Speaking 4.5 - 6.0 | IZONE

Speaking 4.5 - 6.0

Series thuộc chuyên mục
Có gì trong chuyên mục Speaking 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Speaking 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Speaking 4.5-6 cung cấp cho bạn các bài luyện tập cả 3 phần của bài thi Speaking, lồng ghép thêm nhiều kiến thức về từ vựng – ngữ pháp – chiến thuật trả lời câu hỏi. Chuyên mục hiện có 3 series như sau: Việc dùng đúng ngữ pháp khi nói tiếng AnhContinue reading "Có gì trong chuyên mục Speaking 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục"

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 20: Men and Women – Ngữ pháp: Noun Phrases

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 20: Men and Women – Ngữ pháp: Noun Phrases

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 20: Men and Women – Ngữ pháp: Noun Phrases"

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 37: Praising and criticising

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 37: Praising and criticising

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 37: Praising and criticising"

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 19: Wildlife – Ngữ pháp: Relative Clause

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 19: Wildlife – Ngữ pháp: Relative Clause

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 19: Wildlife – Ngữ pháp: Relative Clause"

Áp dụng phương pháp Shadowing hiệu quả tăng band điểm Speaking

Áp dụng phương pháp Shadowing hiệu quả tăng band điểm Speaking

Shadowing trong Tiếng Anh mang ý nghĩa là “cái bóng”, vì vậy phương pháp Shadowing (Shadowing technique) là phương pháp cái bóng, là kỹ thuật bắt chước phát âm, ngữ điệu, độ nhấn nhá… của người bản xứ theo các đoạn âm thanh có sẵn. Ứng dụng phương pháp này vào Speaking sao cho hiệu quả? Khám phá ngay trong bài viết dưới đây của IZONE nhé!

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 36: Liking and Disliking

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 36: Liking and Disliking

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 36: Liking and Disliking"

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 35: Claiming and denying

Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 35: Claiming and denying

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Collocation vào Speaking – Unit 35: Claiming and denying"

Nói dối’ trong IELTS Speaking có được không?

Nói dối’ trong IELTS Speaking có được không?

Bài viết này sẽ bàn về vấn đề ‘nhức nhối’ khi đi thi IELTS của nhiều sĩ tử đối với kỹ năng Speaking, đó chính là ‘Em bịa ra câu trả lời có được không?’ Câu trả lời là Có, nhưng không cần thiết. Có, bạn có thể nói dối. Giám khảo sẽ không trừContinue reading "Nói dối’ trong IELTS Speaking có được không?"

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 18: Film and Entertainment (Ngữ pháp: The Passive)

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 18: Film and Entertainment (Ngữ pháp: The Passive)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 18: Film and Entertainment (Ngữ pháp: The Passive)"