Listening 4.5 - 6.0

Có gì trong chuyên mục Listening 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Listening 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Bạn đã có vốn từ cơ bản, nghe được các bài nghe nhẹ nhàng, nhưng nghe đề IELTS vẫn “hoang mang” vì không hiểu / không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang cần một giải pháp toàn diện về cả vốn từ - tai nghe - kỹ năng làm bài. Chuyên mục Listening 4.5-6 sẽ cung cấp cho bạn giải pháp như vậy, với 3 series chính: Series các bài học trong giáo trình Get Ready for IELTS Listening:…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 1

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 1

Kỹ năng nghe và phát hiện 1 thông tin chi tiết trong cuộc nói chuyện là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: You will hear a conversation between two friends planning a visit. Predict the kind of information you will have to listen for (numbers, letters, time, name, etc.). Then listen and complete the notes  (Bạn sẽ…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 2

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 2

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to the following conversations and choose the correct letter a, b or c.(Nghe các đoạn hội thoại sau và chọn đáp án đúng a, b hoặc c.) Đoạn 1: (Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening) Đoạn 2: Đoạn 1…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 3

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 3

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a telephone conversation in which Sam is booking a taxi. First look at the form below and think about the kind of information you will need. Then listen and complete the form  (Bạn sẽ được nghe một đoạn hội thoại…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 4

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 4

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a conversation between a flight attendant and a passenger completing a landing card before arriving in the UK. Complete the form.  (Bạn sẽ được nghe một cuộc hội thoại giữa tiếp viên hàng không và một hành khách để hoàn…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 5

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 5

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a telephone conversation between a hotel receptionist and a caller making a reservation. Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.  (Bạn sẽ được nghe một đoạn hội thoại trên điện thoại…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 6

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 6

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Listen to the next part of the conversation and choose the correct letter, a, b or c. (Nghe đoạn tiếp theo của cuộc hội thoại sau và chọn đáp án đúng a, b hoặc c.) (Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening) 1.…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 7

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 7

Kỹ năng nghe và tìm được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: You will hear a list of ingredients. Circle the correct quantity. Then write a different way to express the same quantity. Bạn sẽ được nghe một danh sách các nguyên liệu. Khoanh tròn chọn số lượng đúng. Sau đó viết một…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 8

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 8premium

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: You will hear a chef giving her students a list of ingredients for a regional dish. Match the 12 ingredients with the quantities. You will not use all the quantities. Before you begin, read through the answer options and think of…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 9

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 9premium

Kỹ năng nghe và phát hiện 1 thông tin chi tiết trong cuộc nói chuyện là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé A. BÀI TẬP NGHE Bây giờ các bạn hãy nghe và làm bài sau đây nhé Bài tập: Listen to the recording and put the photos in the correct order (1-7) (Nghe đoạn băng sau và đặt các bức tranh này…

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 10

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 10premium

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Now you will hear someone describing how to cook a traditional dessert. Before you listen, read and think about which words might go in the gaps. Then listen and complete the flow chart. Write NO MORE THAN FOUR WORDS for each…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG