04 công thức suggest thường sử dụng trong tiếng Anh bạn cần biết

04 công thức suggest thường sử dụng trong tiếng Anh bạn cần biết

Cấu trúc suggest là cấu trúc ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, suggest có thể kết hợp với cụm danh từ, mệnh đề, từ để hỏi để tạo thành các cấu trúc mang mục đích khác nhau. Điều này cũng khiến người học dễ bị nhầm lẫn trong quá trình sử dụng cấu trúc suggest này. Cùng IZONE điểm lại 04 công thức suggest phổ biến nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Suggest là gì?

 • Suggest /səˈdʒest/

Suggest thường xuất hiện trong cấu trúc lời đề nghị, lời gợi ý, hay lời khuyên trực tiếp hoặc gián tiếp, nói chung chung không ám chỉ bất kỳ ai, trong các tình huống trang trọng. 

Công thức suggest

Ví dụ:

 • I suggest buying a bracelet for Trang on her birthday. (Mình đề xuất mua một chiếc vòng tay cho Trang vào sinh nhật của bạn ấy)
 • I would suggest Huyen for the job. (Tôi đề cử Huyền cho công việc này)

Công thức suggest và cách sử dụng

Dưới đây là 04 công thức suggest được dùng phổ biến nhất, dễ áp dụng vào các bài nói, viết:

Công thức Suggest + Cụm danh từ

Cấu trúc

S + suggest + danh từ/ cụm danh từ + to somebody (sb)

Trong cấu trúc này, danh từ/ cụm danh đóng vai trò là Tân ngữ (object) cho động từ Suggest.

 • Can you suggest a good book? (Bạn có thể gợi ý cho mình một quyển sách hay được không)

Đôi khi chúng ta cần đề cập đến những người sẽ nhận được đề xuất, trong trường hợp này, cấu trúc sẽ bổ sung thêm cụm “to + sb

 • My mother suggested a dress I could wear at the weekend party 

=> My mother suggested a dress to me which I could wear at the weekend party ✅

=> My mother suggested me a dress …❌

Lưu ý: Một lỗi sai cấu trúc phổ biến đó là: suggest + someone + something 

Can you suggest me a good movie. (WRONG) ❌

Can you suggest a good movie to me? (CORRECT) ✅

Công thức Suggest + Mệnh đề “That”

Cấu trúc

S+ suggest  + (that) + Mệnh đề

Nếu muốn đề xuất, gợi ý một hành động tới một người nào đó, có thể dùng cấu trúc suggest cùng mệnh đề “that”.

 • I suggest that you arrive early to avoid traffic jams. (Mình khuyên bạn nên đến sớm để tránh tắc đường)

Trong các tình huống thường ngày, không quá trang trọng, có thể lược bỏ “that” trong cấu trúc suggest.

 • I suggest you arrive early to avoid traffic jams. (Mình khuyên bạn nên đến sớm để tránh tắc đường)

Nếu đề xuất được đưa ra trong quá khứ, có thể sử dụng “should” trong mệnh đề “that”. Đặc biệt trong Anh – Anh.

 • The teacher suggested that the children should have more time to play at home. (Giáo viên gợi ý rằng bọn trẻ nên có nhiều thời gian hơn để chơi ở nhà)

Công thức Suggest + V_ing

Cấu trúc

S + suggest + V-ing/ danh động từ

Đôi khi chúng ta muốn đề xuất một hành động nào đó, nhưng không cần đề cập đến ai sẽ làm điều đó bởi vì người nghe đã ngầm biết điều đó. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc suggest với V-ing.

 • I suggested traveling by plane for safety, there have been a lot of road accidents recently. (Tôi đề nghị đi bằng máy bay cho an toàn, gần đây có rất nhiều tai nạn đường bộ.)
 • I suggest that you arrive early to avoid traffic jams.
 • I suggest arriving early to avoid traffic jams.

(2 cách này đều chính xác!)

Công thức Suggest + Wh_question

Cấu trúc

… + suggest + wh-question

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc suggest với một số từ để hỏi where, what, who, how,…

 • Can anyone suggest where we could have our dinner? (Có ai có thể gợi ý nơi chúng ta có thể ăn tối không?)
 • Can you suggest how I could go to the supermarket? (Bạn có thể gợi ý làm thế nào tôi có thể đi đến siêu thị không)

Bài luyện tập công thức suggest

Sau khi học về 04 cấu trúc suggest thường dùng, chúng ta cùng luyện tập thật nhuần nhuyễn 04 công thức này qua các bài tập vận dụng dưới đây nhé!

Bài thực hành 1: Điền dạng đúng của động từ.

 1. I suggest (collect)____________ old stamps.
 2. I suggest that you (work) __________harder on your grammar.
 3. I suggest (collect) __________unused clothes.
 4. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the podcast.
 5. I suggest (organize) __________a event to raise money.
 6. I suggest that you (practice) __________writing English notes every day.
 7. I suggest (play)___________badminton after school.
 8. I suggest that you (use) __________English with your friends.
 9. I suggest (take) _________a Grab bike
 10. I suggest that you (practice) __________listening to English lessons on Youtube.
 11. I suggest (help) __________poor families with their chores.
 12. I suggest that you (join) __________English speaking clubs to enhance your speaking skill.
 13. I suggest (give) __________food to poor children.
 14. I suggest that you (have) __________a good English mentor.
 15. She suggests (help) _________homeless children.

Bài thực hành 2: Chọn đáp án đúng

1. My teacher suggested I _____ harder to pass the exam final.

 1. studies
 2. study
 3. studying

2. The professor suggested he _____ the research before April.

 1. summit
 2. summiting
 3. summits

3. His leader suggested _____ on time.

 1. being
 2. be
 3. is

4. Linh suggests they _____ a meeting every month.

 1. should have
 2. have
 3. Both are correct

5. The coacher suggested that they _____ a Zalo group.

 1. have
 2. has
 3. having

6. Trang’s parents suggest she _____ married as soon as possible.

 1. get
 2. gets
 3. got

7. We have suggested _____ to Dalat for this summer vacation.

 1. going
 2. go
 3. should go

8. My older brother suggests that I _____ soccer to have good health.

 1. should play
 2. playing
 3. plays

9. We suggest _____ a book to our grandmother.

 1. send
 2. sending
 3. sent

10. I suggested that we _____ Minh to the party.

 1. should invite
 2. invite
 3. Both are correct

Đáp án bài thực hành 1:

 1. collecting
 2. work
 3. collecting
 4. listen
 5. organizing
 6. practice
 7. playing
 8. use
 9. taking
 10. practice
 11. helping
 12. join
 13. giving
 14. have
 15. helping

Đáp án bài thực hành 2:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. A
 8. A
 9. B
 10. C

Trên đây là toàn bộ kiến thức cần lưu và bài tập liên quan tới 4 công thức suggest thông dụng. Hy vọng các bạn sẽ tích lũy được nhiều giá trị tri thức bổ ích từ bài viết này. Chúc các bạn học tập tốt!