News là danh từ đếm được hay không đếm được? – Giải đáp

Một từ quen thuộc và thường gặp trong tiếng Anh là “News”, tuy đơn giản nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn khi nhiều bạn vẫn không biết “news là danh từ đếm được hay không đếm được?”. Trong bài viết này, IZONE sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc này nhé!

News là gì?

news là danh từ đếm được hay không đếm được

– new information about something that has happened recently (thông tin về điều gì mới xảy ra)

Ví dụ:

 • Do you want to know the good news or the bad news first? (Cậu muốn biết tin tốt hay tin xấu trước?)
 • We have a bit of news about the robberies last night (Tôi có một chút tin tức về vụ cướp tối qua)

– reports of recent events that appear in newspapers or on television, radio or the internet (tin tức về sự kiện mới xảy ra có trên báo, truyền hình, radio hoặc internet)

Ví dụ:

 • We are having breaking news from downtown Los Angeles (Chúng tôi có một vài tin sốt dẻo ở các con phố ở Los Angeles)
 • That was a breaking news update (Nó là một tin sốt dẻo)

– a regular television or radio broadcast of the latest news (chương tình thời sự)

Ví dụ: 

 • My family usually watch the news while having dinner (Gia đình chúng tôi vừa xem thời sự vừa ăn bữa tối)
 • I was extremely surprised when I saw my Dad on the news (Tôi đã rất bất ngờ khi thấy bố tôi trên bản tin thời sự)

– a person, thing or event that is considered to be interesting enough to be reported as news (cá nhân/sự vật/sự việc nào đó thú vị để có thể đưa tin)

Ví dụ: 

 • Celebrities are always the news (Những người nổi tiếng luôn luôn là đối tượng để đưa tin)
 • Shocking stories about murder are always the news (Những câu chuyện chấn động về giết người luôn là đề tài để đưa tin)

News là danh từ đếm được hay không đếm được?

news là danh từ đếm được hay không đếm được

Mặc dù News có đuôi -s đằng sau nhưng thực chất, News lại là danh từ không đếm được, vì vậy:

– News không thể đi với mạo từ “a”: Không tồn tại “a news”

Ví dụ:

 • This is a good news (Đó là một tin tốt)
 • He acquainted my mother with a good news (Anh ta đã báo cho mẹ tôi một tin tốt)

=> Cả hai câu này đều sai.

– News không thể đi cùng số đếm: Không tồn tại: 1/2/3.. news 

– News chỉ đi cùng với các lượng từ sau: much, little, a little of, a little bit of

Ví dụ: 

 • There have been so much news since he escaped from prison (Đã có rất nhiều tin tức kể từ khi anh ta trốn khỏi ngục)
 • Although it was a big deal, the company only appeared on a little of news (Mặc dù đó là thương vụ lớn nhưng công ty chỉ xuất hiện trên một vài mẩu tin)

– Động từ theo sau News sẽ là được chia theo động từ số ít

Ví dụ: 

 • News is of importance to provide citizens with the information they need to make the best possible decisions about their lives (Tin tức rất quan trọng trong việc cung cấp cho người dân thông tin để họ có thể đưa ra những quyết định trong cuộc sống)
 • Bad news travels fast (Tin dữ bao giờ cũng đồn nhanh)

Vừa rồi IZONE đã giúp bạn phân biệt “News là danh từ đếm được hay không đếm được”, bạn đọc hãy nhớ note lại và đừng nhầm lẫn khi sử dụng News vào lần sau nhé.

thuvinalink

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG