Reading 4.5 - 6.0

Có gì trong chuyên mục Reading 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Reading 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Bạn đã có vốn từ cơ bản, đọc được các bài đọc nhẹ nhàng, nhưng nhìn đề IELTS vẫn “hoang mang” vì không hiểu / không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang cần một giải pháp toàn diện về cả vốn từ - bài luyện đọc - kỹ năng làm bài. Chuyên mục Reading 4.5-6 sẽ cung cấp cho bạn giải pháp như vậy, với 3 series chính: Series các bài học trong giáo trình Basic IELTS Reading: đây…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 1: MAIN ELEMENTS FOR SURVIVAL

Basic IELTS Reading – UNIT 1: MAIN ELEMENTS FOR SURVIVAL

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) The main elements required for survival are food, fire, shelter and water. Những yếu tố cần thiết để sinh tồn là thức ăn, lửa, nơi trú ngụ, và nước uống. Ngữ pháp: Rút gọn mệnh đề quan hệ Their order of importance will depend upon where…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 2: THE PEACE CORPS

Basic IELTS Reading – UNIT 2: THE PEACE CORPS

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) On March 1, 1961, President John F. Kennedy issued an order creating the Peace Corps. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy ban hành lệnh thành lập Quân đoàn Hòa bình. Issue (v): ban hành Order (n): lệnh Its…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 3: SOLAR COLLECTOR

Basic IELTS Reading – UNIT 3: SOLAR COLLECTOR

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Solar collectors absorb heat from the sun's rays. Các tấm thu năng lượng mặt trời hấp thụ nhiệt từ tia nắng mặt trời. Absorb (v): hấp thụ They can be used to effectively heat and cool buildings. Chúng có thể được sử dụng để…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 4: HOW TO BORROW BOOKS

Basic IELTS Reading – UNIT 4: HOW TO BORROW BOOKS

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Most libraries require you to register before you are allowed to borrow any of their materials Hầu hết các thư viện đều yêu cầu bạn đăng ký trước khi bạn được phép mượn bất kỳ tài liệu nào của họ Register (v): Đăng kýRegistration (n): Sự…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 5: THE CANCER PRONE PERSONALITY

Basic IELTS Reading – UNIT 5: THE CANCER PRONE PERSONALITY

A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Paragraph A:One of the reasons scientists think that there is a link between stress and cancer is the idea that there may be a cancer-prone personality. Đoạn A: Một trong những lý do các nhà khoa học cho rằng stress có mối liên hệ với bệnh ung thư là có thể có một tính cách dễ dẫn đến bệnh ung thư. One of N (số nhiều): Một trong những cái…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 6: FRIENDS OF THE EARTH TRUTH

Basic IELTS Reading – UNIT 6: FRIENDS OF THE EARTH TRUTH

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Friends of the Earth Trust is an educational charity set up to help people of all ages become aware of the threats to our environment. “Friend of the Earth Trust” là một tổ chức từ thiện giáo dục được thành lập nhằm giúp mọi…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 7: SUPERMARKET

Basic IELTS Reading – UNIT 7: SUPERMARKET

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) When you visit a supermarket you probably think you know exactly what you are going to buy, but the truth is you are very easily persuaded. Khi bạn ghé một siêu thị, bạn có thể nghĩ rằng bạn biết chính xác cái mà bạn…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 8: CROWDING HUMAN LIFE

Basic IELTS Reading – UNIT 8: CROWDING HUMAN LIFE

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In 1950, there were only 2.5 billion people in the world.  Now there are 5.3 billion Năm 1950, trên thế giới chỉ có 2.5 tỷ người. Giờ đây, có 5.3 tỷ Billion: tỷ Human population may reach 8.5 billion by the year 2025 Dân số có…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 9: POLLUTING THE AIR

Basic IELTS Reading – UNIT 9: POLLUTING THE AIR

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Every moment, all of us are affecting the atmosphere. Ở mỗi khoảnh khắc, tất cả chúng ta đều đang tác động đến bầu không khí. Affect (v): tác động  Atmosphere (n): bầu không khí Plants take the gas carbon dioxide (CO2) from the air and return oxygen…

Read more

Basic IELTS Reading – UNIT 10: A DEMOCRATIC MEETING

Basic IELTS Reading – UNIT 10: A DEMOCRATIC MEETING

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) There are three principles that are all-important to democracy, and they are all-important to the running of any kind of group. Có ba nguyên tắc cực kỳ quan trọng về chế độ dân chủ, và những quy tắc này cực kỳ quan trọng đối với việc điều hành bất…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG