Few and far between là gì? - Cách dùng trong câu như thế nào?

Few and far between là gì? – Cách dùng trong câu như thế nào?

Trong bài viết này, hãy cùng IZONE tìm hiểu về một idiom được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh là “few and far between”. Bên cạnh việc đưa ra định nghĩa “few and far between là gì”, IZONE cũng sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng của idiom này trong câu như nào.

Few and far between là gì?

“Few and far between” là một cách diễn đạt về tần suất của một hành động trong Tiếng Anh. 

Theo từ điển Oxford, “few and far between” nghĩa là “not happening often” còn theo từ điển Cambridge, “few and far between” lại có nghĩa là “not very many or not appearing frequently”. 

Tựu chung, “few and far between” trong tiếng Việt có thể hiểu là “thất thường, hiếm khi được thấy, lúc có lúc không”. 

>>> [Xem thêm]: Decide to v hay ving? Cấu trúc, cách dùng đầy đủ, chi tiết

Cách dùng Few and far between trong câu

Khi dùng trong câu “few and far between” có thể được sử dụng như một loại tính từ, vì vậy nó đi ngay sau động từ to be hoặc một số động từ trạng thái chẳng hạn như “seem, appear”

Ví dụ: 

  • Sunny days are few and far between in this season. (Những ngày nắng là hiếm khi có trong mùa này.)
  • Good jobs seem few and far between these days. (Những công việc tốt là có vẻ hiếm ở hiện tại.) 

Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu được “few and far between là gì”  và cách sử dụng của thành ngữ này trong câu. Chúc các bạn học tốt!