Reading 4.5 - 6.0 | IZONE

Reading 4.5 - 6.0

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 45 – Describing problems

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 45 – Describing problems

Dưới đây là những cách miêu tả vấn đề trong các bài đọc IELTS Reading, các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhé. COURSE DESCRIPTION (MÔ TẢ KHÓA HỌC) (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) A. Introducing aContinue reading "Common vocabulary in Academic Reading – Unit 45 – Describing problems"

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 43 – Making connections

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 43 – Making connections

Dưới đây là những cách thức tạo sự liên kết giữa các danh từ phổ biến trong các bài đọc IELTS Reading, các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhé. COURSE DESCRIPTION (MÔ TẢ KHÓA HỌC) (Nhấn vào đâyContinue reading "Common vocabulary in Academic Reading – Unit 43 – Making connections"

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 30 – Cause and effect

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 30 – Cause and effect

Phần lớn việc đọc và viết những văn bản học thuật sẽ có bao hàm những nội dung về tính nhân quả – nguyên nhân và ảnh hưởng. Dưới đây là một số từ dùng cho chủ đề nguyên nhân và ảnh hưởng đó. Đây là chủ đề rất quan trọng, hiện diện trong tấtContinue reading "Common vocabulary in Academic Reading – Unit 30 – Cause and effect"

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 27 – Graphs and diagrams

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 27 – Graphs and diagrams

Dưới đây là những từ nói về biểu đồ và đồ thị, không chỉ quan trọng đối với phần thi IELTS Reading mà còn cực kỳ cần thiết trong phần thi IELTS Writing Task 1. Các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễContinue reading "Common vocabulary in Academic Reading – Unit 27 – Graphs and diagrams"

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 26 – Statistics

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 26 – Statistics

Những bài viết với nội dung về thống kê, dữ liệu, không chỉ là nỗi sợ của học sinh khi đọc bằng tiếng Việt, mà tiếng Anh sẽ còn khủng khiếp hơn thế nào. Tuy vậy, chúng ta không nhất thiết phải biết về những từ vựng nâng cao về chủ đề này. Hãy cùngContinue reading "Common vocabulary in Academic Reading – Unit 26 – Statistics"

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 41 – Describing research methods

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 41 – Describing research methods

Dưới đây là những từ vựng dùng để miêu tả các cách thức nghiên cứu không chỉ quan trọng đối với phần thi IELTS Reading mà còn cực kỳ hữu dụng trong phần thi IELTS Writing. Các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nênContinue reading "Common vocabulary in Academic Reading – Unit 41 – Describing research methods"

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 40 – Making a presentation

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 40 – Making a presentation

Dưới đây là những từ vựng về thuyết trình không chỉ quan trọng đối với phần thi IELTS Reading mà còn cực kỳ hữu dụng trong phần thi IELTS Speaking. Các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhé.Continue reading "Common vocabulary in Academic Reading – Unit 40 – Making a presentation"

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 38 – Presenting an argument

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 38 – Presenting an argument

Dưới đây là những từ định lượng không chỉ quan trọng đối với phần thi IELTS Reading mà còn cực kỳ hữu dụng trong phần thi IELTS Writing Task 2. Các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhé.Continue reading "Common vocabulary in Academic Reading – Unit 38 – Presenting an argument"

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 37 – Degrees of certainty

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 37 – Degrees of certainty

Dưới đây là những từ định lượng không chỉ quan trọng đối với phần thi IELTS Reading mà còn cực kỳ hữu dụng trong phần thi IELTS Writing Task 2 để thể hiện sự khách quan. Các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nênContinue reading "Common vocabulary in Academic Reading – Unit 37 – Degrees of certainty"