Từ vựng Speaking – Topic Relaxation – Part 1

A. TỪ VỰNG

Các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu một số từ vựng trong chủ đề Relaxation nhé!


(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề BOREDOM. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng A,B, C để hoàn thành câu

1. I want to meet my friends and … them.

2. Meditation is an effective method to …

3. I think she should take time … to go somewhere and relax.

4. It’s fun to get … gossip with friends.

5. Going to the cinema with me will make you become mentally better ….

6. The weather today is beautiful. Let’s go outside and participate in some … activities

7. You look tired today. … off from work and go out for a drink with me.

8. They should take more exercises. It is a good way to … their bodies.

9. You should give your eyes a … after using your computer for 2 hours!

10. In my free time, I usually … Netflix series

Bài 2: Chọn các từ trong bảng để hoàn thành các chỗ trống tương ứng

relax                         go out                               jogging                            gathering                    cycling


1. Watching movies is a good way to and have fun.
2. My bike is broken today so I will do some to exercise instead.
3. Let’s and do some shopping!
4. is an exciting activity that helps to improve posture and coordination.
5. At a social last night, he met a beautiful girl.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

1. Do you prefer relaxing at home or going out in the evening?

2. When you go out for an evening, what do you like to do?

3. Is there any kind of entertainment you do not like? Why?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

1. Do you prefer relaxing at home or going out in the evening?


I suppose it depends on my schedule. On the days when I am busy from dawn to dusk, I would rather stay at home, enjoy a cup of tea in the silence of the night to switch off from work. This can be different on other days when I have more time to relax. On these occasions, I would opt for outdoor activities such as cycling or jogging with my buddies to re-energize my body. This may come as a surprise but it’s quite common for Vietnamese.

1. Vào buổi tối bạn thích thư giãn ở nhà hay ra ngoài chơi hơn?


Tôi cho rằng nó phụ thuộc vào lịch trình của tôi. Vào những ngày mà tôi bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, tôi thích ở nhà, thưởng thức một tách trà trong sự tĩnh lặng của màn đêm để tách mình khỏi công việc. Điều này có thể khác vào những ngày khác khi tôi có nhiều thời gian hơn để thư giãn. Vào những dịp này, tôi sẽ lựa chọn các hoạt động ngoài trời như đạp xe hoặc chạy bộ với bạn bè để tái tạo năng lượng cho cơ thể. Điều này có thể gây ngạc nhiên nhưng nó khá phổ biến đối với người Việt Nam.

2. When you go out for an evening, what do you like to do?


As part of my job, my eyes are constantly glued to either a computer screen or a smartphone screen during daytime. So when evening comes, I want to give my eyes a little break from the digital stuff. With that being said, I usually attend a yoga session to avoid looking at screens and improve my breath quality. Alternatively, I may have some gatherings with friends at a coffee shop to catch up with them or get juicy gossip going around in town.

2. Khi bạn đi chơi vào một buổi tối, bạn thích làm gì?


Bởi một phần công việc của mình, mắt tôi phải thường xuyên dán vào màn hình máy tính hoặc màn hình điện thoại thông minh vào ban ngày. Vì vậy, vào buổi tối, tôi muốn cho đôi mắt của mình nghỉ ngơi đôi chút khỏi những thiết bị kỹ thuật số. Vậy nên tôi thường tham gia buổi tập yoga để tránh nhìn vào màn hình và cải thiện chất lượng hơi thở của mình. Ngoài ra, tôi có thể tụ tập với bạn bè tại một quán cà phê để cập nhật tình hình mới nhất của họ hoặc nói chuyện phiếm khi đi quanh thành phố.

3. Is there any kind of entertainment you do not like? Why?


Probably watching TV aimlessly is my least favourite activity. In essence, the act of taking time off to enjoy TV programs is not bad in itself, as long as it helps you to destress. But binge-watching a series with your mind wandering elsewhere/with your mind absent is a different story, for it does not help you to be mentally better off in any way. It is just a mere excuse to avoid responsibilities related to work or family matters.

3. Có loại hình giải trí nào bạn không thích không? Tại sao?


Điều mà tôi ít thích nhất có lẽ là xem tivi một cách bâng quơ. Về bản chất, việc nghỉ ngơi để thưởng thức các chương trình truyền hình không có gì xấu cả, miễn là nó giúp bạn giải tỏa căng thẳng. Nhưng việc cày một bộ phim mà tâm trí bạn lơ đãng thì lại là một câu chuyện khác, vì nó hoàn toàn không giúp bạn có tinh thần tốt hơn. Đó chỉ là một cái cớ đơn thuần để trốn tránh trách nhiệm công việc hoặc gia đình.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG