Tổng hợp kiến thức về cấu trúc Whether và bài tập có đáp án

Cấu trúc Whether – Tổng hợp kiến thức và bài tập chi tiết có đáp án

Hôm nay IZONE sẽ mang tới cho các bạn những kiến thức cơ bản về cấu trúc Whether. cùng với các bài tập thực hành sẽ giúp bạn ghi nhớ kiến thức hiệu quả hơn. 

Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Whether là gì?

Whether là một từ nghi vấn trong tiếng Anh có nghĩa là “liệu, liệu rằng“. 

Whether là gì? Nghĩa của Whether trong tiếng Anh
Whether là một từ nghi vấn trong tiếng Anh có nghĩa là “liệu, liệu rằng”. 

Whether thường được sử dụng trong câu gián tiếp, có nhiệm vụ kể lại một sự vật, sự việc nào đó; hoặc diễn đạt lại lời nói của ai đó. Ngoài ra, whether còn được sử dụng khi muốn đưa ra hai khả năng hoặc hai sự lựa chọn.

 • I asked John whether he was coming to the party. (Tôi hỏi John liệu anh ấy có đến dự tiệc hay không.)

 • I don’t know whether I should go to the party or stay home. (Tôi không biết liệu tôi có nên đi dự tiệc hay ở nhà.)

Tổng quan về cấu trúc Whether

Cấu trúc phổ biến của Whether

Whether + mệnh đề.
 • The teacher asked whether I had finished my homework. (Giáo viên hỏi tôi đã hoàn thành bài tập về nhà chưa.)

Cấu trúc câu hỏi lựa chọn

Whether + S + V + or + S + V
 • I don’t know whether I should buy white car or black car. (Tôi không biết liệu tôi nên mua xe ô tô trắng hay đen.)

Cấu trúc câu hỏi mở

Whether + S + V
 • She didn’t know whether she would reach the IELTS score target. (Cô không biết liệu mình có đạt được mục tiêu điểm IELTS hay không.)

Whether If đều là từ nghi vấn được sử dụng trong tiếng Anh để hỏi về một sự việc, tình huống, hoặc quyết định. Tuy nhiên, whether thường được sử dụng trong các câu mang tính trang trọng hơn.

[Xem thêm]: Đảo ngữ câu điều kiện: Cấu trúc, cách sử dụng chính xác

Cấu trúc Whether … or

Cấu trúc:

Whether + S + V + or + S + V

➤ Mục đích: Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả sự lựa chọn giữa hai hoặc nhiều lựa chọn.

Ví dụ:

 • The teacher asked the students whether they would rather do a presentation or write an essay for final test. (Giáo viên hỏi học sinh liệu họ muốn làm bài thuyết trình hay viết bài luận cho bài kiểm tra cuối kỳ)

Cấu trúc Whether … or not

Cấu trúc:

Whether or not + S + V

➤ Mục đích: Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả sự lựa chọn giữa hai hoặc nhiều lựa chọn, trong đó một lựa chọn là phủ định.

Ví dụ:

 • I don’t know whether or not I will be able to come to your party. (Tôi không biết liệu tôi có thể đến bữa tiệc của bạn hay không.)

 • The doctor asked the patient whether or not he had any allergies. (Bác sĩ hỏi bệnh nhân liệu anh ta có dị ứng gì hay không.)

Cấu trúc Whether to V

Whether + to V 

➤ Mục đích: Cấu trúc này có ý nghĩa là “liệu có nên làm gì đó (hay không)”

Ví dụ: 

 • I haven’t decided whether to accept the job of sales manager or not. (Tôi vẫn chưa quyết định liệu có nên tiếp nhận vị trí quản lý bán hàng này hay không)

Phân biệt Whether và If

Cũng giống như Whether, If là từ nối được sử dụng để diễn tả sự nghi vấn về một sự việc hoặc hành động nào đó. 

Tuy nhiê, WhetherIf cũng có một số điểm khác biệt như sau:

Điểm khác biệtWhetherIf
Nghĩaliệu, liệu rằngnếu như
Tình huống sử dụngThường được sử dụng trong các ngữ cảnh trang trọng, lịch sự
Có thể sử dụng trong cả các ngữ cảnh trang trọng và không trang trọng
Vị trí trong câuThường đứng ở đầu câu hoặc mệnh đề để diễn tả sự nghi vấn về một sự việc hoặc hành động nào đó
Có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu để diễn tả sự nghi vấn, điều kiện, kết quả, v.v.
Ví dụDo you know whether it is going to rain today? (Bạn có biết liệu hôm nay trời có mưa không?)
I will go to the cinema if you want.
(Tôi sẽ đi xem phim nếu bạn muốn.)

Các cấu trúc tương tự Whether

Cấu trúc Whether được sử dụng để hỏi về một sự việc, tình huống, hoặc quyết định. Có một số cấu trúc tương tự với whether, có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh tương tự.

Cấu trúc If

If là một từ nghi vấn khác cũng có thể được sử dụng để hỏi về một sự việc, tình huống, hoặc quyết định. 

Ví dụ:

 • The teacher asked if we had finished our presentation. (Giáo viên hỏi chúng tôi đã kết thúc bài thuyết trình chưa.)

Cấu trúc In case

In case có thể được sử dụng như một giới từ hoặc một trạng từ. Khi được sử dụng như một giới từ, in case có nghĩa là “trong trường hợp”. Khi được sử dụng như một trạng từ, in case có nghĩa là “trong trường hợp có thể”.

Ví dụ:

 • In case it rains, I’ll bring an umbrella. (Trong trường hợp trời mưa, tôi sẽ mang theo ô.)

 • You need to call the police in case you encounter robbers. (Bạn cần gọi cảnh sát trong trường hợp bạn gặp phải cướp.)

Cấu trúc In the event

In the event có nghĩa là “trong trường hợp”. 

Ví dụ:

 • In the event of fire, please evacuate people from the building immediately. (Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, vui lòng sơ tán người dân khỏi tòa nhà ngay lập tức.)

 • In the event of a power outage, we will have a backup generator. (Trong trường hợp mất điện, chúng tôi sẽ có máy phát điện dự phòng.)

Tổng hợp 3 cấu trúc tương tự Whether: cấu trúc if, cấu trúc in case và cấu trúc in the event

Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành 1: Điền whether hoặc if vào chỗ trống:

 1. I don’t know you’re coming to the party.

 2. I’m not sure I should go to the doctor.

 3. The teacher asked we had finished our homework.

 4. I’m going to the store to buy some milk you want anything.

 5. Tell me you’re going to the movies tonight.

 1. whether

 2. whether

 3. if

 4. whether

 5. if

Bài tập thực hành 2: Sử dụng cấu trúc whether hoặc whether or not để viết các câu sau:

 1. Tôi không chắc liệu tôi có nên đi dự tiệc hay không.

 2. Tôi sẽ đến nhà bạn cho dù bạn có ở đó hay không.

 3. Trong trường hợp trời mưa, tôi có nên mang theo áo mưa không?

 4. Trong trường hợp mất điện, bạn sẽ có máy phát điện dự phòng không?

 1. I’m not sure whether I should go to the party.
 2. I’ll come to your house whether or not you’re there.

 3. In case it rains, should I bring a raincoat?

 4. In the event of a power outage, will you have a backup generator?

IZONE hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ kiến thức về whether và có thể áp dụng nhuần nhuyễn vào các bài tập cũng như ứng dụng trong giao tiếp nhé. Chúc các bạn học tập tốt!