Complaint đi với giới từ gì? – Định nghĩa, cấu trúc, cách dùng

Trong bài viết này, hãy cùng IZONE tìm hiểu “complaint đi với giới từ gì?” hay định nghĩa, cách sử dụng của từ complaint nhé!

Định nghĩa Complaint

Theo từ điển Oxford, dưới đây là một số định nghĩa của từ complaint  

Complaint (countable noun): Lời phàn nàn (a reason for not being satisfied; a statement that somebody makes saying that they are not satisfied)

complaint đi với giới từ gì

 • Example 1: She said the police had immediately investigated the complaint. (điều tra về lời phàn nàn) 
 • Example 2: We’ve had complaints from residents that you’ve been playing your radio too loud. (nhận được những lời phàn từ người dân) 

Complaint (uncountable noun): Hành động phàn nàn (the act of complaining)

 • Example 1: The biggest complaint about the new proposal is that it could increase costs. (Phàn nàn lớn nhất về cái đề xuất mới…) 
 • Example 2: I’m planning to write a formal letter of complaint. (Lá thư phàn nàn) 

Complaint (countable noun): Vấn đề về sức khoẻ, bệnh nhẹ (an illness, especially one that is not serious, and often one that affects a particular part of the body)

complaint đi với giới từ gì

 • Example 1: He has a minor skin complaint. (vấn đề về da)
 • Example 2: Not being able to sleep at night is a very common complaint. (vấn đề sức khoẻ thường gặp) 

Complaint đi với giới từ gì? 

Những giới từ thông dụng thường đi với “complaint”:

complaint about somebody/something

 • Example:  I’d like to make a complaint about the noise. (lời phàn nàn về vấn đề tiếng ồn) 

complaint against somebody/something

 • Example: I believe you have a complaint against one of our nurses. (lời phàn nàn, chỉ trích về các y tá) 

complaint from somebody about something

 • Example: We received a number of complaints from customers about the lack of parking facilities. (lời phàn nàn đến từ các khách hàng)

complaint to/from somebody

 • Example: They said their complaints to the police were often not acted on. (những phàn nàn với cảnh sát) 
 • Example: The management board said they would respond to complaints from residents. (những phàn nàn đến từ người dân)

without complaint

 • Example: Workers were expected to accept pay cuts without complaint. (không có bất kì hành vi phàn nàn gì) 

Các collocation của “complaint” 

Dưới đây IZONE sẽ liệt kê một số collocation phổ biến của từ “complaint”

Verb + complaint 

Make/file a complaint:

 • She decided to file a complaint about the terrible hotel service. (Gửi lời phàn nàn về dịch vụ khách sạn)

Suffer from a complaint:

 • She is suffering from a complaint called ‘rosacea’. (Mắc một loại bệnh gọi là…)

Adj + complaint 

A formal complaint:

 • He made formal complaint to his boss about workplace discrimination.  (Gửi lời khiếu nại đến sếp) 

minor/chronic/common complaint:

 • He has a chronic sleep complaint. (Mắc bệnh kinh niên về giấc ngủ) 

Bài tập về complaint

Bài tập: Điền từ phù hợp vào những chỗ trống sau

1. We've received a complaint one of our listeners offensive language.
2. Not being able to sleep at night is a very complaint.
3. He a complaint with the commission, charging discrimination based on his disability.
4. We received a number of complaints customers the lack of towels at our swimming pool.
5. They said their complaints the police were often not acted on.

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

Hy vọng bài viết này của IZONE là giúp bạn giải đáp được câu hỏi “Complaint đi với giới từ gì?” và cũng hiểu hơn về từ vựng này.

GV IZONE: Hà Linh Chi

thuvinalink

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG