IELTS Listening | Luyện Thi IELTS Online

Hướng dẫn làm dạng bài Form Completion IELTS Listening + Bài tập

Hướng dẫn làm dạng bài Form Completion IELTS Listening + Bài tập

Form Completion IELTS Listening là một trong những dạng bài thường xuất hiện ở SECTION 1 đề thi nghe. Sau đây, IZONE sẽ giới thiệu cho bạn về dạng bài này và cách xử lý nó một cách hiệu quả nhất nhé.

Read more

Sentence Completion IELTS Listening: Cách làm và bài luyện tập

Sentence Completion IELTS Listening: Cách làm và bài luyện tập

Sentence Completion IELTS Listening là một dạng bài thường xuyên xuất hiện trong các bài thi nghe, đặc biệt là phần thi IELTS Listening Part 1. Trong bài viết này, hãy cùng IZONE tìm hiểu cách xử lý dạng câu hỏi phổ biến này nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 4 – THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 4 – THE EXTINCTION OF THE DODO BIRDpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 3

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 3premium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 2 – Local council report on traffic and highways

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 2 – Local council report on traffic and highwayspremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 1 – Holiday rental

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 1 – Holiday rentalpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 4 – Hand knitting

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 4 – Hand knittingpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 3

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 3premium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 2

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 2premium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 1 – JUNIOR CYCLE CAMP

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 1 – JUNIOR CYCLE CAMPpremium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG