Từ vựng Speaking – Topic Patient – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Patient/Waiting, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!


(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề PATIENT/WAITING. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng A,B, C để hoàn thành câu

1. My driver’s license test went swimmingly. Everything ___ my way.

2. The neighborhood children were driving me crazy, I couldn’t sleep at all. Luckily, I kept my ____ until their parents scolded them, or else I would have.

3. I should warn you _________ that I’m not a very good dancer.

4. Don’t you feel _____ whenever our teacher hands us our test scores? I always get so anxious.

5. Anyone who tries to argue with her will find themselves doing so _______

6. You can’t fix his temper issue. He was _____ that way.

7. Herbert almost lost his _____ trying to convince his wife to let him out of the house

8. This queue just keeps going. I have been waiting for an hour. It feels like _______

Bài 2: Tìm từ trái nghĩa cho các cụm từ được gạch chân sau:

1. You have no idea how hard it was to suppress my anger during that phone call.

2. I fought for the right to live on my own, but to no avail

3. There is no way she can run that marathon. She is just too lackluster.

4. I cannot put up with them anymore. They just get on my nerves every time they appear.

5. Don’t beat yourself up if you fail this exam. After all, only 1 out of 50 students get in.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1. Are you a patient person?

2. When are you impatient?

3. Can you explain why some people are not very patient?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

1. Are you a patient person?


I wouldn’t say that, no.  I’m the type of person who would feel edgy if things don’t immediately go my way, like the time I was studying for the IELTS test, I kept grinding sample tests hoping that my score would improve after several weeks, but it didn’t. Deep down, I knew all too well that such an overnight improvement is impossible, but I couldn’t help feeling like having ants in my pants.

1. Bạn có phải một người kiên nhẫn không?


Tôi không cho rằng tôi là người như vậy. Tôi là kiểu người sẽ cảm thấy bồn chồn nếu mọi thứ không ngay lập tức xảy ra đúng theo ý của tôi, như là khi tôi học làm bài thi IELTS, tôi cày các bài kiểm tra mẫu với hy vọng rằng điểm số của tôi sẽ cải thiện sau vài tuần, nhưng nó không khá lên. Sâu trong lòng, tôi biết rõ rằng sự cải thiện nhanh chóng như vậy là không thể xảy ra, nhưng tôi không ngừng cảm thấy lo lắng.

2. When are you impatient?


Well, probably when I’m in a line at a movie theater or a coffee shop. All it takes to drive me up the wall is someone who waits until their very turn to decide what movies they want to see. I mean, they should have figured it out in advance so as not to waste others’ time. It may be a good idea for these people to put themselves in others’ shoes just for a second: if we all were that lackluster, it could add up to what feels like forever (to wait in line).

And also, slow bikes on fast lanes really get on my nerves, especially when I’m in a hurry.

2. Bạn cảm thấy mất kiên nhẫn khi nào?


Chắc là khi tôi xếp hàng tại một rạp chiếu phim hoặc quán cà phê. Tôi sẽ cảm thấy khó chịu ngay khi ai đó chờ đến tận lượt của họ mới quyết định họ sẽ xem phim gì. Họ đáng ra phải chọn sẵn phim sẽ xem để không phí thời gian của người khác. Họ nên đặt bản thân vào vị trí của người khác dù chỉ phút chốc thôi. Nếu chúng ta ai cũng b như vậy thì thời gian chờ sẽ mất mãi mãi.

Đồng thời, xe máy chạy chậm trên đường nhanh làm tôi rất khó chịu, đặc biệt khi tôi đang vội

3. Can you explain why some people are not very patient?


I can’t speak for everyone,  but maybe they’re just born that way. I, for example, have tried really hard to work on my patience issue, that is suppressing my anger whenever it wells up , but to no avail. There are still times when I just couldn’t keep my cool. Though I am thoroughly ashamed and beat myself up after each and every incident, I’m still surprised how quickly I lose my temper over minor things.I guess other impatient people are wired in the same way, and it would take some sort of an eye-opening experience for us to modify this behaviour.

3. Bạn có thể giải thích tại sao một số người không kiên nhẫn được không?


Tôi không thể nói thay cho tất cả mọi người, nhưng có thể là bản tính họ đã sẵn như vậy rồi. Ví dụ như tôi, đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện tính kiên nhẫn của mình, bằng cách kiềm chế cơn tức giận mỗi khi nó trỗi dậy, nhưng không có ích gì. Vẫn có những lúc tôi không thể giữ bình tĩnh. Tuy nhiên tôi rất xấu hổ và tự dằn vặt sau mỗi lần như vậy, và tôi vẫn ngạc nhiên tại sao mình có thể mất bình tĩnh vì những chuyện lặt vặt nhanh vậy. Tôi đoán là người không kiên nhẫn có sẵn bản tính như vậy, và để thay đổi tính cách này của họ sẽ cần một trải nghiệm khai sáng.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG