Reading 4.5 - 6.0

Có gì trong chuyên mục Reading 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Reading 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Bạn đã có vốn từ cơ bản, đọc được các bài đọc nhẹ nhàng, nhưng nhìn đề IELTS vẫn “hoang mang” vì không hiểu / không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang cần một giải pháp toàn diện về cả vốn từ – bài luyện đọc – kỹ năng làm bài. Chuyên mục Reading […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 1: MAIN ELEMENTS FOR SURVIVAL

Basic IELTS Reading – UNIT 1: MAIN ELEMENTS FOR SURVIVAL

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Main elements for survival” nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) The main elements required for survival are food, fire, shelter and water. Những yếu tố cần thiết để […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 2: THE PEACE CORPS

Basic IELTS Reading – UNIT 2: THE PEACE CORPS

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc: “The Peace Corps” nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) On March 1, 1961, President John F. Kennedy issued an order creating the Peace Corps. Vào ngày […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 3: SOLAR COLLECTOR

Basic IELTS Reading – UNIT 3: SOLAR COLLECTOR

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Solar collectors absorb heat from the sun’s rays. Các tấm thu năng lượng mặt trời hấp thụ nhiệt từ […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 4: HOW TO BORROW BOOKS

Basic IELTS Reading – UNIT 4: HOW TO BORROW BOOKS

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Most libraries require you to register before you are allowed to borrow any of their materials Hầu hết các thư viện […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 5: THE CANCER PRONE PERSONALITY

Basic IELTS Reading – UNIT 5: THE CANCER PRONE PERSONALITY

A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Paragraph A:One of the reasons scientists think that there is a link between stress and cancer is the idea that there may be a cancer-prone personality. Đoạn A: Một trong những lý do các nhà khoa học cho rằng stress có mối liên hệ với […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 6: FRIENDS OF THE EARTH TRUTH

Basic IELTS Reading – UNIT 6: FRIENDS OF THE EARTH TRUTH

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Friends of the earth truth” nhé! A. BÀI ĐỌC FRIENDS OF THE EARTH TRUTH (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Friends of the Earth Trust is an educational charity set up […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 7: SUPERMARKET

Basic IELTS Reading – UNIT 7: SUPERMARKET

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Supermarket” nhé! A. BÀI ĐỌC SUPERMARKET (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) When you visit a supermarket you probably think you know exactly what you are going to buy, but the […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 8: CROWDING HUMAN LIFE

Basic IELTS Reading – UNIT 8: CROWDING HUMAN LIFE

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Crowding human life” nhé! A. BÀI ĐỌC CROWDING HUMAN LIFE (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In 1950, there were only 2.5 billion people in the world.  Now there are 5.3 billion […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 9: POLLUTING THE AIR

Basic IELTS Reading – UNIT 9: POLLUTING THE AIR

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Polluting the air” nhé! A. Bài đọc Polluting the air (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Every moment, all of us are affecting the atmosphere. Ở mỗi khoảnh khắc, tất […]

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 10: A DEMOCRATIC MEETING

Basic IELTS Reading – UNIT 10: A DEMOCRATIC MEETING

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “A democratic meeting” nhé! A. Bài đọc A democratic meeting (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) There are three principles that are all-important to democracy, and they are all-important to the running of […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG