Giải đề Cam 17

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 1 – Buckworth Conservation Group

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 1 – Buckworth Conservation Group

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 2 – Boat trip round Tasmania

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 2 – Boat trip round Tasmaniapremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 3 – Work experience for veterinary science students

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 3 – Work experience for veterinary science studentspremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 4 – Labyrinths

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 4 – Labyrinthspremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 1- The development of the London underground railway

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 1- The development of the London underground railway

A. BÀI ĐỌC B. BÀI TẬP Questions 1–6: Complete the notes below.Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. The London underground railwayThe problem• The 1. of London increased rapidly between 1800 and 1850• The streets were full of horse-drawn vehiclesThe proposed solution• Charles Pearson, a solicitor, suggested building an underground railway• Building […]

Read more

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 2- Stadiums: past, present and future

Giải đề Cambrige IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 2- Stadiums: past, present and futurepremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Reading passage 3 – To catch a king

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Reading passage 3 – To catch a kingpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 Test 2 – Listening Part 1 –  Opportunities for voluntary work in Southoe village

Giải đề Cambridge IELTS 17 Test 2 – Listening Part 1 – Opportunities for voluntary work in Southoe villagepremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 2 – Oniton Hall

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 2 – Oniton Hallpremium

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 2 nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 3 – Romeo and Juliet

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 3 – Romeo and Julietpremium

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 3 nhé!

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG