Discourse markers là gì? - Sử dụng trong IELTS Speaking để đạt điểm cao

Discourse markers là gì? – Sử dụng trong IELTS Speaking để đạt điểm cao

Trong Tiếng Anh giao tiếp hay phần thi IELTS speaking, một trong những yếu tố người học không thể không chú ý tới đó là sự mạch lạc khi nói. Để tăng độ trôi chảy và lưu loát cũng như tự nhiên hơn, chúng ta thường sử dụng “discourse markers”. Vậy discourse markers là gì, chúng có chức năng như thế nào và sử dụng những từ vựng này ra sao? IZONE sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết hơn về discourse markers trong bài viết này nhé! 

Discourse markers là gì?

Discourse markers (Đánh dấu diễn ngôn) là các cụm từ, các từ hoặc cách diễn đạt được sử dụng để mở đầu, dẫn dắt và kết nối các câu văn cũng như chỉ ra những mối quan hệ giữa các mệnh đề, các câu trong lời nói.

Chúng ta có thể dùng “discourse markers” như một cách sắp xếp và phát triển ý, hoặc thể hiện thái độ, cảm nhận của mình về những gì đang nói.

Trong một số trường hợp, “discourse markers” cũng được xem như những “fillers”, là những từ thừa giúp người nói lấp đầy những khoảng ngừng thay cho “um…” khi người nói cần thêm thời gian để suy nghĩ để tìm ý tưởng hay từ vựng. Nhờ đó, lời nói cũng mượt mà và tự nhiên hơn.  

Ví dụ: 

 • Well, she looks tired today. She must be sick yesterday. 
 • So, how was your trip to Bali? 
 • At first, I thought it was my fault but then, he told me the truth that I didn’t need to be responsible for that accident.
 • You know, you do not have to go to the party at my house if you don’t want to.
 • To be honest, I think I am not ready to be a mom. 

Nhìn vào những ví dụ trên, bạn có thể thấy những từ được gạch chân và in nghiêng được gọi là những “discourse markers”. Trong đó:

 • “Well” hay “So” là những từ nối để mở đầu cuộc trò chuyện.
 • “To be honest” được sử dụng để thể hiện thái độ thành thật của người nói. 
 • “At first” và “then” được sử dụng để mô tả một chuỗi sự kiện. 
 • “You know” được sử dụng là từ nối ra dấu hiệu mong muốn chia sẻ một thông tin mới đến người nghe

Tại sao cần sử dụng discourse markers trong IELTS Speaking?

Trong bảng mô tả thang điểm IELTS Speaking (IELTS Speaking band descriptors), việc sử dụng “discourse markers” được giải thích cụ thể ở tiêu chí chấm độ trôi chảy và mạch lạc (fluency and coherence), như ảnh sau:

discourse markers là gì

(Nguồn ảnh: ielts.org)

Như vậy, thí sinh chỉ đạt được band điểm 5, 6 một phần là do thường chỉ sử dụng được các từ nối đơn giản, hoặc lặp đi lặp lại các từ nối đó quá nhiều. Để đạt từ band 7 trở lên trong IELTS Speaking, một trong những việc thí sinh cần làm là linh hoạt sử dụng đa dạng các từ nối để câu nói của mình có phần tự nhiên hơn. 

Ngoài ra việc sử dụng “discourse marker” cũng có thể giúp người nói có thêm thời gian để sắp xếp ý tưởng hoặc chọn lọc từ vựng phù hợp để người nói có thể nói một cách lưu loát, tự nhiên hơn. 

Bạn nên sử dụng discourse markers nào? 

Việc sử dụng “discourse markers” không chỉ giúp lời nói lưu loát và tự nhiên hơn mà còn có thể giúp thể hiện thái độ của người nói. Cụ thể, chúng ta có thể phân các chúng theo chức năng như:

 • Tổ chức sắp xếp ý tưởng trong câu
 • Dẫn dắt, phát triển ý
 • Thể hiện thái độ, cảm nhận của người nói

Discourse markers được sử dụng để tổ chức, sắp xếp ý tưởng trong câu

Đây là những cụm từ hoặc từ được dùng với khi bắt đầu hoặc kết thúc cuộc trò chuyện, thay đổi chủ đề hoặc bắt đầu nói về một chủ đề mới. 

