Listening 3.0 - 4.5 | IZONE

Listening 3.0 - 4.5

Có gì trong chuyên mục Listening 3.0-4.5? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Listening 3.0-4.5? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Bạn muốn học IELTS nhưng khả năng nghe và vốn từ quá yếu, nghe 1 câu cũng không hiểu hết? Để có thể học tập một cách vừa sức, lại đẩy nhanh sự tiến bộ của tai nghe tiếng Anh, bạn cần một quy trình luyện nghe khoa học, đảm bảo nghe được lâu màContinue reading "Có gì trong chuyên mục Listening 3.0-4.5? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục"

Listen Carefully – Unit 11 – Street directions

Listen Carefully – Unit 11 – Street directions

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 11 – Street directions"

Listen Carefully – Unit 14 – Instructions (Part 2)

Listen Carefully – Unit 14 – Instructions (Part 2)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 14 – Instructions (Part 2)"

Listen Carefully – Unit 6 – Prices

Listen Carefully – Unit 6 – Prices

Activity 2 Nghe và đánh dấu vào giá bạn nghe được Audio 1. £56.50 £56.05 2. £11.07 £11.17 3. £6.99 £69.09 4. £167.07 £1,067.00 5. £119.45 £109.45 6. £1980.00 £198,000 7. £550.00 £515.00 8. £1,567.0 £15,670.00 9. £175,900 £125,900 10. £1,350,000 £135,000 Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đâyContinue reading "Listen Carefully – Unit 6 – Prices"

Listen Carefully – Unit 5 – At home

Listen Carefully – Unit 5 – At home

Activity 1 Bạn hãy nghe mọi  người gọi điện cho bạn của họ và tích vào những nơi mà người có tên dưới đây đang làm việc riêng. Audio KathyBillSusanTerryMr LeeHelenIn the garage In the bathroom In the bedroom In the kitchen In the living room He/she has gone out Sau khi kiểm tra đápContinue reading "Listen Carefully – Unit 5 – At home"

Listen Carefully – Unit 15 – Airport (Part 2)

Listen Carefully – Unit 15 – Airport (Part 2)

Activity 1 Listen to these airport announcements and complete the missing information about each flight. (Nghe các thông báo ở sân bay và hoàn thành các thông tin còn thiếu về mỗi chuyến bay.) Audio (Nguồn: Listen Carefully) STTSố chuyến bayGiờ khởi hànhCổng1BA44520.35162BAIT6315.254125JAL176 Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tạiContinue reading "Listen Carefully – Unit 15 – Airport (Part 2)"

Listen Carefully – Unit 7 – Health

Listen Carefully – Unit 7 – Health

Activity 2 You will hear sentences containing one of the words in each pair below. Circle the word you hear. Bạn sẽ được nghe các câu chứa một từ trong mỗi cặp từ dưới đây. Khoanh tròn từ mà bạn nghe được. Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1.   toes  nose 2.   neck  back  3.Continue reading "Listen Carefully – Unit 7 – Health"

Listen Carefully – Unit 15 – Airport (Part 1)

Listen Carefully – Unit 15 – Airport (Part 1)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listen Carefully – Unit 15 – Airport (Part 1)"

Listen Carefully – Unit 3 – Times

Listen Carefully – Unit 3 – Times

(Nguồn: Listen Carefully) Activity 1 Nghe và điền thời gian (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn) Audio 1. five past three2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Activity 3 Nghe và điền thời gian của các chuyến bay (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn) AudioContinue reading "Listen Carefully – Unit 3 – Times"