Phân biệt Terrified và Terrific đầy đủ nhất tránh nhầm lẫn

Phân biệt Terrified và Terrific đầy đủ nhất tránh nhầm lẫn

Chủ đề phân biệt giữa các từ thuộc họ từ vựng là một trong những chủ đề không hiếm gặp trong Tiếng Anh. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng IZONE tìm hiểu về 2 từ “terrified” và “terrific” để xem rằng liệu chúng gần như giống nhau về mặt hình thức như vậy, chúng sẽ khác nhau ở điểm gì nhé!

Định nghĩa và cách dùng Terrified

Định nghĩa từ “Terrified” 

Định nghĩa: Theo từ điển Oxford, “terrified” là một tính từ mang nghĩa là sợ hãi. 

Ví dụ: Jasmine looks terrified when her father knows her Math score for the examination. (Jasmine trông rất sợ hãi khi bố của cô ấy biết điểm của bài thi Toán)

Định nghĩa từ "Terrified" 

Cách dùng: “terrified” đóng vai trò là tính từ dùng để mô tả cảm xúc, trạng thái của người thể hiện cảm xúc, trạng thái đó. 

Ví dụ: My mother was terrified that I have psychological problems (Mẹ tôi sợ rằng tôi có vấn đề về tâm lý)

Các cấu trúc dùng với “terrified”

Các cấu trúc dùng với “terrified”

1. Cấu trúc “terrified” có nghĩa sợ ai, sợ cái gì

terrified of somebody/ something

Ví dụ: When I was a child, I was very terrified of snake (Khi tôi còn nhỏ, tôi rất sợ rắn)

2. Cấu trúc “terrified” có nghĩa sợ làm việc gì

terrified of doing something

Ví dụ: Henry was so terrified of going to school in his childhood (Henry rất sự phải đi học khi anh ấy còn nhỏ)

3. Cấu trúc “terrified” có nghĩa sợ rằng

terrified that Clause (mệnh đề)

Ví dụ: The people in the neighborhood terrified that the robber will attack more and more families (Người dân trong khu dân cư sợ rằng tên cướp sẽ tiếp tục tấn công nhiều gia đình hơn)

Định nghĩa và cách dùng Terrific

Định nghĩa từ “Terrific”

Định nghĩa: Theo từ điển Oxford, “terrific” /təˈrɪfɪk/ là một tính từ (adj.), mang 2 nghĩa chính:

 • terrific“: tuyệt vời, tuyệt hảo

Ví dụ: My company’s Year end Party was very terrific! (Bữa tiệc cuối năm của công ty tôi rất tuyệt vời!)

 • terrific“: rất lớn, rất to

Ví dụ: I have expanded a terrific amount of knowledge through this lesson. (Tôi đã mở rộng được lượng kiến thức rất lớn qua bài học ngày hôm nay)

Cách sử dụng: terrific là tính từ nhằm mô tả tính chất của sự vật, sự việc hoặc người. Trong trường hợp này terrific có thể đứng trước hoặc sau danh từ. 

Ví dụ:

 • My best friend is very terrific since she is always by my side when I am sad (Bạn thân của tôi rất tuyệt vời vì cô ấy luôn ở bên cạnh tôi khi tôi buồn)
 • My last vacation was terrific because I have had several of interesting experience (Kỳ nghỉ dưỡng năm ngoái của tôi rất tuyệt vời vì tôi đã có những trải nghiệm thú vị)

Có thể chuyển từ tính từ “terrific” sang trạng từ “terrifically” có nghĩa là: một cách tuyệt vời, rất tuyệt vời. 

Ví dụ: The Aquaman 2 is terrifically interesting. (Bộ phim Aquaman 2 rất thú vị)

Phân biệt giữa Terrified và Terrific

 terrifiedterrific
Giống nhauCả 2 từ này đều nằm trong họ từ vựng của “terrify” hay còn gọi là “word family”.
Khác nhau“terrified” mang nghĩa tiêu cực là sợ hãi
“terrified” có trọng âm rơi vào âm tiết số 1
“terrific” mang nghĩa tích cực là tuyệt vời
“terrific” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Xem thêm: Phân Biệt Everyday Và Every Day – Hiểu RÕ Để Dùng ĐÚNG

Bài tập vận dụng 

Điền “terrified” hoặc “terrific” vào chỗ trống:

 1. Cartoons is one of the things that could make children never .
 2. My mother dressed so at my brother’s wedding. 
 3.  He astonished me with his , elegant suit last night. 
 4. My hometown ranout of electricity so the children was very
 5.  Your article is ! I couldn’t stop reading it. 
 6. The boy is making toxic jokes that people in the neighborhood. 
 7.  The robbery yesterday at the bank made everyone absolutely
 8.  My little brother is of going to school.
 1. terrified
 2. terrific
 3. terrific
 4. terrified
 5. terrific
 6. terrified
 7. terrified
 8. terrified

Qua bài viết này, IZONE mong rằng các bạn đã phân biệt được 2 từ “terrified” và “terrific” để có thể sử dụng đúng ngữ cảnh, ý nghĩa vốn có của 2 từ này nhé! Chúc bạn học tập thật tốt!