– Mở đầu hoặc kết thúc cuộc trò chuyện

Cụm từ/ từ Ví dụ
 • Well,…
 • So,…
 • To begin (with)
 • Well, I think this is one of the most terrible trip  I have ever had.
 • So, we can spend more time on doing household chores instead of playing video games. 
 • To begin, this is a story that I could not believe at all. 

– Chuyển chủ đề

Cụm từ/ từ Ví dụ
 • Anyway,…
 • By the way,…
 • Anyway, no matter how much challenging it would be, I still believe that I can handle it.
 • By the way, are you still living with your parents?

– Đối với những câu có nhiều hành động, các hành động này được xảy ra theo thứ tự nhất định, chúng ta có thể dùng những từ sau để thể hiện trật tự của hành động.

Cụm từ/ từ Ví dụ
 • First (of all),…/ Firstly,…
 • Moreover,…/ Then,…
 • Firstly, the milk should be boiled.
 • Then, you pour milk into a big bowl.

– Nếu phải đưa ra các ý kiến tranh luận trong cuộc trò chuyện, chúng ta có thể sử dụng những từ sau với vai trò nối giữa các câu/ vế câu và nhấn mạnh sự đối lập với ý trước đó.

Cụm từ/ từ Ví dụ
 • One the one hand/ On the contrary/ …
 • However/ Nevertheless/…
 • On the one hand, I appreciate his new ideas.
 • However, I prefer drinking tea in the morning as it keeps me awake the whole day.

Từ nối được sử dụng để dùng để dẫn dắt, phát triển ý

Trong giao tiếp nói chung và đối với bài thi IELTS nói riêng, khi người nói cần làm rõ ý tưởng của mình bằng cách thay đổi nội dung hoặc đưa ra những giải thích cụ thể hơn, người nói có thể sử dụng một số “discourse markers” sau:  

– Giải thích ý tưởng trong câu nói trả lời một cách rõ ràng hơn
Cụm từ/ từ Ví dụ
 • Well, I mean,…
 • What I mean is,…
 • In other words, …
 • Well, I mean, his ideas are excellent but it isn’t practical for this project. 
 • What I mean is that we still need more time to learn how to love ourselves.
 • In other words, no matter how hard I try, I never get promoted. 

Từ nối được sử dụng để dùng để thể hiện thái độ, cảm nhận của người nói

Trong giao tiếp nói chung và đối với bài thi IELTS nói riêng, khi người nói cần thể hiện thái độ và cảm nhận của mình trong lời nói, chúng ta có thể sử dụng một vài “discourse markers” dưới đây:

– Thể hiện sự thành thật trong lời nói
Cụm từ/ từ Ví dụ
 • To be honest/ Honestly,…
 • To the the truth,…
 • To be honest, I just try to be the best version of myself instead of being anyone else. 
 • To tell the truth, I haven’t had my car washed this morning.  
– Thể hiện một thái độ chưa chắc chắn
Cụm từ/ từ Ví dụ
 • I think
 • I suppose
 • I guess
 • I think he is telling the truth when it comes to his wife.
 • I suppose that we should arrive there earlier. 
 • I guess we spend more time cooking and having meals together. 
>>> Tham khảo thêm: IELTS Writing linking words: Tổng hợp 50+ các từ nối cần thiết cho bài thi viết

Vừa rồi IZONE đã giúp bạn trả lời câu hỏi “discourse markers là gì?”. Bạn hãy tổng hợp lại vào sổ riêng để có thể tận dụng tối đa nhằm mang lại hiệu quả cao trong quá trình giao tiếp bằng Tiếng Anh nhé!