Depend, dependent đi với giới từ gì? - Giải đáp chi tiết điểm cao 

Depend, dependent đi với giới từ gì? – Giải đáp chi tiết điểm cao

Depend là một động từ phổ biến và rất cơ bản trong tiếng Anh mà chắc chắn bạn đã thấy và sử dụng nó nhiều lần. Vậy depend có nghĩa là gì, depend đi với giới từ gì và tính từ dependent có được sử dụng tương tự không hay dependent đi với giới từ gì, hãy cùng tìm hiểu cùng IZONE!

Depend, dependent là gì?

Depend /diˈpend/ là nội động từ, depend và có hai nghĩa phổ biến nhất như sau:

Ví dụ: 

 • The success of this project depends 50% on the Project Manager. (Thành công của dự án phụ thuộc 50% vào người quản lý dự án.)
 • I think it all depends on your girlfriend’s decision. (Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều phụ vào quyết định của bạn gái cậu.)

Ví dụ: 

 • I am still a student so I can depend on my parents. (Tôi vẫn đang là học sinh nên tôi có thể phụ thuộc vào bố mẹ.)

Dependent /dɪˈpen.dənt/ là tình từ của depend. Dependent cũng có hai nghĩa được sử dụng phổ biến như sau:

Ví dụ: 

 • Tom is financially dependent on his elder sister. (Tom cần sự hỗ trợ về tài chính của chị gái.)
 • Almost every Vietnamese student still remains dependent on their parents when they enroll in universities. (Hầu hết mọi sinh viên Việt Nam vẫn cần sự hỗ trợ từ bố mẹ khi họ học đại học.)

Ví dụ: 

 • Whether I get into Foreign Trade University or not is dependent on my grades. (Việc tôi có thể học Đại học Ngoại Thương hay không tùy thuộc vào điểm số của tôi.)

Depend, dependent đi với giới từ gì?

Depend đi với giới từ gì?

Depend chủ yếu đi với giới từ on upon.

Nhìn chung, depend ondepend upon đều có nét nghĩa tương đồng và có thể sử dụng thay thế nhau trong nhiều trường hợp. 

depend đi với giới từ gì

Cấu trúc với depend thường có những dạng như sau:

Subject + depend on/upon + somebody/something: dựa vào, tùy thuộc vào ai/điều gì
 • Ví dụ: Fortunately, she could still depend on her grandparents when her parents passed away a few years ago. (May mắn là cô ấy vẫn có thể dựa vào ông bà khi ba mẹ qua đời một vài năm trước.)

Lứu ý: Depend có thể đi cùng một số trạng từ như: largely, entirely, solely, strongly, mostly,… để miêu tả mức độ/ tính chất của sự việc cụ thể hơn.

 • Ví dụ: This plan depends solely on political decisions. (Kế hoạch này chỉ phụ thuộc những quyết định chính trị thôi.)

Ngoài ra, thay vì dùng danh từ hoặc cụm danh từ chỉ người, chúng ta có thể sử dụng mệnh đề với depend như cấu trúc sau: 

Subject + depend on/upon + what/which/where/when/how/whether…: phụ thuộc vào ai/ điều gì
 • Ví dụ: My career path depends largely on whether I choose to pursue higher education. (Con đường sự nghiệp của tôi phụ thuộc phần lớn vào việc tôi có đi học đại học không.)

Nếu depend được sử dụng với ý nghĩa “tin tưởng ai”, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Subject + depend on/upon somebody + to V: tin tưởng ai làm gì
 • Ví dụ: My boyfriend depends on me to keep my promise. (Bạn trai của tôi tin tưởng vào việc tôi giữ lời hứa.)

Dependent đi với giới từ gì?

Tương tự như với động từ depend, tính từ dependent cũng thường được sử dụng với hai giới từ on upon.

dependent đi với giới từ gì

Cụ thể, chúng ta có cấu trúc sau:

Subject + V + dependent on/upon + somebody/ something

Cấu trúc trên có thể được sử dụng với hai lớp nghĩa của từ dependent như đã đề cập ở trên.

Ví dụ:

 • It’s very easy for these patients to become dependent on painkillers. (Những bệnh nhân rất dễ cần sự hỗ trợ của vào thuốc giảm đau.)
 • Whether I get the scholarship is all dependent on my IELTS score. (Việc tôi có thể đạt được học bổng không tùy thuộc vào điểm IELTS của tôi.)

Phân biệt Depend on/ Depend upon/ Depending on

Như đã đề cập phía trên, depend có thể được sử dụng với on hoặc upon và không có nhiều sự khác bệt về nghĩa. 

Depend onDepend upon đều là những động từ chính trong câu, đứng sau chủ ngữ và đều thể hiện ý nghĩa phụ thuộc, dựa dẫm vào ai/ cái gì. 

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, khi nói hoặc viết cần thể hiện sự trang trọng hơn, chúng ta nên sử dụng depend upon.

Ví dụ: Economic development depends upon two main factors: human resources and natural resources. (Sự phát triển kinh tế phụ thuộc vào hai yếu tố chính: nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên.)

Nếu depend on/upon đóng vai trò là động từ chính trong câu, depending on có ý nghĩa tương tự, nhưng được sử dụng như một cụm V-ing. Nếu được sử dụng trong câu, Depending on sẽ mở ra một mệnh đề độc lập. 

Ví dụ: 

 • Depending on what I have been observing, I think that she isn’t telling you the truth. (Dựa vào những gì tôi quan sát, tôi nghĩ rằng cô ấy đang không nói sự thật.)
 • This is positive or negative, depending on how you see the problem. (Điều này tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận vấn đề.)
 • Depending on your health condition, you are allowed to take part in this scuba diving class. (Tùy vào tình trạng sức khỏe của bạn, bạn được cho phép tham gia lớp học lặn.)

>>> Tham khảo thêm: Admire đi với giới từ gì? – Cụm từ thường gặp, ý nghĩa, cách dùng

Trên đây là chi tiết giải thích về depend, dependent cũng như cho bạn biết động từ dependent đi với giới từ gì và tính từ dependent đi với giới từ gì. Vì vậy, bạn hãy đọc kỹ lại hoặc ghi chú lại để nắm được depend đi với giới từ gì và dependent đi với giới từ gì bạn nhé!