Reading 3.0 - 4.5

Có gì trong chuyên mục Reading 3.0-4.5? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Reading 3.0-4.5? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Bạn muốn học IELTS nhưng vốn từ quá ít, nhìn các bài đọc của đề là thấy vô vọng không thể hiểu nổi? Sẽ hợp lý hơn nếu các bạn bắt đầu với những bài đọc “dễ thở” hơn, vẫn về chủ đề kiến thức tự nhiên – xã hội của IELTS (thay vì các […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 1: Our Solar System

Oxford Read & Discover – Unit 1: Our Solar System

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Stars are huge balls of hot gas. Các ngôi sao là những quả cầu […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 2: Life on Other Planets

Oxford Read & Discover – Unit 2: Life on Other Planets

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In stories, aliens are living things from another world, but are they real? Trong những câu chuyện, người […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 3: Our Future in Space

Oxford Read & Discover – Unit 3: Our Future in Space

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) A hundred years ago, space travel was a dream. Một trăm năm trước, du hành vũ […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 4: Using Resources Carefully

Oxford Read & Discover – Unit 4: Using Resources Carefully

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Our planet gives us many natural resources like air to breathe and water to drink. Hành […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 5: Keeping Our Planet Cool

Oxford Read & Discover – Unit 5: Keeping Our Planet Cool

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Scientists think that Earth’s climate is changing and the weather is getting more extreme. […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 6: Making Clean Electricity

Oxford Read & Discover – Unit 6: Making Clean Electricity

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc Scientists are investigating ways of making clean electricity that is not made with fossil fuels. Các nhà khoa học đang nghiên […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 7: Discovering Cells

Oxford Read & Discover – Unit 7: Discovering Cells

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Most cells are too small to see, so how do people know that living […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 8: Cells and Infections

Oxford Read & Discover – Unit 8: Cells and Infections

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) An infection is when microbes, like bacteria or viruses, make part of an animal’s […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 9: Useful Microbes

Oxford Read & Discover – Unit 9: Useful Microbes

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Do you know that there can be a kilogram of bacteria in a person’s […]

Read more

Oxford Read & Discover – Unit 10: Why Do We Wear Clothes?

Oxford Read & Discover – Unit 10: Why Do We Wear Clothes?

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) We wear clothes because we want to be comfortable. Chúng ta mặc quần áo […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG