Lưu ngay 9 từ để hỏi trong tiếng Anh và cách dùng cực chuẩn

Lưu ngay 9 từ để hỏi trong tiếng Anh và cách dùng cực chuẩn

Từ để hỏi là một thành phần cực kì quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt khi cần tạo câu nghi vấn. Do đó, nắm rõ cách sử dụng các từ để hỏi là một điều rất cần thiết. Hãy cùng IZONE tìm hiểu chi tiết cách sử dụng những từ để hỏi trong tiếng Anh nhé.

Từ để hỏi là gì?

Từ để hỏi là những từ được sử dụng trong câu nghi vấn, thường được đặt đầu câu để tạo thành câu nghi vấn. Từ được hỏi được sử dụng với mục đích xác định đối tượng của câu hỏi (ai, cái gì, khi nào,…)

Các từ để hỏi trong tiếng Anh và cách dùng

Trong tiếng Anh, các từ để hỏi thường được gọi là WH-question (vì các từ để hỏi thường gặp là What, Which, Who, Whose, When, Where, Why – đều bắt đầu bằng WH). Bên cạnh đó, còn có thêm từ để hỏi thông dụng không bắt đầu bằng WH là How. Dưới đây là chi tiết cách sử dụng các từ để hỏi này.

Từ để hỏi trong tiếng Anh

STTTừ để hỏiÝ nghĩaVí dụ
1What“What”: cái gì, là gì → dùng để hỏi về sự vật/ hiện tượngWhat is your favorite food? Món ăn yêu thích của bạn là gì? → món ăn (food) chỉ sự vật
2Which“Which”: cái nào → dùng để hỏi về sự lựa chọn một sự vật/ hiện tượng trong số nhiều sự vật/ hiện tượng

Which color do you prefer, red or blue? 

Bạn thích màu nào hơn, đỏ hay xanh? → hỏi về sự lựa chọn màu sắc yêu thích

3Who“Who”: ai, người nào → dùng để hỏi về người/ nhân vật 

Who is your favorite singer? 

Ai là ca sĩ bạn yêu thích? → ca sĩ (singer) chỉ người

4Whose“Whose”: của ai → dùng để hỏi về sự sở hữu của người/ nhân vật

Whose car is parked outside? 

Chiếc xe đậu bên ngoài là của ai → hỏi về người sở hữu chiếc ô tô

5

When

= What time

“When”: khi nào → dùng để hỏi về thời gianWhen is your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào? → hỏi về thời gian sinh nhật 
6Where“Where”: nơi nào → dùng để hỏi về địa điểm

Where did you go on vacation last year? 

Năm ngoái bạn đi nghỉ ở đâu? → hỏi về địa điểm đi du lịch

7Why“Why”: tại sao → dùng để hỏi về lí do

Why do you look so tired?

Sao trông bạn mệt mỏi thế? → hỏi về lí do khiến bạn trông có vẻ mệt mỏi

8How“How”: như thế nào → dùng để hỏi về tình trạng, cách thức

How are you doing?

Cậu khỏe không? → hỏi về trạng thái sức khỏe

Xem thêm: Phân biệt which và where – Giải đáp chi tiết

Xem thêm: Cách dùng ĐÚNG cấu trúc HOW MANY, HOW MUCH + Bài Tập

Cách đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh

Câu hỏi với từ để hỏi (WH-question) khác với cách đặt câu hỏi Yes/ No question (dạng câu hỏi bắt đầu bằng To be, Trợ động từ và Động từ khuyết thiếu). 

Trong đó: 

 • To be: Is/ Am/ Are, Was/ Were
 • Trợ động từ: Do/ Does, Did, Have/ Has, Had
 • Động từ khuyết thiếu: Can/ Could, Will/ Would, May/ Might, Should, …

Xem thêm: Grammar Unit 47: Động từ to be – Các cách sử dụng và những lỗi thường gặp

Dưới đây là thông tin chi tiết về cách đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh.

Đặt câu hỏi sử dụng To be, Trợ động từ và Động từ khuyết thiếu

Từ để hỏi + To be/ Trợ động từ/ Động từ khuyết thiếu + S + V (nguyên thể)?

Ví dụ:

 • What are you doing?

Bạn đang làm gì thế? → To be được sử dụng: Are

 • What did you say to your mother?

Bạn đã nói gì với mẹ của bạn thế? → Trợ động từ được sử dụng: Did

 • Why should we learn English?

Tại sao chúng ta nên học tiếng Anh? → Động từ khuyết thiếu được sử dụng: Should

Đặt câu hỏi không sử dụng To be, Trợ động từ và Động từ khuyết thiếu

Từ để hỏi + (S) + V + O?

Trong trường hợp này, động từ được chia theo chủ ngữ/ thì (xác định dựa vào ngữ cảnh của câu). O (tân ngữ) được sử dụng để bổ sung thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức, …

Ví dụ:

 • Whose bike is this?

Cái xe đạp này là của ai? → Sau từ để hỏi Whose là chủ ngữ Bike (chứ không phải là To be, Trợ động từ và Động từ khuyết thiếu)

 • What falling in love feels like?

Phải lòng ai đó là cảm xúc như thế nào? → Sau từ để hỏi What là danh động từ Falling (chứ không phải là To be, Trợ động từ và Động từ khuyết thiếu)

Cách trả lời câu hỏi với từ để hỏi

Cách trả lời câu hỏi với từ để hỏi khác với cách trả lời Yes/ No question. Khi câu hỏi có từ để hỏi, cần cung cấp thông tin chi tiết, dựa vào ý nghĩa và cách sử dụng được nêu tại H2: Các từ để hỏi trong tiếng Anh và cách dùng.

STTTừ để hỏiLoại thông tin cần cung cấpVí dụ
1WhatThông tin về sự vật/ hiện tượng

What is your favorite color?

– My favorite color is blue.

Màu sắc yêu thích của bạn là gì? – Màu sắc yêu thích của tôi là màu xanh

2WhichThông tin về sự lựa chọn

Where do you live?

– I live in Hanoi.

Bạn sống ở đâu? – Tôi sống ở Hà Nội

3WhoThông tin về người/ nhân vật

When is your birthday?

– My birthday is on June 12th.

Sinh nhật của bạn là khi nào? – Sinh nhật của tôi vào ngày 12 tháng 6

4WhoseThông tin về chủ sở hữu

Whose book is this?

– It’s my book. 

Cuốn sách này là của ai? – Đó là cuốn sách của tôi

5

When

= What time

ThôWhy ng tin về thời gian

When does the movie start?

– The movie starts at 7 PM.

Phim bắt đầu lúc mấy giờ? – Phim bắt đầu lúc 7 giờ tối

6WhereThông tin về địa điểm

Where is the nearest supermarket?

– The nearest supermarket is two blocks away.

Siêu thị gần nhất ở đâu? – Siêu thị gần nhất cách đây hai tòa nhà

7WhyThông tin về lí do

Why are you studying English? 

–  I am studying English because I want to travel abroad.

Tại sao bạn học tiếng Anh? – Tôi học tiếng Anh vì tôi muốn đi du lịch nước ngoài

8HowThông tin về trạng thái, cách thức, phương pháp

How do you get to work?

– I usually take the bus to work. 

Bạn đi làm bằng cách nào? – Tôi thường đi xe buýt đến nơi làm việc

Bài tập

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân, sử dụng từ để hỏi trong ngoặc

 1. My brother is a doctor. (What)
 2. She lives in New York. (Where)
 3. They are going to the beach tomorrow. (When)
 4. She is studying French at school. (What)
 5. I am learning English because it is an international language. (Why)
 6.  It’s my brother’s bicycle.
 1. What does your brother do?
 2. Where does she live?
 3. When are they going to the beach?
 4. What is she studying at school?
 5. Why are you learning English?
 6. Whose bicycle is this?

Trên đây là 9 từ để hỏi thông dụng nhất trong tiếng Anh. Hi vọng rằng các bạn đã tiếp nhận được những thông tin hữu ích và tự tin hơn trong việc đặt ra các câu hỏi sử dụng từ để hỏi khi giao tiếp/ làm bài thi tiếng Anh. IZONE chúc bạn học tốt.