Listening 4.5 - 6.0

Có gì trong chuyên mục Listening 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Listening 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Bạn đã có vốn từ cơ bản, nghe được các bài nghe nhẹ nhàng, nhưng nghe đề IELTS vẫn “hoang mang” vì không hiểu / không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang cần một giải pháp toàn diện về cả vốn từ – tai nghe – kỹ năng làm bài. Chuyên mục Listening 4.5-6 […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 1

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 1

Kỹ năng nghe và phát hiện 1 thông tin chi tiết trong cuộc nói chuyện là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: You will hear a conversation between two friends planning a […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 2

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 2

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to the following conversations and choose the correct letter a, b or c.(Nghe các đoạn […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 3

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 3

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a telephone conversation in which Sam is booking a taxi. First look at the form […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 4

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 4

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a conversation between a flight attendant and a passenger completing a landing card before arriving […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 5

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 5

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a telephone conversation between a hotel receptionist and a caller making a reservation. Complete the […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 6

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 6

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Listen to the next part of the conversation and choose the correct letter, a, b or c. (Nghe […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 7

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 7

Kỹ năng nghe và tìm được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: You will hear a list of ingredients. Circle the correct quantity. Then write a different way […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 8

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 8premium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 9

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 9premium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 10

Get Ready for IELTS Listening – Unit 2 – Part 10premium

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: – Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. – Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guide […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG