Look back on là gì? Bạn đã hiểu rõ về cụm từ này

Look back on là gì? Bạn đã hiểu rõ về cụm từ này

Thuộc nhóm các bài viết liên quan tới động từ look, bài viết này sẽ giải nghĩa cho bạn look back on là gì cũng như cách cùng và một số từ đồng nghĩa liên quan. Hãy xem ngay bài viết này bạn nhé!

Look back on là gì?

Look back on/at something: to think about something in the past

Tạm dịch: nghĩ về quá khứ

Look back on là gì

Ví dụ:

  • Shawn looked back on his career in the biggest corporation in New York with a great deal of satisfaction (Shawn nhớ lại sự nghiệp của anh ta ở tập đoàn lớn nhất New York với nhiều sự thoả mãn)
  • It’s incredible looking back on those sales figures we achieved last year (Thật đáng kinh ngạc khi nhìn lại những doanh số chúng ta đạt vào năm ngoái)
  • Whenever I look back on my loss, I feel so painful that I do not even shed a tear (Mỗi khi nghĩ lại những mất mát trong quá khứ, tôi cảm thấy đau đớn tới nỗi tôi còn không rơi nổi một giọt nước mắt)

Cấu trúc, cách dùng từ vựng look back on

Look back on là một cụm động từ, chính vì vậy, chức năng năng và vai trò của look back on tương tự như một động từ trong câu: 

Với vai trò là động từ thường trong câu, look back on bổ nghĩa cho chủ ngữ, dùng để diễn tả hành động nhớ/nghĩ về quá khứ

  • Ví dụ: When handling extreme stress, try to look back on some peaceful memories (Khi phải đối diện với stress, hãy thử nghĩ về những ký ức 

Với vai trò là danh động từ, look back on là chủ ngữ giả trong câu:

  • Ví dụ: Always looking back on your failures does not help you move forward (Lúc nào cũng nghĩ về những thất bại không gúp bạn tiến về phía trước được đâu)

Từ đồng nghĩa với look back on

Các từ có nghĩa tương tự với look back on sẽ có những cách dùng và bối cảnh khác nhau, do đó, bạn hãy lưu ý kĩ trước khi sử dụng nhé

TừCách phát âmTạm dịch
reflect (v)/rɪˈflekt/reflect on/upon something: nghĩ về điều gì đó một cách sâu sắc, thường là những điều đã diễn ra trong quá khứ
recall (v) /rɪˈkɔːl/recall something: nhớ lại điều gì đó
remember (v)/rɪˈmem.bɚ/nhớ 
bring/call something to mind (v) nhớ điều gì đó

Vậy là bạn đã biết look back on là gì và cách dùng của từ này. Đừng bỏ lỡ các bài viết khác liên quan tới từ này của IZONE bạn nhé. Còn bây giờ nhanh chóng ghi chú lại những nội dung chính của bài này kẻ quên bạn ha!