hợp từ vựng cho dạng bài Process

Với dạng bài Process (Quy trình), người học cần nắm được bộ từ vựng sau:

 • Từ vựng miêu tả các bước
 • Từ vựng miêu tả sự lặp lại, chu kỳ

STT

Từ vựng

Nghĩa

1

first

firstly

đầu tiên

2

second

secondly

thứ hai

3

final

finally

cuối cùng

4

subsequent

subsequently

after

afterwards

next

following thatsau đó

5

after that

after this step

sau bước này

6

before

trước đó

7

the stage involves

bước này bao gồm

STT

Từ vựng

Nghĩa

1

the cycle repeats itself

chu kỳ lặp lại chính nó

2

continue indefinitely

tiếp diễn liên tục

3

loop

lặp lại

4

recur

tái diễn

 

Trên đây là tổng hợp từ và các cụm từ dùng trong Writing task 1 mà bạn cần nắm vững để nâng cao điểm số của mình. Hãy ghi chép những từ vựng hữu ích trên vào vở và học cách ứng dụng chúng vào bài làm của mình nhé. IZONE chúc bạn học tốt.