Giải đề Cam 17 | IZONE

Giải đề Cam 17

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 1- The development of the London underground railway

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 1- The development of the London underground railway

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài đọc sau nhé!

Giải đề IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 2- Stadiums: past, present and future

Giải đề IELTS 17 – Test 1 -Reading Passage 2- Stadiums: past, present and future

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài đọc sau nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Reading passage 3 – To catch a king

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Reading passage 3 – To catch a king

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài đọc sau nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Reading Passage 1 – The Dead Sea Scrolls

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Reading Passage 1 – The Dead Sea Scrolls

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Reading passage 1 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Reading passage 2 – A second attempt at domesticating the tomato

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Reading passage 2 – A second attempt at domesticating the tomato

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Reading passage 2 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 -Reading Passage 3- Insight or evolution?

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 -Reading Passage 3- Insight or evolution?

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Reading passage 3 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 1 – The thylacine

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 1 – The thylacine

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Reading passage 1 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 2 – Palm oil

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 2 – Palm oil

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Reading passage 2 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 3 – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Reading passage 3 – Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Để cải thiện kỹ năng Đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Reading passage 3 nhé!