Reading 3.0 - 4.5

Có gì trong chuyên mục Reading 3.0-4.5? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Reading 3.0-4.5? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Bạn muốn học IELTS nhưng vốn từ quá ít, nhìn các bài đọc của đề là thấy vô vọng không thể hiểu nổi? Sẽ hợp lý hơn nếu các bạn bắt đầu với những bài đọc “dễ thở” hơn, vẫn về chủ đề kiến thức tự nhiên - xã hội của IELTS (thay vì các bài đọc giao tiếp thường ngày) nhưng dưới dạng “phổ cập khoa học” bằng những ngôn từ dễ hiểu (thậm chí là các em nhỏ…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 1: Our Solar System

Oxford Read & Discover – Unit 1: Our Solar System

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Stars are huge balls of hot gas. Các ngôi sao là những quả cầu khí nóng khổng lồ. gas (n): chất khí A star with planets around it is called a solar system. Một ngôi sao với các hành…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 2: Life on Other Planets

Oxford Read & Discover – Unit 2: Life on Other Planets

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In stories, aliens are living things from another world, but are they real? Trong những câu chuyện, người ngoài hành tinh là sinh vật sống đến từ thế giới khác, nhưng liệu chúng có thật không? alien (n): người ngoài hành tinh living thing…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 3: Our Future in Space

Oxford Read & Discover – Unit 3: Our Future in Space

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) A hundred years ago, space travel was a dream. Một trăm năm trước, du hành vũ trụ là một giấc mơ. space travel (n): du hành vũ  trụ Now, people are living in space. Bây giờ, mọi người đang sống trong không gian. What…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 4: Using Resources Carefully

Oxford Read & Discover – Unit 4: Using Resources Carefully

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Our planet gives us many natural resources like air to breathe and water to drink. Hành tinh của chúng ta cung cấp cho chúng ta nhiều tài nguyên thiên nhiên như không khí để thở và nước để uống. natural resources…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 5: Keeping Our Planet Cool

Oxford Read & Discover – Unit 5: Keeping Our Planet Cool

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Scientists think that Earth's climate is changing and the weather is getting more extreme. Các nhà khoa học cho rằng khí hậu Trái đất đang thay đổi và thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. climate (n): khí hậu…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 6: Making Clean Electricity

Oxford Read & Discover – Unit 6: Making Clean Electricity

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc Scientists are investigating ways of making clean electricity that is not made with fossil fuels. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cách sản xuất điện sạch mà không phải sử dụng nhiên liệu hóa thạch. This is important if we want to reduce global warming…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 7: Discovering Cells

Oxford Read & Discover – Unit 7: Discovering Cells

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Most cells are too small to see, so how do people know that living things are made of cells? Hầu hết các tế bào đều quá nhỏ để có thể nhìn thấy, vậy làm thế nào để mọi người…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 8: Cells and Infections

Oxford Read & Discover – Unit 8: Cells and Infections

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) An infection is when microbes, like bacteria or viruses, make part of an animal's body sick. Một căn bệnh là khi các vi khuẩn, như vi khuẩn (gây bệnh) và vi-rút, làm một phần cơ thể của động vật…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 9: Useful Microbes

Oxford Read & Discover – Unit 9: Useful Microbes

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Do you know that there can be a kilogram of bacteria in a person's stomach? Bạn có biết rằng có thể có cả một kg vi khuẩn ở trong dạ dày của một người không? stomach (n) dạ dày…

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 10: Why Do We Wear Clothes?

Oxford Read & Discover – Unit 10: Why Do We Wear Clothes?

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) We wear clothes because we want to be comfortable. Chúng ta mặc quần áo vì chúng ta muốn được thoải mái. comfortable (adj): thoải mái We wear clothes because we want to look good. Chúng ta mặc quần áo…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG