Giải đề Cam 17

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 1 – Buckworth Conservation Group

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 1 – Buckworth Conservation Group

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 2 – Boat trip round Tasmania

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 2 – Boat trip round Tasmania

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 3 – Work experience for veterinary science students

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 3 – Work experience for veterinary science students

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 4 – Labyrinths

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 4 – Labyrinths

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 1- The development of the London underground railway

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 1- The development of the London underground railway

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài đọc sau nhé!

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 2- Stadiums: past, present and future

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 2- Stadiums: past, present and future

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài đọc sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Reading passage 3 – To catch a king

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Reading passage 3 – To catch a king

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài đọc sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 Test 2 – Listening Part 1 –  Opportunities for voluntary work in Southoe village

Giải đề Cambridge IELTS 17 Test 2 – Listening Part 1 – Opportunities for voluntary work in Southoe village

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài Cambridge IELTS 17 Test 2 – Listening Part 1 nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 2 – Oniton Hall

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 2 – Oniton Hall

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 2 nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 3 – Romeo and Juliet

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 3 – Romeo and Juliet

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 3 nhé!

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG