Listening 4.5 - 6.0 | IZONE

Listening 4.5 - 6.0

Series thuộc chuyên mục
Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 78

Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 78

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Q9-10: Now listen to the final part of the lecture and complete the notes. WRITE NO MORE THANContinue reading "Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 78"

Bài luyện kỹ năng Listening: I LOVE TREES

Bài luyện kỹ năng Listening: I LOVE TREES

Kỹ năng nghe và phát hiện 1 thông tin chi tiết trong cuộc nói chuyện là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to the recording and answer the questions.(Nghe đoạn thuContinue reading "Bài luyện kỹ năng Listening: I LOVE TREES"

Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 77

Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 77

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear the next part of the lecture. Label the diagram of the Deep Sea Challenger. WRITEContinue reading "Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 77"

IELTS Listening Registration Form – Cách làm và bài tập

IELTS Listening Registration Form – Cách làm và bài tập

IELTS Listening Registration Form là những câu hỏi dễ nghe mà các thí sinh cần hết sức cẩn thận để tránh bị mất điểm. Trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước làm bài IELTS Listening Registration Form nhé.

Bài luyện kỹ năng Listening: COLLEGE SCHOLARSHIPS

Bài luyện kỹ năng Listening: COLLEGE SCHOLARSHIPS

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to the recording and answer the questions.(Nghe đoạn thu âm và trả lời những câuContinue reading "Bài luyện kỹ năng Listening: COLLEGE SCHOLARSHIPS"

Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 76

Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 76

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a recording of a lecture on deep sea exploration. Listen to the first part ofContinue reading "Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 76"

IELTS Listening Question types: Tổng hợp các dạng câu hỏi trong phần thi nghe

IELTS Listening Question types: Tổng hợp các dạng câu hỏi trong phần thi nghe

IZONE sẽ chia sẻ đến các bạn những dạng bài Listening (IELTS Listening Question types) thường gặp nhất để các bạn có cái nhìn bao quát hơn về phần thi này trong bài thi IELTS. 

Bài luyện kỹ năng Listening: COLLEGE CLASS

Bài luyện kỹ năng Listening: COLLEGE CLASS

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to the recording and answer the questions. (Nghe đoạn thu âm và trả lời nhữngContinue reading "Bài luyện kỹ năng Listening: COLLEGE CLASS"

Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 75

Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 75

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear an engineer talking about using the sea to generate electricity. Complete the values for theContinue reading "Get Ready for IELTS Listening – Unit 12 – Part 75"