Làm quen với IELTS Listening – Unit 41

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

You will hear a group of students talking about a project they are planning to present.
Choose the correct letter, a, b or c.

(Bạn sẽ nghe một nhóm sinh viên nói về một dự án mà họ định thuyết trình. Chọn chữ cái đúng, a, b hoặc c.)

(Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening)

1. Italian painting is

2. Who originally wants to discuss one painter?

3. Mandy suggests

4. Beth suggests Botticelli because

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

CÂU 1

Cách làm chung: đọc kĩ đáp án và xác định dạng thông tin cần chú ý, để ý đến thông tin này trong khi nghe. Xác định điểm giống nhau và khác nhau giữa các đáp án. Thông tin cần được nghe sẽ làm rõ đối tượng nhắc đến là Italian painting. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe

"We know the course is Art History and the subject is Italian painting"

=> đáp án là b

CÂU 2

Thông tin cần được nghe ở đây là tên người muốn đề cập đến việc thảo luận một người họa sĩ. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe

"I think we should concentrate on a single painter."

=> đáp án là c

CÂU 3

Thông tin cần được nghe ở đây là gợi ý tên những họa sĩ sẽ được thảo luận. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe

"I think we should definitely include Michelangelo. You know he painted the ceiling of the Sistine Chapel in Rome. He’s very famous ... and what about Leonardo da Vinci. They were both great painters. What do you think Beth?"

=> đáp án là c

CÂU 4

Thông tin cần được nghe ở đây là lý do tại sao Beth lại gợi ý Botticelli. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe

"How about Botticelli? His painting is very different from the other two."

=> đáp án là b

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

TừNghĩa
subject (n)

We know the course is Art History and the subject is Italian painting , but that’s still too big
đối tượng (danh từ)

Chúng ta biết rằng môn học là Lịch sử nghệ thuật và đối tượng là tranh vẽ của người Ý nhưng nó vẫn quá rộng
concentrate on sth (v)

I think we should concentrate on a single painter
tập trung vào điều gì đó (động từ)

Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào một họa sĩ cụ thể 
on the other hand

But, on the other hand, if we discuss more than one artist, it’ll be easier to make comparisons and show the differences between them 
mặt khác

Nhưng, mặt khác, nếu chúng ta thảo luận nhiều hơn một họa sĩ, sẽ dễ dàng hơn để so sánh và chỉ ra những điểm khác biệt giữa họ. 
look at (v)So the next thing is to decide which artists to look at
tìm hiểu, xem xét (động từ)

(chú ý phân biệt với nghĩa đen của từ “nhìn vào”
Ví dụ: 
He is looking at a tree (Anh ấy đang nhìn vào một cái cây)
He is looking at solution to that problem (Anh ấy đang tìm hiểu cách giải quyết cho vấn đề đó)

Vậy điều tiếp theo là quyết định những họa sĩ nào để tìm hiểu.
definitely (adv)

I think we should definitely include Michelangelo
một cách chắc chắn (trạng từ)

Tôi nghĩ chắc chắn chúng ta nên  bao gồm cả Michelangelo
Why don’t we…Why don’t we have Michelangelo and Botticelli? 
Tại sao chúng ta không…..nhỉ?
(Để đưa ra một lời đề nghị, lời gợi ý, mà lời gợi ý đó xuất phát từ suy nghĩ của bản thân)

Tại sao chúng ta không đề cập Michelangelo và Botticelli nhỉ?
agree with sb

 I agree with Beth
đồng ý với ai

Tôi đồng ý với Beth
make comparison

But, on the other hand, if we discuss more than one artist, it’ll be easier to make comparisons and show the differences between them 
so sánh

Nhưng, mặt khác, nếu chúng ta thảo luận nhiều hơn một họa sĩ, sẽ dễ dàng hơn để so sánh và chỉ ra những điểm khác biệt giữa họ.
ceiling (n)

he painted the ceiling of the Sistine Chapel in Rome
trần nhà, vòm nhà

Ông ấy đã vẽ vòm nhà nguyện Sistine ở Rome

nguyenducanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG