Từ vựng Speaking – Communication & sociability – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Communication & sociability, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. The pair of high heels that I have just bought was so beautiful that I tossed every pair of shoes that I had …… for this new one

2. The students tested …….. their cost-cutting ideas in several companies.

3. Starbuck coffee is …… more than a glass of water with coffee flavor.

4. I’m always ……..the lookout ………interesting new recipes.

5. Her new impressive outfit …..my attention when she turned up the party.

6. The singer appeared ……. attractive when she went on the stage.

7. I know many girls have a tendency to buy any new cosmetic products …. a flash.

8. The truth turned ….. to be stranger than we had expected.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. Pony is a make-up talent. She can turn a dull/dully face into a lively one.

2. In the latest music video, Hoang Thuy Linh appeared with a colorful layout/lay out, which made the audience really impressed.

3. Most of the images on the website are not more than eye candy/sweet.

4. Most of the images on the website are not more than eye candy/sweet.

5. My sister is going to the mall to buy a brand new lip/lib palette.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

Part 2

Describe an interesting conversation you had with a stranger.

You should say:

Who the person is

What you talked about

What kind of person he/she is

Why the conversation was interesting

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Part 2
Describe an interesting conversation you had with a stranger.
You should say:
Who the person is
What you talked about
What kind of person he/she is
Why the conversation was interesting
Phần 2
Mô tả một cuộc trò chuyện thú vị mà bạn đã có với một người lạ.
Bạn nên nói:
Người đó là ai
Những gì bạn đã nói về
Anh ấy / cô ấy là người như thế nào
Tại sao cuộc trò chuyện lại thú vị
Today I’d like to tell you about a conversation that I made with a stranger during the first day of my university life. Being fresh from the province, I didn’t have any means of transport except for the public bus to get around in Hanoi. On one of my regular bus trips, I ran into this guy, who was the very first guy I talked to in the capital.


Sitting next to him on the bus, I could see his eyes glued to his phone screen. Turned out he was playing a role-playing game that I also happened to play, and that just prompted me to initiate/strike up a conversation with him, discussing the game strategy, the most efficient way to level up, the most powerful character to play and whatnot. One thing led to another, we turned to the subject of ourselves and our personal lives, and surprisingly, he was also a freshman in the same class as me! What are the odds? And that’s actually the story of how I met my best friend in college.


After that fateful day, we hit it off and supported each other/had each other’s back through thick and thin. It’s been a few years since. Up until now, he remains my trusted confidant, and we still share to each other many interesting stories. Looking back, I thank my lucky stars that I had the nerve to chat him up on that day, though I’m usually pretty shy around strangers. I guess the takeaway lesson from my story is that people should be proactive in striking up a conversation with strangers from time to time, for you’d never know what you’d miss out on if you don’t.
Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe về cuộc trò chuyện mà tôi đã thực hiện với một người lạ trong ngày đầu tiên của cuộc đời đại học của mình. Là người tỉnh lẻ mới ra thành phố, tôi không có bất kỳ phương tiện giao thông nào ngoại trừ xe buýt công cộng để đi lại trong Hà Nội. Trong một chuyến đi xe buýt thường xuyên của tôi, tôi đã tình cờ gặp anh chàng này, anh ta là người đầu tiên tôi nói chuyện ở thủ đô.

Ngồi cạnh anh trên xe buýt, tôi có thể thấy mắt anh đang dán vào màn hình điện thoại. Hóa ra anh ấy đang chơi một trò chơi nhập vai mà tôi cũng tình cờ chơi, và điều đó khiến tôi bắt đầu / bắt chuyện với anh ấy, thảo luận về chiến lược trò chơi, cách hiệu quả nhất để lên cấp, nhân vật mạnh mẽ nhất để chơi, vân vân và mây mây. Chuyện này dẫn đến chuyện kia, chúng tôi quay sang chủ đề về bản thân và cuộc sống cá nhân của chúng tôi, và thật ngạc nhiên, anh ấy cũng là sinh viên năm nhất cùng lớp với tôi! Thật trùng hợp làm sao! Và đó thực sự là câu chuyện về cách tôi gặp người bạn thân nhất của mình ở trường đại học.
Sau ngày định mệnh đó, chúng tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết hỗ trợ nhau qua mọi lúc thăng trầm. Đã một vài năm kể từ đó. Cho đến giờ, anh ấy vẫn là người bạn tâm giao tin cậy của tôi, chúng tôi vẫn chia sẻ cho nhau nghe nhiều câu chuyện thú vị. Nhìn lại chuyện này, tôi cảm ơn trời vì tôi đã có đủ can đảm để trò chuyện với anh ấy vào ngày hôm đó, mặc dù tôi thường khá nhút nhát khi gặp người lạ. Tôi đoán bài học rút ra từ câu chuyện của tôi là mọi người thỉnh thoảng nên chủ động bắt chuyện với người lạ, vì nếu không thì bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ bỏ lỡ điều gì.

phamthuha121002

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG