Cấu trúc UNLESS - 3 cấu trúc thường gặp và lưu ý khi sử dụng

Cấu trúc UNLESS – 3 cấu trúc thường gặp và lưu ý khi sử dụng

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về cấu trúc Unless có nghĩa là “trừ khi” tuy nhiên việc ứng dụng cấu trúc này vào bài tập hay Nói, Viết sao cho chính xác lại là vấn đề khó, dễ gây nhầm lẫn. Cùng IZONE tìm hiểu cách sử dụng 03 cấu trúc Unless thường gặp qua bài viết dưới đây bạn nhé!

Unless là gì?

Unless (liên từ): trừ khi

Unless có nghĩa tương tự như if not và có thể được dùng thay cho if not trong một số loại câu điều kiện. Giống như if, unless được theo sau bởi thì hiện tại, thì quá khứ hoặc thì quá khứ hoàn thành.

Ví dụ:

 • You will not gain a high score in the IELTS exam unless you learn English every day. 

      ~ You will not gain a high score in the IELTS exam if you do not learn English every day.

 • He wouldn’t be late for the flight unless he forgot his luggage.

      ~ He wouldn’t be late for the flight if he did not forget his luggage.

 • Unless I had walked in the rain yesterday, I wouldn’t have been sick.

      ~ If I had not walked in the rain yesterday, I wouldn’t have been sick.

Vị trí của unless trong câu 

Mệnh đề theo sau unless là mệnh đề phụ có nghĩa là nó cần một mệnh đề chính để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Khi mệnh đề phụ – chứa unless đứng trước mệnh đề chính, ta sử dụng dấu phẩy: 

 • Unless it rains, we’ll go shopping tomorrow.
      (Mệnh đề phụ)                    (Mệnh đề chính)

Khi mệnh đề chính đứng trước, ta không cần sử dụng dấu phẩy:

 • I won’t come to the party unless you invite me.
      (Mệnh đề chính)                         (Mệnh đề phụ)

Cấu trúc unless

Cấu trúc Unless và cách dùng 

Cấu trúc Unless trong câu điều kiện (thay thế If not) 

Có thể sử dụng cấu trúc Unless thay thế cho cấu trúc If…not

Loại 1: Unless + thì hiện tại đơn

Cấu trúc

Unless + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/shall + V

Mục đích: Cấu trúc Unless + hiện tại đơn (điều kiện loại 1) được sử dụng để diễn tả một sự việc/ sự kiện có thể xảy ra trong tương lai.

 • I won’t pay unless you send the goods immediately. (Tôi sẽ không trả trừ khi bạn gửi hàng ngay lập tức.)
 • Unless you study diligently, you’ll never get an IELTS certificate. (Trừ khi bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ không bao giờ đạt được chứng chỉ IELTS.)

Loại 2: Unless + thì quá khứ

Cấu trúc

Unless + S +Ved / V2 (quá khứ đơn), S+ would + V

Mục đích: Cấu trúc Unless + quá khứ đơn (điều kiện loại 2) được sử dụng để diễn tả một sự việc/ sự kiện không thể xảy ra ở hiện tại

 • Unless Trang was very ill, she would be at work. (Trừ khi Trang bị ốm nặng, cô ấy sẽ đi làm.)
 • I wouldn’t eat fast food unless I was really hungry. (Tôi sẽ không ăn thức ăn nhanh trừ khi tôi thực sự đói.)

Loại 3: Unless + thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc

Unless + S + had + Ved/V_Pii , S + would + have + Ved/V_Pii

Mục đích: Cấu trúc Unless + quá khứ hoàn thành (điều kiện loại 3) được sử dụng để diễn tả một sự việc/ sự kiện đã không xảy ra ở quá khứ

 • I wouldn’t have talked to him unless he’d called me first (Tôi sẽ không nói chuyện với anh ấy trừ khi anh ấy gọi cho tôi trước)

Cấu trúc Unless đề xuất một ý kiến 

Khi sử dụng cấu trúc Unless như một đề xuất ý kiến, bạn không được phép dùng cấu trúc If… not để thay thế cấu trúc Unless.

Ví dụ:

 • I’ll go shopping with my friends unless I’m busy. (Tôi sẽ đi mua sắm với bạn của tôi trừ khi tôi bận.)
 • I will play video games with Jungkook unless he invites me. (Tôi sẽ đi chơi game với Jungkook trừ khi anh ấy mời tôi.)

Cấu trúc unless mang tính cảnh báo 

Unless được sử dụng như một lời cảnh báo khi bạn muốn nhấn mạnh hoặc thúc giục sự cần thiết phải hành động ngay lập tức để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Trong cấu trúc Unless mang tính cảnh báo, bạn có thể sử dụng If not thay thế Unless. 

Tuy nhiên sắc thái biểu đạt sẽ không hay khi như sử dụng Unless.

Ví dụ:

 • Unless Jennie hurry, she will be late the flight (Nếu John không khẩn trương lên thì anh ấy sẽ bị chuyến bay).
 • Unless she studies, she will fail the final examination. (Nếu cô ấy không chịu học tập chăm chỉ, cô ấy sẽ bị trượt kì thi cuối kỳ)

Lưu ý cần nhớ khi sử dụng cấu trúc Unless 

Một số lỗi hay gặp khi sử dụng cấu trúc Unless:

– Không sử dụng cấu trúc unless trong câu hỏi

Trong các câu hỏi, chúng ta không được sử dụng cấu trúc Unless, nên sử dụng cấu trúc If

Ví dụ: What will you do if you do not pass this midterm exam? ✅

NOT: What will you do unless you pass this midterm exam? ❌

– Không sử dụng “will” hoặc “would” trong mệnh đề đứng sau “unless”

Ví dụ: Unless we leave now, we can be late for the train. ✅

NOT: Unless we will leave now, can be late for the train. ❌

– Không được sử dụng cấu trúc Unless khi diễn tả ý nghĩa If

Ví dụ: I will go to the market if my mother can not. ✅

NOT: I will go to the market unless my mother can not. ❌

Cấu trúc unless

>>> Tham khảo:  Cấu trúc BEFORE: 3 cấu trúc thường gặp, cách dùng & bài tập

Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành: Viết lại câu dưới đây sử dụng cấu trúc unless

 1. If Seokjin doesn’t come to the party, I’ll be really bored. 
 2. If you contract this project, you will make a lot of money.
 3. We talk to her when Linh apologizes. 
 4. Her father will let her go out if she promises to be back before midnight. 
 5. If you don’t feed your baby more milk, she will cry louder.
 6. If your friends don’t buy a good compass, they will lose their way. 
 7. Martha won’t buy her a new car unless she gets paid soon. 
 8. If Hùng answers incorrectly, the exam will fail. 
 9. If Margaret does not quit smoking, she will get lung cancer. 
 10. If you are not fluent in Spanish, they will not give you the job. 
 11. If Patricia doesn’t go shopping, Paul will be very angry. 
 12. If you don’t answer, I won’t lend you my long black dress. 
 1. I’ll be really bored unless Seokjin comes to the party. 
 2. You won’t make a lot of money unless you contract this project. 
 3. We won’t talk to her unless Linh apologizes 
 4. Her father won’t let her go out unless she promises to be back before midnight. 
 5. The baby will cry louder unless you give her some more milk. 
 6. Unless they buy a good compass, your friends will get lost. 
 7. Marthe won’t buy her a new car unless she gets paid soon.
 8. Hung won’t fail the exam unless he answers correctly. 
 9. Margaret will get lung cancer unless she gives up smoking. 
 10. Unless you speak Spanish fluently, they won’t give you the job. 
 11. Unless Patricia does the shopping, Paul will get very angry 
 12. I won’t lend you my long black dress unless you lose weight.

Trên đây là toàn bộ lý thuyết và bài tập thực hành về cấu trúc Unless mà bạn cần lưu ý. Hãy theo dõi thêm nhiều bài viết bổ ích tại website bạn nha. Chúc các bạn học tập tốt!