Listening 6.0 - 8.0

Có gì trong chuyên mục Listening 6.0+? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Listening 6.0+? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Bạn đã có vốn từ và kỹ năng đọc ổn, đã làm quen với từng dạng bài IELTS Lítening, và đang muốn thử sức với các đề IELTS thật? Quan trọng hơn, bạn cần biết được chiến thuật làm bài: sau khi đọc đề thì cần phân tích đề thế nào, chờ đợi nghe thấy […]

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 1 – Buckworth Conservation Group

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 1 – Buckworth Conservation Group

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 2 – Boat trip round Tasmania

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 2 – Boat trip round Tasmania

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 3 – Work experience for veterinary science students

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 3 – Work experience for veterinary science students

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 4 – Labyrinths

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 1 – Listening Part 4 – Labyrinths

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe sau nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 Test 2 – Listening Part 1 –  Opportunities for voluntary work in Southoe village

Giải đề Cambridge IELTS 17 Test 2 – Listening Part 1 – Opportunities for voluntary work in Southoe village

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài Cambridge IELTS 17 Test 2 – Listening Part 1 nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 2 – Oniton Hall

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 2 – Oniton Hall

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 2 nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 3 – Romeo and Juliet

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 3 – Romeo and Juliet

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 3 nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 4 – The impact of digital technology on the Icelandic language

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 2 – Listening Part 4 – The impact of digital technology on the Icelandic language

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 2 Listening Part 4 nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Listening Part 1 – Advice on surfing holidays

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Listening Part 1 – Advice on surfing holidayspremium

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Listening Part 1 nhé!

Read more

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Listening Part 2 – Childcare service

Giải đề Cambridge IELTS 17 – Test 3 – Listening Part 2 – Childcare servicepremium

Để cải thiện kỹ năng Nghe nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ielts, các bạn hãy luyện tập qua đề Cambridge IELTS 17 Test 3 Listening Part 2 nhé!

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG