Nguyên âm đôi là gì? Tổng quan về 3 nhóm nguyên âm đôi trong tiếng Anh

Nguyên âm đôi là gì? Tổng quan về 3 nhóm nguyên âm đôi trong tiếng Anh

Phát âm là phần kiến thức quan trọng nếu như bạn đang hướng đến kỳ thi IELTS, đặc biệt là phần thi IELTS ListeningSpeaking. Tuy nhiên, hiện tại nhiều thí sinh vẫn còn cảm thấy khó khăn với nguyên âm đôi trong tiếng Anh. Trong bài viết này, IZONE sẽ giới thiệu khái niệm và 3 nhóm nguyên âm đôi trong tiếng Anh để giúp các bạn hiểu rõ hơn kiến thức này nhé.

Nguyên âm đôi là gì?

Nguyên âm đôi, hay còn gọi là “diphthongs” trong tiếng Anh, là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn với nhau, tạo ra một nguyên âm đôi hoàn chỉnh. Ví dụ: nguyên âm đôi /ɑɪ/ là sự kết hợp của hai nguyên âm /ɑ/ và /ɪ/.

Các nguyên âm đôi tiếng Anh

Có 8 nguyên âm đôi trong tiếng Anh được hình thành bằng sự kết hợp của các nguyên âm đơn và có thể được phân thành 3 nhóm:
  • /ɪə/: hear, ear, here, tear,…
  • /eə/: bear, hair, pair,…
  • /ʊə/: tour, cure, poor,…
  • /eɪ/: play, mail, cake,…
  • /aɪ/: time, buy,…
  • /ɔɪ/: noise, boy,…
  • /əʊ/: go, road, old,…
  • /aʊ/: how, now, loud, mouse,…
các nguyên âm đôi trong tiếng Anh
Các nhóm nguyên âm đôi trong tiếng Anh

Mặc dù nguyên âm đôi được hình thành bằng cách kết hợp âm đơn lại với nhau nhưng cách phát âm không phải theo kiểu phát từng âm riêng biệt. Trong nguyên âm đôi, âm đầu tiên là nguyên âm chính, âm thứ hai là nguyên âm khép. Nghĩa là sau khi bạn phát âm xong nguyên âm đầu tiên, miệng sẽ tự nhiên điều chỉnh để phát âm nguyên âm thứ hai, thay vì phát âm một nguyên âm rồi sau đó mới phát âm nguyên âm khác.

Cách phát âm các nguyên âm đôi

Cách phát âm các nguyên âm /ɪə/, /eə/, /ʊə/

Âm /ɪ/ là một âm ngắn, nhưng trong nguyên âm đôi /ɪə/ âm đầu tiên là âm dài. Nguyên âm đôi này được phát âm như /iː/ + /ə/. Để phát âm này, hãy nói /iː/, sau đó di chuyển lưỡi qua lại và môi bớt rộng hơn để tạo ra âm /ə/.

Ví dụ: hear /hɪə/, ear /ɪə/, here /hɪə/,…

Để phát âm âm này, trước tiên hãy nói /e/, sau đó đưa lưỡi về phía sau và khép miệng lại một chút để nói /ə/.

Ví dụ: hair /heə/, pair /peə/, bear /beə/,…

Nguyên âm đôi này không phải là âm phổ biến trong tiếng Anh. Mặc dù chữ cái đầu tiên của nguyên âm đôi này là /ʊ/ nhưng âm thanh lại giống /uː/ hơn. Để phát âm âm này, hãy nói /uː/, sau đó mở miệng, ngừng cong môi và di chuyển lưỡi xuống để nói /ə/.

Ví dụ: sure /ʃʊə/, poor /pʊə/, tour /tʊə/,…

Cách phát âm các nguyên âm /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/

Âm /eɪ/ được tạo ra khi bạn cử động miệng. Bạn cần di chuyển lưỡi lên từ /e/ đến /ɪ/ và hơi khép miệng lại. Đây là một âm khá phổ biến trong tiếng Anh.

Ví dụ: aim /eɪm/, gate /ɡeɪt/, lake /leɪk/,…

/ɑɪ/ là một nguyên âm đôi, là sự kết hợp của hai nguyên âm /ɑ/ và /ɪ/. Để phát âm, hãy đặt lưỡi của bạn thấp trong miệng và di chuyển về phía sau để nói /ɑ/. Sau đó, khi bạn rung dây thanh âm, hãy nhấc lưỡi lên cao trong miệng và đưa lưỡi về phía trước để nói /ɪ/.

Ví dụ: white /waɪt/, side /saɪd/, sky /skaɪ/,…

Để phát âm /ɔɪ/, hãy cong môi thành hình chữ “o”. Sau đó, khi rung dây thanh quản, hãy nhấc lưỡi lên cao trong miệng và đưa lưỡi về phía trước để nói /ɪ/. Quá trình chuyển đổi giữa hai âm “o” và /ɪ/ cần phải nhanh.

Ví dụ: toy /tɔɪ/, oil /ɔɪl/, choice /ʧɔɪs/,…

Bài tập nguyên âm đôi tiếng Anh

Sau khi học xong lý thuyết, các bạn hãy thử sức với một số bài tập sau để thành thạo hơn nguyên âm đôi nhé

Chọn từ có phát âm khác với các từ còn lại

Câu 1. 

Câu 2. 

Câu 3. 

Câu 4. 

Câu 5. 

Câu 6. 

Câu 7. 

Câu 8. 

Câu 9. 

Câu 10. 

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

Trên đây là kiến thức đầy đủ về 3 nhóm nguyên âm đôi trong tiếng Anh. Vậy bạn thấy nguyên âm đôi có đơn giản không? Hãy thường xuyên luyện tập để cải thiện hơn phát âm của mình mỗi ngày nhé.