Phương pháp lên Outline Cho Essay cho các dạng bài phổ biến

Phương pháp lên Outline Cho Essay cho các dạng bài phổ biến

Bạn đang loay hoay với bài viết IELTS của mình, tự hỏi làm sao để ý tưởng trở nên mạch lạc và thuyết phục hơn? Đừng lo, việc lập một outline essay mẫu không chỉ giúp bạn tổ chức ý tưởng một cách rõ ràng mà còn là bí kíp để bạn viết nhanh hơn, chính xác hơn.

Bài viết này sẽ dẫn dắt bạn qua từng bước để tạo nên một outline chất lượng, giúp bạn tự tin hơn khi đối mặt với bài thi Writing. Hãy cùng tìm hiểu bài viết và các outline essay mẫu để việc viết lên từng ý, từng đoạn trở nên thú vị và hiệu quả, bạn nhé!

Outline essay là gì? Có quan trọng không?

Outline essay là bản phác thảo chi tiết cho bài viết, bao gồm tất cả các ý chính và ý phụ sẽ được trình bày trong bài viết, đặc biệt là cho IELTS Writing. 

Một số người học thường bỏ qua bước lên outline cho bài viết, tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến bất lợi đáng kể. Cụ thể, người viết sẽ rất dễ lạc đề vì chưa thông suốt trong lập luận, dẫn đến mất điểm Task Response, hay trình bày ý không có tổ chức, từ đó mất điểm Coherence & Cohesion. 

Như vậy, outline không chỉ giúp bạn cải thiện chất lượng ở hai tiêu chí này, mà còn giúp bạn viết nhanh hơn, không còn mất quá nhiều thời gian vừa viết, vừa suy nghĩ ý tưởng nữa. 

Cách viết outline cho các dạng bài IELTS Writing task 2

Trước khi viết outline cho bài viết, hãy đảm bảo bạn đã nắm rõ 5 dạng bài Writing task 2.  Việc nhận diện được dạng bài trước khi viết sẽ khiến bạn tự tin với bất kì câu hỏi nào.  

Dạng causes/ problems – solution outline essay mẫu

Dưới đây IZONE sẽ đưa ra bài outline mẫu, cũng như cách viết outline đối với dạng causes/problems-solutions. Với dạng bài này, đề bài sẽ đưa ra một vấn đề nào đó, và yêu cầu bạn phải giải thích cho vấn đề đó và kèm theo giải pháp. 

Introduction

 • General Statement: Giới thiệu vấn đề cụ thể cần được giải quyết.

Ví dụ: “In the face of growing [issue], it has become pivotal to address…”

“As society progresses, the issue of [topic] emerges as a significant concern…”

“The phenomenon of [topic] is increasingly becoming a matter of public concern…

 • Thesis Statement: Đề cập ngắn gọn về nguyên nhân và giải pháp sẽ được thảo luận.

“This essay will explore the underlying causes of [issue], along with viable solutions to mitigate its impact.”

“The following discussion will delve into the root causes of [issue], while also proposing strategic approaches to address it.”

Body Paragraph 1: Causes (Topic Sentence) 

 • Main Idea 1, 2: Nêu ra vấn đề 

Ở đoạn văn dùng để diễn tả về Causes (Lý do), bạn có thể mở đầu nó như sau:

“The primary catalyst behind [issue] stems from…”

“There are numerous factors contributing to [issue], notably…”

“At the core of [issue] lies a combination of [factor 1] and [factor 2], leading to…”

 • Explanation 1, 2: Mô tả chi tiết nguyên nhân dẫn đến vấn đề.
 • Example/Result: Cung cấp ví dụ cụ thể để minh họa.

Body Paragraph 2: Solutions

Ở đoạn thân bài 2, bạn nên có một câu topic sentence để mở đầu đoạn, ví dụ: 

“To effectively tackle [issue], one must consider a range of solutions including…”

“Addressing [issue] necessitates a multifaceted approach, particularly focusing on…”

 • Main Idea 1, 2: Đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề.
 • Explanation 1, 2: Thảo luận về cách thực hiện và hiệu quả của các giải pháp này.

Conclusion

 • Tóm tắt vấn đề và giải pháp.
 • Nêu lên tầm quan trọng của việc hành động để giải quyết vấn đề.

Ví dụ: “In conclusion, the complexities of [issue] are rooted in a variety of causes, notably… “It is imperative that stakeholders, including [stakeholders], take concerted action to…”

Hãy cùng tham khảo bài mẫu dưới đây, được viết bởi thầy Quân Nguyễn, GV tại IZONE nhé!

Scientists tell us that some activities are good for health and others are bad. Despite knowing that, millions of people still continue doing unhealthy activities. What are the causes and what are the solutions for this?

SampleOutline Analysis

Introduction: With instant access to the Internet nowadays, a wealth of health research and articles that can assist in cultivating a healthy lifestyle are a click away. However, a lack of time and indulgence in short-term pleasures keep people from healthy living. While this is the case, there are some solutions to this situation.

 • General Statement: Nhấn mạnh sự dễ dàng truy cập thông tin về sức khỏe trên Internet, điều này lẽ ra có thể hỗ trợ mọi người duy trì một lối sống lành mạnh.
 • Thesis Statement: Nêu bật một vấn đề: mặc dù có sẵn nguồn thông tin, nhưng thiếu thời gian và sự sa đà vào niềm vui trước mắt khiến mọi người không thể sống khỏe mạnh. Tác giả cũng ngụ ý sẽ thảo luận về nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng này.

Body 1: On the one hand, there are two main reasons why people often fail in the pursuit of a healthy lifestyle. First, in a society that judges individuals by their material worth, individuals are compelled to prioritize their professional lives and pursue financial success, even at the expense of their well-being. Because their hectic schedulele leaves little time for self- care, sleep deprivation, inadequate exercise, and poor diet are inevitable. Second, it is human nature to seek instant gratification, which can manifest in various forms, whether sacrificing sleep for a few more hours of gaming or prioritizing binge-watching a TV show over physical fitness. The release of dopamine in the brain reinforces these behaviors, making it challenging for many to resist the temptation, despite being well aware of the associated risks. However, these fleeting moments of satisfaction often transform into regrets over time.

Topic Sentence: Bài viết mô tả hai nguyên nhân chính khiến mọi người không theo đuổi được lối sống lành mạnh.

 • Main Idea 1: Áp lực xã hội về thành công tài chính và vị trí xã hội khiến mọi người phải tập trung vào công việc, qua đó hy sinh sức khỏe.
Explanation 1: Sự miêu tả về việc mọi người bận rộn với lịch trình làm việc và ưu tiên công việc hơn sức khỏe làm rõ nguyên nhân này.
 • Main Idea 2: Bản chất con người thích tìm kiếm niềm vui ngắn hạn như chơi game hay xem phim mà không quan tâm đến hậu quả về lâu dài.
Explanation 2: Bài viết mô tả việc giải phóng dopamine làm mọi người khó cưỡng lại cám dỗ, dẫn đến hành vi không lành mạnh.

Body 2: On the other hand, there are solutions to address this issue. One of which is that people should learn to sustain a work-life balance. By recognizing the potential consequences of neglecting their health and exercising self-control, people can avoid the pitfalls of short-term pleasures and the relentless pursuit of money to strive for a more fulfilling life. Additionally, actively engaging with a community can be beneficial. Joining fitness groups, participating in online communities, or connecting with like-minded individuals on social networks can provide the motivation and support needed to adopt and maintain a healthier lifestyle.

Topic Sentence: Tác giả đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề này.

 • Main Idea 1: Mọi người cần học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tự kiểm soát để tránh sa vào cám dỗ của niềm vui ngắn hạn.
Explanation 1: Nêu ý tưởng về việc nhận thức được hậu quả của việc lơ là sức khỏe và cố gắng tạo ra một cuộc sống đầy đủ hơn.
 • Main Idea 2: Việc tham gia vào cộng đồng có cùng mục tiêu sức khỏe có thể cung cấp động lực và sự hỗ trợ cần thiết.
Explanation 2: Bài viết nêu cách tham gia nhóm tập luyện, cộng đồng trực tuyến và kết nối với những người có cùng suy nghĩ để duy trì lối sống lành mạnh.

Conclusion: In conclusion, although people often succumb to immediate pleasures and get caught up with their work, they can still lead a health-conscious lifestyle by understanding the harmful impacts of bad habits and having a supportive environment.

Tóm tắt vấn đề và giải pháp: Tác giả kết luận rằng, mặc dù con người thường chìm đắm trong niềm vui tức thì và công việc, họ vẫn có thể duy trì một lối sống ý thức về sức khỏe bằng cách hiểu được tác động xấu của thói quen xấu và có một môi trường hỗ trợ.

Dạng advantage – Disadvantage outline essay mẫu

Dưới đây IZONE sẽ đưa ra bài outline mẫu, cũng như cách viết outline với dạng Advantage – Disadvantage. Với dạng bài này, thí sinh được yêu cầu nêu ra mặt lợi và hại của một vấn đề được nhắc tới trong bài.

Introduction

 • Giới thiệu chủ đề
 • Đề cập đến các lợi ích và bất lợi sẽ được thảo luận.

Ví dụ: “In recent discussions about [topic], a controversial issue has been whether…”

“While [topic] presents numerous advantages, it is also not without its disadvantages, which this paper will examine.”

“The following discussion aims to dissect the pros and cons of [topic], providing a balanced perspective.”

Body Paragraph 1: Advantages

 • Main Idea 1, 2: Liệt kê và giải thích các lợi ích của vấn đề/chủ đề.

Ví dụ: “One significant advantage of [topic] is…”

 • Explanation 1, 2: Cung cấp ví dụ cụ thể để hỗ trợ các điểm được nêu.

“This is exemplified by the fact that…”

Body Paragraph 2: Disadvantages

 • Main Idea 1, 2: Liệt kê và giải thích các bất lợi hoặc hậu quả tiềm ẩn.
 • Explanation 1, 2: Cung cấp ví dụ cụ thể để hỗ trợ các điểm được nêu.

Ví dụ: “Moreover, another advantage is… This can be seen in instances such as…

Despite these advantages, [topic] is not without its drawbacks, including…”

Conclusion

 • Đánh giá tổng quan về các lợi ích và bất lợi.

“In conclusion, while [topic] presents numerous benefits such as [benefit 1] and [benefit 2], it is also fraught with challenges like [challenge 1] and [challenge 2].”

 • Có thể đưa ra ý kiến cá nhân về việc lợi ích có vượt trội hơn bất lợi hay không.

“Considering the above, one can argue that the benefits of [topic] outweigh its drawbacks due to…”

Bạn có thể tham khảo Essay mẫu tốt nhất cho dạng Advantage – Disadvantage tại bài viết này: Chiến Lược Làm Dạng Bài Advantages And Disadvantages Trong IELTS Writing Task 2 Hiệu Quả

Dạng Opinion outline essay mẫu

Dưới đây IZONE sẽ đưa ra bài outline mẫu, cũng như cách viết outline đối với dạng Opinion essay

Introduction

 • General Statement: Bạn bắt đầu bằng việc giới thiệu chủ đề một cách chung chung, để thu hút sự chú ý của người đọc và đặt ra bối cảnh cho quan điểm của bạn.
  • Ví dụ: “The debate surrounding [topic] has intensified in recent years, sparking diverse viewpoints from various sectors of society.”
 • Thesis Statement: Tiếp theo, bạn sẽ rõ ràng bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về vấn đề, dù là hoàn toàn đồng ý, một phần đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, hay một phần không đồng ý.
  • Ví dụ: “This essay strongly advocates for [your viewpoint] due to [a brief reason].”

Body Paragraphs

 • Mỗi đoạn văn sẽ tập trung vào một lý do chính hỗ trợ cho quan điểm của bạn. Bạn cần phải cung cấp dẫn chứng cụ thể và giải thích cách chúng hỗ trợ cho ý kiến của mình.
  • Đoạn 1:
   • Main Idea: “One compelling reason for [your viewpoint] is [main idea].”
   • Explanation and Example: “This is illustrated by [example], where [details of the example]. This example demonstrates how [connection to your viewpoint].”
  • Đoạn 2:
   • Main Idea: “Furthermore, [another main idea] further substantiates the argument that [your viewpoint].”
   • Explanation and Example: “For instance, [another example] highlights [details of the example], thereby emphasizing [connection to your viewpoint].”

Conclusion

 • Tóm tắt lại các lý do chính được nêu trong các đoạn văn thân bài, giúp củng cố quan điểm của bạn.
  • “In summary, the aforementioned reasons, including [briefly mention reasons], solidify the stance that [restate your viewpoint].”
 • Khẳng định lại quan điểm cá nhân một cách mạnh mẽ, kết thúc bài luận một cách thuyết phục.
  • “Given these points, it is unequivocally clear that [your viewpoint], thereby warranting [a possible outcome or action].”

Chúng ta cùng phân tích bài mẫu sau đây

Some people think that employers should not care about the way their employees dress, because what matters is the quality of their work. To what extent do you agree or disagree?

SampleOutline Analysis

Introduction: In many professional settings, it is widely believed that as long as employees perform efficiently, their choice of attire should be at their discretion. However, I am of the opinion that what employees wear significantly affects both the overall image of the company and individual performance.

 • General Statement: Bài mẫu bắt đầu bằng việc giới thiệu quan điểm phổ biến về việc mặc đồ ở nơi làm việc không quan trọng bằng hiệu suất làm việc.
 • Thesis Statement: Sau đó, tác giả bày tỏ quan điểm không đồng tình với ý kiến trên bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn mặc đối với hình ảnh công ty và hiệu suất cá nhân.

Body Paragraph 1: Advocates of a relaxed dress code often contend that such wear style allows them a sense of freedom, which will significantly boost their creativity and productivity. In fact, to promote creative license, many big firms such as Citibank have introduced a free dress day, on which employees are free to dress in the manners of their choosing.

Main Idea 1: Bài mẫu đề cập đến quan điểm ủng hộ việc mặc đồ tự do và lợi ích của nó đối với sự sáng tạo và năng suất. 

Explanation 1: Đưa ra ví dụ về Citibank và ngày mặc đồ tự do làm minh họa cho quan điểm này.

Body Paragraph 2: However, in the vast majority of fields, clients and external partners would judge a company not only by its output but also its professionalism, a significant part of which derives from employee attire. While a software start-up might get away with hoodies and jeans, a law firm or a financial institution might not be able to deliver the best impression were they fail to adhere to the expected professional attire, potentially costing them business.

Main Idea 2: Tác giả phản bác ý kiến trên bằng cách nêu bật tầm quan trọng của việc mặc đồ chuyên nghiệp đối với hình ảnh công ty và quan hệ đối tác. 

Explanation 2: Sự khác biệt giữa các ngành nghề và tác động của việc mặc đồ chuyên nghiệp đối với ấn tượng của khách hàng và đối tác được nhấn mạnh.

Body Paragraph 3: From a psychological standpoint, one’s choice of clothing can greatly influence their behaviour and attitude. When dressed appropriately, employees would feel a better sense of responsibility towards their jobs, leading to improved performance. Furthermore, a uniform dress code can nurture a sense of community and unity within an organization.

Main Idea 3: Bài viết tiếp tục mở rộng quan điểm của mình bằng cách đề cập đến tác động tâm lý của việc mặc đúng cách đến thái độ và hiệu suất công việc. 

Explanation 3: Đưa ra lập luận về cảm giác trách nhiệm và tinh thần đồng đội được cải thiện thông qua việc mặc đồng phục hoặc ăn mặc chuyên nghiệp.

Conclusion: In conclusion, while dressing autonomy can have a positive correlation with creativity in the workplace, it is overly simplistic to suggest that attire does not matter. Clothing serves as more than mere fabric; it shapes individual psychology, team dynamics, and public perceptions of the company.

Tóm tắt các luận điểm chính đã được trình bày trong bài viết và khẳng định lại quan điểm cá nhân một cách mạnh mẽ.

Dạng Discussion outline essay mẫu

Dưới đây IZONE sẽ đưa ra bài outline mẫu, cũng như cách viết outline với dạng Discussion essay. Với dạng bài này, thí sinh phải có khả năng tư duy, phân tích về 2 mặt của một vấn đề cũng như bày tỏ quan điểm cá nhân.

Xem thêm: Hướng dẫn làm dạng bài Discussion Essay Writing Task 2 với bài mẫu Band 8+

Introduction

 • Giới thiệu chủ đề và mô tả tình hình hoặc vấn đề cần thảo luận
 • Đưa ra câu hỏi thảo luận hoặc nhận định chung về chủ đề
 • Mô tả sơ lược các quan điểm sẽ được thảo luận trong bài viết

Ví dụ:  “The debate over [topic] has polarized opinions, making it a hotbed of controversy. As society stands at a crossroads, examining the differing viewpoints on [specific issue] reveals the depth and complexity of this issue.”

Body Paragraphs

Đoạn 1: Trình bày quan điểm thứ nhất

 • Giới thiệu quan điểm

 “One prevalent perspective argues that [viewpoint], citing [reason or evidence] as a cornerstone of this belief.”

 • Đưa ra lý lẽ, ví dụ hoặc dẫn chứng hỗ trợ quan điểm này

 “Proponents of this view often point to [example or evidence] to substantiate their stance, emphasizing [aspect of the argument].”

Đoạn 2: Trình bày quan điểm thứ hai (đối lập hoặc khác biệt với quan điểm thứ nhất).

 • Giới thiệu quan điểm.

“Conversely, another school of thought champions [alternative viewpoint], which diverges fundamentally from the former by asserting [key difference].”

 • Đưa ra lý lẽ, ví dụ hoặc dẫn chứng hỗ trợ quan điểm này

“This viewpoint is bolstered by [evidence or example], particularly through [specific detail], highlighting the contrasting perspectives on [topic].”

Conclusion

 • Tóm tắt các quan điểm đã thảo luận và lý lẽ hỗ trợ
 • Đưa ra ý kiến cá nhân hoặc khẳng định lại quan điểm mạnh mẽ hơn
 • Nêu suy nghĩ về tương lai hoặc hành động cần thiết liên quan đến chủ đề

“The discourse surrounding [topic] presents a multifaceted exploration of [issue], where [first viewpoint] and [second viewpoint] offer distinct lenses through which to view the matter…. “Upon considering the myriad of perspectives, I lean towards [chosen viewpoint], primarily due to [reason], which resonates most with [personal belief or societal need].”

Dạng Two-part outline essay mẫu

Dưới đây IZONE sẽ đưa ra bài outline mẫu với dạng 2-part question. Với dạng này, thường thì sinh sẽ cần phải đưa ra lập luận để trả lời 2 câu hỏi do đề bài đưa ra.

Introduction

 • General Statement: Mở đầu bằng việc giới thiệu chủ đề một cách chung chung, nhằm thu hút sự chú ý và đặt ra bối cảnh cho bài luận. Ví dụ: “”In the contemporary world, the issue of [topic] has taken center stage, impacting various aspects of both societal and individual lives.”
 • Thesis Statement: Nêu rõ hai câu hỏi hoặc hai phần của câu hỏi mà bài luận sẽ trả lời. Ví dụ: “”This essay will explore both [Question/Part 1] and [Question/Part 2], providing arguments and specific examples to support the viewpoints presented.”

Body

 • Đoạn 1: Trả lời phần thứ nhất của câu hỏi
  • Ý Kiến: (“Regarding [Question/Part 1], it is argued that [your opinion].”)
  • Giải thích và Hỗ trợ: (“This stance is supported by [evidence or reason], as demonstrated by [specific example], which clearly shows [how the example supports the opinion].”)
 • Đoạn 2: Trả lời phần thứ hai của câu hỏi
  • Ý Kiến: (“As for [Question/Part 2], the perspective that [your opinion] is held.”)
  • Giải thích và Hỗ trợ:  (“Evidence for this viewpoint can be found in [evidence or reason], particularly through [specific example], elucidating [how the example supports the opinion].”)

Conclusion

 • Tóm tắt: (“In summary, the discussion has addressed both [Question/Part 1] and [Question/Part 2], presenting well-substantiated arguments for each part of the question.”)
 • Giải pháp hoặc Dự đoán: (“It is proposed that [solution or action], aiming to address [issue related to the topic]. This brings forth the expectation of a future where [expectation or prediction].”)

Một số lưu ý khi viết outline essay mẫu

Cũng như những bài viết khác, sau khi hoàn thành bài, bạn nên có cho mình một “check list” bao gồm một số tiêu chí để lên một outline essay tốt. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng giúp bạn nâng cao chất lượng bài viết và hiệu quả làm bài:

 1. Outline rõ ràng và ngắn gọn: Mỗi phần của outline nên được ghi chép một cách rõ ràng và ngắn gọn. Không cần thiết phải viết đầy đủ câu, nhưng bạn cần đảm bảo mình hiểu được ý chính mà mình muốn truyền đạt.
 2. Cấu trúc bài đầy đủ: Outline nên phản ánh rõ ràng cấu trúc của bài luận bao gồm mở bài, thân bài và kết luận. Điều này giúp bạn duy trì được sự logic và mạch lạc trong bài viết.
 3. Sử dụng từ khóa thay vì viết cả câu dài: Ghi chú các từ khóa hoặc cụm từ quan trọng liên quan đến chủ đề và ý chính của mỗi đoạn. Điều này giúp bạn tập trung vào chủ đề và không lạc hướng khi viết bài.
 4. Dẫn chứng và ví dụ: Trong phần thân bài của outline, nên ghi chú sơ bộ về các ví dụ hoặc dẫn chứng bạn dự định sử dụng để hỗ trợ cho luận điểm của mình.
 5. Linh hoạt trong quá trình viết bài: Dù đã có outline, nhưng trong quá trình viết, bạn có thể phát hiện ra những ý tưởng mới hoặc cần điều chỉnh lại ý đã lên trước đó. Hãy linh hoạt chỉnh sửa outline của mình để phản ánh đúng nhất ý tưởng mà bạn muốn truyền đạt.
 6. Dùng outline để kiểm tra đối sánh: Sau khi hoàn thành bài luận, hãy sử dụng outline như một công cụ để kiểm tra lại xem bạn đã đề cập đủ tất cả các ý đã lên kế hoạch hay chưa, và bài viết có tuân thủ cấu trúc đã định hay khôngNhư vậy, sau bài viết này, hy vọng bạn đã có thể nắm được phương pháp lên outline cho essay hiệu quả. Việc dành thời gian và công sức để xây dựng một outline chi tiết sẽ giúp bạn viết bài nhanh chóng, logic và mạch lạc hơn. Hãy ghi nhớ những bước và lưu ý được chia sẻ trong bài viết này để áp dụng cho các bài essay tiếp theo của bạn nhé!

Hi vọng sau bài viết này, bạn đã nắm được cách viết outline cho essay. Chúc bạn thành công!