Speaking 4.5 - 6.0 | IZONE

Speaking 4.5 - 6.0

Có gì trong chuyên mục Speaking 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Speaking 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Speaking 4.5-6 cung cấp cho bạn các bài luyện tập cả 3 phần của bài thi Speaking, lồng ghép thêm nhiều kiến thức về từ vựng – ngữ pháp – chiến thuật trả lời câu hỏi. Chuyên mục hiện có 3 series như sau: Series Ứng dụng Grammar vào Speaking:  Việc dùng đúngContinue reading "Có gì trong chuyên mục Speaking 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục"

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 27: Global Problems

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 27: Global Problems

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 27: Global Problems"

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 26: War and Peace

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 26: War and Peace

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 26: War and Peace"

Ứng dụng collocation vào Speaking – Unit 25: Money

Ứng dụng collocation vào Speaking – Unit 25: Money

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng collocation vào Speaking – Unit 25: Money"

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 15: Using the Internet

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 15: Using the Internet

 (Nguồn: English Collocations In Use Intermediate – Unit 27) Chủ đề Sử dụng Internet là một trong những chủ đề quen thuộc và có liên quan đến đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nhưng liệu rằng các bạn đã biết hết những cách diễn đạt hay về chủ đề này trong Tiếng Anh?Continue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 15: Using the Internet"

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 24: News

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 24: News

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 24: News"

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 18: Work

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 18: Work

 (Nguồn: English Collocations In Use Intermediate – Unit 30) Chủ đề Việc làm là một trong những chủ đề quen thuộc và có liên quan đến đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nhưng liệu rằng các bạn đã biết hết những cách diễn đạt hay về chủ đề này trong Tiếng Anh? BạnContinue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 18: Work"

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 23: Crime

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 23: Crime

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 23: Crime"

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit‌ ‌17: Presentations

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit‌ ‌17: Presentations

 (Nguồn: English Collocations In Use Intermediate – Unit 29) Chủ đề Thuyết trình là một trong những chủ đề quen thuộc và có liên quan đến đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nhưng liệu rằng các bạn đã biết hết những cách diễn đạt hay về chủ đề này trong Tiếng Anh? BạnContinue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit‌ ‌17: Presentations"