Từ vựng Speaking – Children & Teaching Children – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Children & Teaching Children, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Children & Teaching Children. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn từ để tạo thành cụm từ hoàn chỉnh

1. An exemplary lifestyle
2. impact
3. Good habits
4. A good example
5. energy
6. Bad habits
7. inclination

Bài 2: Chọn từ đúng trong từ in đậm để hoàn thành câu:

1. Is anyone surprised that she was coddled/hassled by her parents?

2. A long time ago, everyone thought smoking was good for your health, and advertisements even urge/shape us to smoke?

3. It is really hard to break/damage a bad habit but quite simple to make/build a good one.

4. The school indulged/urged their students with sports events.

5. Does anyone here know about their essential/natural inclination?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

1. Should children be rewarded with sweets?

2. How can good habits be promoted in young people?

3. Who were you closest to when you were little?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1. Should children be rewarded with sweets?1. Trẻ em có nên được thưởng bằng kẹo?
Regardless of the children’s natural inclination to have a sweet tooth, I personally think this is not a good idea. Firstly, giving little kids sweets, which are riddled with sugar content/intake may result in extra unnecessary energy in little kids. This may urge them to be hyperactive, running around the house and causing chaos just to burn off that extra energy. This can be quite a hassle as it would keep them from focusing on any single task like studying.Secondly, the feeling of acknowledgement is likely gone as soon as the sweet taste of candies fades away. Instead of candies, what adults should do is to award children gifts which have a long-lasting impact on them like goodbehavior stickers.Mặc dù trẻ em có thiên hướng tự nhiên là thích đồ ngọt, cá nhân tôi nghĩ đây không phải một ý tưởng hay. Đầu tiên, cho con trẻ những thứ đồ ăn ngọt chứa đầy đường có thể khiến chúng thừa năng lượng. Điều này có thể thôi thúc chúng trở nên tăng động, chạy quanh nhà và gây ra hỗn loạn chỉ để đốt chỗ năng lượng thừa đó. Điều này có thể là một điều phiền toái vì nó sẽ khiến chúng không thể tập trung vào bất kỳ nhiệm vụ đơn lẻ nào như học tập.Tiếp theo, cảm giác được công nhận sẽ tan biến ngay khi vị ngọt của kẹo nhạt dần. Thay vì kẹo ngọt, người lớn nên thưởng cho con trẻ những món quà có tác động lâu dài lên chúng như phiếu bé ngoan.
2. How can good habits be promoted in young people?2. Làm thế nào để khuyến khích thói quen tốt ở người trẻ? 
I suppose both family and schools are accountable for encouraging youngstersto lead a healthy life. Children pick up habits from observation and imitation,so parents should set an example for their kids to follow/emulate by adoptingan exemplary lifestyle themselves. They can also stick inspirational quotesaround their house to create a motivating environment for their children. Asfor/regarding schools, they have an equally significant part to play in shapinggood habits in children. These impressionable ones can spend most of their day at school, so if adequate supervision and proper care are provided, they will start breaking bad habits and building good ones.Tôi cho rằng cả gia đình và trường học đều có trách nhiệm khuyến khích trẻ em sống cuộc sống khỏe mạnh. Trẻ em bắt đầu một thói quen từ việc quan sát và bắt chước, vì vậy các bậc cha mẹ cần làm tấm gương tốt để con cái họ noi theo bằng cách tự mình thực hiện một lối sống gương mẫu. Cha mẹ cũng có thể treo những lời trích dẫn truyền cảm hứng xung quanh nhà để tạo một môi trường đầy động lực cho con họ. Còn về phía nhà trường, họ cũng đóng góp phần quan trọng không kém trong việc hình thành thói quen tốt của trẻ em. Những đứa trẻ dễ bị tác động này dành phần lớn thời gian của chúng trên trường lớp, vì vậy nếu sự giám sát và trông nom được thực hiện cẩn thận, đầy đủ, học sinh sẽ bắt đầu phá vỡ thói quen xấu hình thành những thói quen tốt.
3. Who were you closest to when you were little?3. Bạn thân với ai nhất khi còn nhỏ?
As far as I remember, it would be my mom since I spent most of my time with her as a kid. She used to pick me up at school and indulge me with cotton candies on the way home as I was craving for sweets. You’d think that she coddled me a little too much, but to me, she is one with a strong maternal instinct since she loves taking care of every single detail of my life. In fact, I have been taken aback from time to time when she understands my needs very well and tries her best to accommodate them even before I ask her to. To name/cite an example, the inquisitive little me was so curious about the outside world and constantly interrupted her work with a bunch of questions, but she always cleared things up for me patiently.Theo như tôi nhớ, đó sẽ là mẹ tôi vì tôi đã dành phần lớn thời gian với bà khi còn nhỏ. Mẹ thường đón tôi ở trường và chiều tôi bằng những viên kẹo bông gòn trên đường về nhà vì tôi thèm đồ ngọt. Bạn có thể nghĩ rằng cô ấy đã chiều chuộng tôi hơi quá, nhưng với tôi, mẹ là một người có bản năng làm mẹ mạnh mẽ vì bà thích chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của tôi. Trên thực tế, đôi khi tôi đã rất ngạc nhiên khi mẹ hiểu rất rõ nhu cầu của tôi và cố gắng hết sức để đáp ứng chúng ngay cả trước khi tôi yêu cầu. Để nêu tên / dẫn chứng một ví dụ, khi nhỏ tôi rất tò mò về thế giới bên ngoài và liên tục làm gián đoạn công việc của mình bằng một loạt câu hỏi, nhưng mẹ luôn giải tỏa mọi thứ cho tôi một cách kiên nhẫn.

phamthuha121002

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG