Từ vựng Speaking – Topic Children and Memory – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Children and Memory, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Children and Memory, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (không quá 3 từ)

1. His sister raised him taking care of her own child.
2. should be prioritized over extra curriculum activities, or else your academic performance would decline.
3. Police officers serve the sake of the people.
4. The United Nations has sent aid to support Vietnam in alleviating and .
5. Fast fashion is mostly those who wants to catch up with changeable fashion trends.
6. Such complicated math can be solved in a with calculators.
7. I acted like a old man in class. I constantly forget my students’ name and bring wrong materials.
8. Coffee may keep you awake, but in you would get addicted and could not stay active without it.

Bài 2: Xác định 1 lỗi sai trong câu và sửa lại


1. I learn vocabulary by using some mnemonic hacks, seems like it works quite well.
2. Please identify the damping factor that is degrading our system as soon as possible.
3. The nurse is keeping the patients’ blood sugar at check.
4. Bottling your anger in might be danger, because once you let it out you might hurt others badly.
5. This gold medal is a mind-bending feat to our Vietnam’s team.
6. I’ve been dreaming of putting my hand on a motorbike of my own.
7. Does it arbitrary to assume someone’s personality through their look?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. How can we improve our memory?
  2. Are today’s children less happy in their lives than children in the past?
  3. Why do you think some people can remember things easily?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

How can we improve our memory?

Chúng ta có thể cải thiện trí nhớ bằng cách nào?

Well, on the Internet there are tons of tips and exercises to boost our knack for memorization, but most of them don’t work on me. These mnemonic tricks are often intended for short-term and immediate rote, but in the long run, I think the best way to sharpen our mind is to identify which damning factors cause us to be senile as we age and do our best to keep from them.

Stress, for example, is found to be one of the mortal enemies to our memory, so it is of vital/pivotal importance to constantly keep our stress in check by taking short breaks throughout the day, letting out negative emotions instead of bottling them up, and most importantly, setting realistic goals. These anti-stress techniques could go a long way in relieving stress, thereby enhancing our memory.

Chà, trên Internet có rất nhiều mẹo và bài tập để thúc đẩy khả năng ghi nhớ của chúng ta, nhưng hầu hết những cách đó không có hiệu quả với tôi. Những mẹo ghi nhớ này thường nhằm mục đích học vẹt ngắn hạn và tức thời, nhưng về lâu dài, tôi nghĩ cách tốt nhất để rèn luyện trí não của chúng ta là xác định những yếu tố gây hại nào khiến chúng ta trở nên lẩm cẩm khi chúng ta già đi và cố gắng hết sức để phòng tránh chúng.

Ví dụ, stress được coi là một trong những kẻ thù truyền kiếp đối với trí nhớ của chúng ta, vì vậy liên tục kiểm soát căng thẳng bằng cách dành thời gian trong ngày cho các quãng nghỉ ngắn, bộc lộ những cảm xúc tiêu cực thay vì kìm nén chúng cực kì quan trọng, và quan trọng nhất là đặt mục tiêu thực tế. Những phương pháp chống căng thẳng này có thể rất hữu hiệu trong việc giảm căng thẳng, từ đó tăng cường trí nhớ của chúng ta.

Are today’s children less happy in their lives than children in the past?

Có phải trẻ em thời nay có cuộc sống không hạnh phúc bằng trẻ em thời xưa không?

I think it’s arbitrary to compare children’s level of satisfaction these days with that of earlier generations. Children are now exposed to a wider range of products through commercials and product placement, which pressure them into getting their hands on newly released products.

This could result in an invisible burden on children, for it would leave children constantly feeling incomplete. Moreover, school work, examinations and parental pressure further compound the problem. In contrast to these modern stressors, during earlier times, poverty and hunger could have made teenagers just as, if not more, anxious, as they could mean the difference between life and death.

Tôi nghĩ rằng so sánh mức độ hài lòng của trẻ em ngày nay với mức độ hài lòng của các thế hệ trước là không thỏa đáng. Trẻ em ngày nay được tiếp xúc với nhiều loại sản phẩm hơn thông qua quảng cáo và việc đặt các sản phẩm quảng cáo vào chương trình giải trí, điều này gây áp lực khiến chúng phải có được các sản phẩm mới được phát hành.

Điều này có thể dẫn đến một gánh nặng vô hình cho trẻ em, nó sẽ khiến trẻ em thường xuyên cảm thấy không đầy đủ. Hơn nữa, bài vở, các kì thi ở trường và áp lực từ phụ huynh càng làm vấn đề nặng nề hơn. Không giống với những tác nhân gây stress thời nay, ở thời trước, nghèo đói có thể khiến thanh thiếu niên lo lắng ngang ngửa trẻ em thời nay, nếu không muốn nói là lo hơn vì những vấn đề này có thể đồng nghĩa với khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Why do you think some people can remember things easily?

Theo bạn, lý do một số người có thể ghi nhớ dễ dàng là gì?

Well, I suppose some people are born with an exceptional memory. In talent shows, for example, some can remember a number with hundreds of digits, while some others, with just a brief glance, are capable of solving a Rubik’s Cube in a matter of seconds, all the while being blindfolded.

These are mind-blowing feats that would be impossible for an average person to achieve, no matter how hard he tries/works on his skills. However, to a certain extent, I believe that mnemonic tips can be taught, and as long as people pay enough attention, they are certainly able to remember things easily. Some common memory improvement tips involve linking numbers with objects and then creating a story using them, I guess.

Chà… Tôi cho rằng một số người có trí nhớ phi thường bẩm sinh. Ví dụ: trong các chương trình tài năng, một số người có thể nhớ một số có hàng trăm chữ số, trong khi một số người khác, chỉ với một cái nhìn thoáng qua, có thể giải một khối Rubik trong vài giây, ngay cả khi bị bịt mắt toàn bộ lúc đó.

Đây là những kỳ tích đáng kinh ngạc mà một người bình thường không thể đạt được, cho dù người đó có cố gắng / rèn luyện kỹ năng chăm chỉ đến mức nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, tôi tin rằng các mẹo ghi nhớ có thể được dạy, và chỉ cần người ta để tâm đủ nhiều thì chắc chắn có thể nhớ mọi thứ một cách dễ dàng. Một số mẹo cải thiện trí nhớ phổ biến có dùng cách tạo sự liên kết giữa những con số với những vật dụng và sau đó tạo ra một câu chuyện cho chúng, tôi đoán vậy.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG