Từ vựng Speaking – Body of Water (Lakes, Rivers or Ocean) – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Body of Water (Lakes, Rivers or Ocean), các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Body of Water (Lakes, Rivers or Ocean). Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (không quá 5 từ)

1. When it comes to the cinematic industry, the first thing my is Hollywood.
2. Protesters against animal testing experimenting on animals morally wrong.
3. Whenever I have a chance to go to the capital city, trying trendy restaurants and souvenir shopping are the first my .
4. You have worked hard lately, master. Please and , I’ll bring some tea.
5. It’s that highschool graduates would continue their study in colleges or universities.
6. Some of the world’s most successful people are introverts, Bill Gates .
7. On scorching summer days like today, is my go-to option, as the pools would cool down the heat.
8. Five stars hotels provide high-end services like president suite, spa, private pools, .

Bài 2: Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

1. In today’s art and craft lesson, we are going to seashells and make necklaces from them. (decoration)
2. Children these days prefer sticking to the screen to a kite. (flight)
3. The criminal cleaned up his fingerprints thoroughly, but it was his which gave him away. (foot)
4. Students around their lecturers, waiting to be called. (gathering)
5. Pho’s broth gives out such smell that would mesmerize anyone walking by a pho’s stall. (resist)
6. This cafe wins customers’ hearts with its vibe. (relaxation)
7. Small ladies walking around with a whole souvenir store carried on their shoulders has become a sight in this pedestrian street. (commons)
8. Many tourists see the of this city and come back for the great experiences they had here. (appealing)

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1. Do you think children and old people do the same types of things when they go to a beach?

2. Why do so many people like going to places with water such as lakes, river or the ocean?

3. What kinds of leisure activities do people like to do in places such as at a beach, at a river, at a lake, etc.?

1. Do you think children and old people do the same types of things when they go to a beach?1. Bạn có nghĩ rằng trẻ em và người già làm những việc giống nhau khi họ đi tắm biển không?
Usually no. Children and the elderly are poles apart when it comes to hobbies. It’s of common sense that old people would usually enjoy resting by the beach and breathing in the comfortable breeze from the ocean. However, most kids are more active. They are more likely to go for a swim or fly a kite rather than, say, sit back and rest idly.Thường là không. Xét về sở thích thì trẻ em và người già trái ngược nhau. Mọi người đều biết là người già thường thích nghỉ ngơi bên bãi biển và hít thở trong làn gió dễ chịu từ đại dương. Tuy nhiên, hầu hết trẻ nhỏ có tính hiếu động hơn. Chúng thường chọn đi bơi hoặc thả diều hơn là nghỉ ngơithư giãn xả hơi.
2. Why do so many people like going to places with water such as lakes, river or the ocean?2. Tại sao lại có nhiều người thích đến những vùng có nước như hồ, sông hay biển?
Many people, myself included, find the appeal of lakes, rivers or the ocean irresistible for several reasons, one of which is the relaxing vibes that water has. Submerging oneself in a body of water is a great getaway from daily problems such as stressful work, financial concerns, so on and so forth. This is because water is famous for its cooling effects: just merely being near the water, people can already feel their stress melting away.Nhiều người, bao gồm cả tôi, cảm nhận được sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của hồ, sông hoặc đại dương vì một số lý do, một trong số đó là không khí thư thái của những vùng nước. Đắm mình trong làn nước cách tuyệt vời để tạm thoát khỏi những vấn đề thường nhật như công việc căng thẳng, những mối lo cơm áo gạo tiền, v.v. Điều này là do nước nổi tiếng có tác dụng làm dịu mát: chỉ cần ở gần nước, mọi người đã có thể cảm thấy căng thẳng tan biến.
3. What kinds of leisure activities do people like to do in places such as at a beach, at a river, at a lake, etc.?3. Những loại hoạt động giải trí mà mọi người thích làm ở những nơi như bãi biển, sông, hồ là gì v.v.?
There are numerous activities you can do at a beach, but the first one that pops up in my mind is playing sports. A common sight you’d see at the beach is a dozen of youngsters playing volleyball, with other people gathering around to watch them. You can also try doing some beach crafts, such as decorating seashells or making sand footprints. Take myself for example, collecting shells and decorating them is the first thing on my list every single time I go to the beach. As for my sisters, they prefer building sand castles or playing treasure hunt.Có rất nhiều hoạt động bạn có thể làm ở bãi biển, nhưng hoạt động đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là chơi thể thao. Một cảnh tượng thường thấy ở bãi biển là hàng tá thanh niên chơi bóng chuyền, với những người khác tụ tập xung quanh để xem họ. Bạn cũng có thể thử làm một số đồ thủ công trên bãi biển, chẳng hạn như trang trí vỏ sò hoặc tạo dấu chân trên cát. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, thu thập vỏ sò và trang trí chúng là việc đầu tiên tôi muốn làm mỗi khi tôi đi biển. Còn đối với các chị em của tôi, họ thích xây lâu đài cát hơn, hoặc chơi trò truy tìm kho báu.

phamthuha121002

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG