Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Children & Teaching Children – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Children & Teaching Children, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Children & Teaching Children. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ đúng vào chỗ trống

1. I don’t want to in their friendship by exposing their lies.
2. This small and crowded room makes me .
3. There are between a PC and a laptop.
4. You need to your parents more. They will be gone before you know it.
5. There is no point such a small detail.

1. They drifted away after he went to join the military.

Sửa lại:

2. We came in with the brilliant idea of self-washing clothes.

Sửa lại:

3. I could feel the generation hole immediately when I started talking to my grandparents.

Sửa lại:

4. My dad’s favorite shows on TV are ones that have traditional people music.

Sửa lại:

5. Brian needs to cold out. He is acting up over a spot on his shoe.

Sửa lại:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Why do some young people find it hard to live with old people?

What do young people usually do when they go out?

Would you prefer spending time with your friends or staying alone?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
4. Why do some young people find it hard to live with old people?4. Tại sao một số người trẻ tuổi cảm thấy khó khăn để sống cùng với người lớn tuổi?
There are various reasons but the one that I would like to single out is the marked distinction(s) between generations’ lifestyles, also known as the generation gap. While the young generally have a strong preference for a lively and vibrant atmosphere, older members in the family tend to lead a more ambient slow-paced life. Take my family for example, my grandmom would turn on the classical folk music from the 1970s at every chance she gets, while unwinding in her armchair. I, however, find the music rather dull and sleepy. At first glance, that would sound like too trivial a problem to cause any discontent, but it is in fact such daily problems that we bicker about that cause us to drift apart.Có nhiều lý do để giải thích cho hiện tượng này, nhưng tôi sẽ chỉ nhắc đến duy nhất một lý do duy nhất là những sự khác biệt rõ ràng giữa lối sống của các thế hệ khác nhau, còn được gọi với cái tên khác là khoảng cách thế hệ. Trong khi người trẻ tuổi có thiên hướng lựa chọn cuộc sống vui chơi và sôi động hơn, thì lớp người lớn tuổi trong gia đình sẽ muốn sống cuộc sống yên bình và từ tốn. Hãy lấy ví dụ là gia đình tôi: bà của tôi luôn bật các bài nhạc dân ca từ những năm 70 mỗi khi bà ngả lưng nghỉ ngơi trên ghế bành. Trái lại, tôi thấy thứ nhạc đó tẻ nhạt và buồn ngủ. Nếu chỉ thoáng nghĩ đến, đó là vấn đề quá nhỏ nhặt để làm nảy sinh sự bất bình, nhưng chính vì những vấn đề lặt vặt của đời sống thường ngày mà những người chúng gia đình tôi hay đôi co với nhau, và khiến ngày càng xa cách.
5. What do young people usually do when they go out?5. Người trẻ tuổi thường đi chơi ở đâu?
I suppose it depends. Some youngsters would anticipate going to noisy and packed places in their free time to socialize and make more friends. Such people are likely to flock to some bars, clubs or festivals swarmed with people. Some others, however, prefer quiet places to chill out after a long day of hard work. You may find those young people hiding themselves in a corner of a library reading books or in a coffee shop listening to some kind of soft music.Tôi nghĩ là nó cũng tùy. Một vài người sẽ muốn tham gia những chốn đông đúc và ầm ĩ trong thời gian rảnh của họ để hòa đồngkết thêm bạn. Những người như vậy sẽ thường ùa đến các quán bar, hộp đêm hay các hội hè chật kín con người. Một số khác, tuy vậy, lại ưa thích những nơi yên lặng để thư giãn sau một ngày làm việc nhọc nhằn. Bạn có thể thấy những người như vậy ẩn mình trong góc phòng thư viện đọc sách, hay tại một quán cà phê nghe những bài nhạc nhẹ.
6. Would you prefer spending time with your friends or staying alone?6. Bạn thích dành thời gian với bạn bè hay một mình?
As an introvert, I would say that I treasure the time spent on my own more than anything else. In particular, I find doing yoga and reading books without interruption from my friends worthwhile, as I can easily be distracted by the slightest noise from the surrounding environment. Staying alone once in a while also helps me reflect on myself and come up with some innovative ideas for my work. On the other hand, being surrounded by loads of people all the time might make someone like me feel suffocated.Là một người hướng nội, tôi quý trọng thời gian tôi được một mình hơn bất cứ thứ gì khác. Cụ thể hơn, tôi thấy thời gian tôi được tập yoga và đọc sách mà không bị làm phân tâm bởi bạn bè rất đáng giá, bởi tôi rất dễ bị mất tập trung chi bởi tiếng ồn nhỏ nhất từ môi trường xung quanh. Thỉnh thoảng được ở một mình cũng giúp tôi nhìn lại bản thân và lên một số ý tưởng đổi mới cho công việc của mình. Mặt khác, lúc nào cũng bị vây quanh bởi vô số người có thể khiến một người như tôi cảm thấy ngột ngạt.