Từ vựng Speaking – Topic Clothes – Part 3

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Clothes, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề CLOTHES. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ vào ô trống, dựa vào từ được cho trước trong hộp.

1. She was chosen to be the ambassador for her youthful look.

2. Rachel always has a outlook on life.

3. There is a world of between men and women.

4. The hotel staff are friendly and .

5. What did our sales bla up to last month?

6. I’m through these racks but I can’t find anything suitable.

7. I think you have to take into that these shorts are far cheaper.

Bài 2: Chọn từ đúng để điền vào ô trống.

1. I’m ________. How could I afford all these luxurious clothes?

2. This overall makes me feel __________ in my own skin.

3. A _____ of faith is all you need to boost your confidence.

4. My father is a _________ worker. He has to sit in an office all day.

5. I’d like to work as a _________ so I can have more freedom in choosing my work.

6. She dresses to impress, I dress to __________.

7. You seem to be in _______. What’s the good news?

8. Of all the A-list ________, it has to be her. How wonderful.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1. Do you think what people wear can influence their mood?

2. Do you think it is a good idea to buy clothes online?

3. What kinds of clothes do people wear in the workplace?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Do you think what people wear can influence their mood?

Bạn có nghĩ rằng những gì mọi người mặc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của họ?

Absolutely, if we dress to kill with a brand new shirt for which the brand ambassador is an A-list celebrity, we will be in high spirits. We are more likely to feel more confident and have a positive outlook on life. But when we are penniless and keep wearing the same old shirt for weeks, we might not be that comfortable in our own skins.

Also, as a student or an employee, wearing a uniform would certainly inform their mood. A uniform embodies the values and culture that the organisation represents so people would take a greater pride in their school or company when wearing such a special piece of clothes. You know, it’s just like how the saying goes “clothes make the man”.

Hoàn toàn có thể, nếu chúng ta ăn mặc hoành tráng với một chiếc áo mới tinh mà đại sứ thương hiệumột ngôi sao hạng A, chúng ta sẽ rất phấn khích. Chúng ta có nhiều khả năng cảm thấy tự tin hơn và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Nhưng khi chúng ta không có một xu dính túi và cứ mặc chiếc áo cũ trong nhiều tuần, chúng ta có thể không cảm thấy tự tin về bản thân.

Ngoài ra, là một sinh viên hay một nhân viên, mặc đồng phục chắc chắn sẽ thể hiện tâm trạng của họ. Đồng phục thể hiện các giá trị và văn hóa mà tổ chức đại diện để mọi người sẽ tự hào hơn về trường học hoặc công ty của họ khi mặc một bộ quần áo đặc biệt như vậy. Bạn biết đấy, nó giống như cách nói “quần áo tạo nên con người”.

Do you think it is a good idea to buy clothes online?

Bạn có nghĩ rằng mua quần áo trực tuyến là một ý tưởng tốt?

Well it depends. There are pros and cons of shopping for clothes online that you’d better take into account.

It might be a great idea in the sense that the Internet could save people the burden of travelling for miles just for a piece of clothes. Plus, you can browse through many online stores, which facilitates you stacking up these items against one another in terms of fabrics, design and price. You’re more likely to make an informed decision on what to buy in that case .

Still, buying clothes online requires a leap of faith. Your shopping can very well end up being a disaster as there may be a world of difference between advertisements on websites and reality.

Phụ thuộc vào hoàn cảnh. Có những ưu và nhược điểm của việc mua sắm quần áo trực tuyến mà bạn nên tính đến.

Đó có thể là một ý tưởng tuyệt vời vì Internet có thể giúp mọi người giảm bớt gánh nặng khi phải di chuyển hàng dặm chỉ vì một bộ quần áo. Thêm vào đó, bạn có thể xem qua nhiều cửa hàng trực tuyến, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho bạn so sánh các mặt hàng này với nhau về chất liệu vải, thiết kế và giá cả. Bạn có nhiều khả năng đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua gì trong trường hợp đó.

Tuy nhiên, mua quần áo trực tuyến đòi hỏi một niềm tin vào điều gì đó chưa chắc chắn. Việc mua sắm của bạn rất có thể trở thành một thảm họa vì có thể có một sự khác biệt lớn giữa quảng cáo trên trang web và thực tế.

What kinds of clothes do people wear in the workplace?

Những loại quần áo nào mọi người mặc ở nơi làm việc?

Well it depends on what type of job they do. White-collar workers are expected to put on a professional look, so they typically go for formal/smart clothes. It’s very important for them to look decent and courteous at work. Employees such as blue-collar workers and salesmen or saleswomen are often required to wear uniforms at work. Meanwhile, freelancers and artists are those who have the best opportunity to freely express themselves in their outfit. Actually, out of the three groups, they appear the most fashionable, as they have no restrictions on what to wear and their dressing style can be a statement to the world about their creativity.

Nó phụ thuộc vào loại công việc họ làm. Nhân viên văn phòng được kỳ vọng sẽ có vẻ ngoài chuyên nghiệp, vì vậy họ thường sử dụng trang phục lịch sự. Điều rất quan trọng là họ phải trông tươm tất và lịch sự tại nơi làm việc. Các nhân viên như người lao động chân tay và nhân viên bán hàng nam hoặc nữ thường được yêu cầu mặc đồng phục tại nơi làm việc. Trong khi đó, những người làm việc tự do và nghệ sĩ là những người có cơ hội tốt nhất để tự do thể hiện mình trong trang phục của họ. Trên thực tế, trong số ba nhóm, họ có vẻ là thời trang nhất, vì họ không có giới hạn về việc mặc gì và phong cách ăn mặc của họ có thể là một tuyên bố với thế giới về sự sáng tạo của họ.

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG