Vocabulary 0 – 3.0 | IZONE

Vocabulary 0 – 3.0

Có gì trong chuyên mục Vocab 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Vocab 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Vocab 0-3 tổng hợp lại các từ vựng hữu ích trong các bài học ngữ pháp cơ bản ở chuyên mục Grammar 0-3. Mỗi bài Vocab đều được mở đầu bằng link dẫn đến bài học ngữ pháp tương ứng, các bạn hãy học bài ngữ pháp đó trước rồi mới xem nộiContinue reading "Có gì trong chuyên mục Vocab 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục"

Từ vựng sơ cấp – Unit 20: MY/HIS/THEIR ETC (TÍNH TỪ SỞ HỮU)

Từ vựng sơ cấp – Unit 20: MY/HIS/THEIR ETC (TÍNH TỪ SỞ HỮU)

Tổng hợp từ vựng quan trọng trong bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 20: MY/HIS/THEIR ETC (TÍNH TỪ SỞ HỮU) (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) my I like my house. của tôi Tôi thích ngôi nhà của tôi. “My” là tính từ sở hữu của đại từ “I” our We like ourContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 20: MY/HIS/THEIR ETC (TÍNH TỪ SỞ HỮU)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 36: OLD/NICE/INTERESTING ETC. (ADJECTIVES – TÍNH TỪ)

Từ vựng sơ cấp – Unit 36: OLD/NICE/INTERESTING ETC. (ADJECTIVES – TÍNH TỪ)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 36: OLD/NICE/INTERESTING ETC. (ADJECTIVES – TÍNH TỪ)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 35: A lot/ Much/ Many (Từ hạn định)

Từ vựng sơ cấp – Unit 35: A lot/ Much/ Many (Từ hạn định)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 35: A lot/ Much/ Many (Từ hạn định)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 40: The oldest…The most expensive (So Sánh Nhất)

Từ vựng sơ cấp – Unit 40: The oldest…The most expensive (So Sánh Nhất)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 40: The oldest…The most expensive (So Sánh Nhất)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 39: Older than.. More expensive than… (So Sánh Hơn Với Than)

Từ vựng sơ cấp – Unit 39: Older than.. More expensive than… (So Sánh Hơn Với Than)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 39: Older than.. More expensive than… (So Sánh Hơn Với Than)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 34: Some And Any (Từ Hạn Định)

Từ vựng sơ cấp – Unit 34: Some And Any (Từ Hạn Định)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 34: Some And Any (Từ Hạn Định)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 33: This/That/These/Those (Đại Từ Chỉ Định)

Từ vựng sơ cấp – Unit 33: This/That/These/Those (Đại Từ Chỉ Định)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 33: This/That/These/Those (Đại Từ Chỉ Định)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 32: A/An And The

Từ vựng sơ cấp – Unit 32: A/An And The

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 32: A/An And The"