Mine là loại từ gì? So sánh mine, my và me

Nhiều bạn khi học tiếng Anh vẫn thường bị nhầm lẫn giữa những từ tưởng chừng như đơn giản như mine, my và me. Trong bài viết này, hãy cùng IZONE tìm hiểu “Mine là loại từ gì?” và phân biệt những loại từ này nhé.

Trước khi đọc nội dung bài phía dưới, bạn hãy thử xét xem câu nào đúng ngữ pháp trong các câu sau nhé:

 • Can I borrow your keys? I can’t find my. (giải thích: thiếu một danh từ đi sau)
 • Can I borrow your keys? I can’t find mine. 
 • Can I borrow your keys? I can’t find my. (SAI => giải thích: thiếu một danh từ đi sau từ my).
 • Can I borrow your keys? I can’t find mine. (ĐÚNG).

Nếu như bạn vẫn còn băn khoăn về lựa chọn của mình thì hãy đọc bài dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!

Mine là loại từ gì? Định nghĩa mine

Mine là từ có đa dạng nét nghĩa và cách sử dụng khác nhau.

mine là loại từ gì

Mine với vai trò là một danh từ

Mine /maɪn/ (n): mỏ, quặng

Ví dụ: This gold mine was discovered a long time ago. (Cái mỏ vàng này được phát hiện ra lâu rồi)

Mine /maɪn/ (n): mìn, bom 

Ví dụ: The special force must learn how to lay mines. (Lực lượng đặc biệt phải học đặt mìn)

Mine với vai trò là một động từ

Mine /maɪn/ (v) đào, khai thác

Ví dụ:  His father is mining for gold (Cha của anh ấy đang đào vàng)

Mine với vai trò là một đại từ sở hữu

Mine /maɪn/ (pronoun): (cái gì đó) của tôi

Mine cũng là một trong những đại từ sở hữu cùng với yours, his, hers, ours, và theirs.  

Ví dụ: 

 • His book is red. Mine is brown (Sách của anh ấy màu đỏ. Sách của tôi màu nâu).
 • Hoa’s house is big. Mine is small. (Nhà của Hoa thì to, nhà của tôi thì nhỏ)

So sánh mine, my và me

Dưới đây, IZONE sẽ giúp bạn so sánh mine, my và me một cách dễ hiểu nhất:

Phân biệt mine và my

  Mine My
Tên gọi Đại từ sở hữu Tính từ sở hữu
Vai trò Là một đại từ thể hiện sự sở hữu. Là một tính từ thể hiện sự sở hữu.
Lưu ý Mine = My + N

Cùng xét ví dụ sau để hiểu rõ hơn nhé

 • His car is blue. Mine is red (Xe của anh ấy màu xanh, xe của tôi thì màu đỏ).
 • His car is blue. My car is red (Xe của anh ấy màu xanh, xe của tôi thì màu đỏ).

Nhận xét:

Rõ ràng, mine hay my đều chỉ sự sở hữu, tuy nhiên, cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, đằng sau my cần có một danh từ đi sau, tuy nhiên sau mine thì lại không cần có danh từ.

Phân biệt mine và me

  Mine Me
Tên gọi Đại từ sở hữu Đại từ tân ngữ
Vai trò Là một đại từ thể hiện sự sở hữu. Là một đại từ đóng vai trò làm tân ngữ trong câu
Lưu ý Mine có thể vừa đóng vai trò làm chủ ngữ, hoặc tân ngữ trong cùng một câu Me có chỉ có thể đóng vai trò làm tân ngữ trong câu.

Xét các ví dụ dưới đây:

 • Hoa loves Bill’s car. Hoa doesn’t like mine. (Đúng)
        (O)
 • His car is blue. Mine is red. (Đúng)
    (S)
 • Hoa doesn’t love me. (Đúng)
        (O)
 • Me don’t love Hoa (Sai)

Dưới đây là bảng tổng hợp lại phần kiến thức bên trên.

  Mine My Me
Tên gọi Đại từ sở hữu Tính từ sở hữu Đại từ tân ngữ
Vai trò

Là một đại từ thể hiện nét nghĩa: “(cái gì đó) của tôi”

Lưu ý: Sau đại từ sở hữu không cần danh từ

Là một tính từ thể hiện sự sở hữu.

Lưu ý: Sau tính từ sở hữu cần có danh từ

Là một đại từ, đóng vai trò làm tân ngữ trong câu.
Ví dụ His car is blue. Mine is red.
(Mine = My car)
His car is blue. My car is red. Hoa doesn’t love me.

Bài tập

Bài tập: Hãy điền me, mine hoặc my vào các câu sau đây

1. Minh’s house is very expensive. house is small.
2. Thu doesn’t love .
3. Nam’s exam result is good. is bad.
4. Her song made cry.
5. That isn’t your book. It’s .

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

IZONE hy vọng, qua bài viết này các bạn đã nắm rõ được mine là loại từ gì và sự khác biệt giữa mine, my và me là như thế nào. Chúc các bạn học tốt!

thuvinalink

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG