Từ vựng Speaking – Topic Conversations – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Conversations, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Conversations, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng A, B hoặc C để hoàn thành câu

1. We must …………… use of our untapped reservoirs of talent.

2. His story is incredible in …………… of the word. It is impossible to believe him, so he must be lying!

3. To comply …………… government hygiene regulations, there must be a separate sink for hand washing.

4. One of the exam questions …………… me completely.

5. If you’re in trouble, for example, do you try to …………… it …………… yourself or get everyone else involved?

6. Our president does not have a …………… how businesses operate.

7. One of her worst fears is that folk will …………… her because of what has happened.

8. It’s better that we keep on good …………… with our neighbours.

Bài 2: Chia dạng đúng của từ trong ngoặc.

1. The spring of 1942 was a time for Americans, as they were caught in a new war. (PERIL)
2. Fellowing the of the disease, several sheep and lambs were destroyed on veterinary advice. (BREAK)
3. He took the of locking his door when he went out. (CAUTION)
4. Failure to make payments in a manner may lead to penalties. (TIME)
5. conversation is a dynamic interaction between two people. (FACE)

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. How do you keep in touch with friends?
  2. Do you like texting?
  3. Have you ever received a confusing text?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

How do you keep in touch with friends?

Bạn giữ liên lạc với bạn bè như thế nào?

I can’t speak for everyone, but as for myself, I make use of the convenience that social media provides, more so than ever in this perilous time of the Covid-19 pandemic outbreak. As you are probably aware, staying in touch with your friends and loved ones in the literal sense of the word has proved a challenge as we all are trying to comply with the safety precaution guidelines by the government. Social media provides a way around that, giving us a platform to keep posted with what ‘s going on in our loved ones’ life.

Tôi không thể nói cho tất cả mọi người, nhưng với bản thân tôi thì tôi tận dụng sự tiện lợi mà mạng xã hội đem lại, và càng thường xuyên hơn trong thời kỳ nguy hiểm trong giai đoạn bùng nổ dịch Covid-19. Chắc hẳn bạn đã biết thì việc giữ liên lạc với bạn bè và người thân theo nghĩa đen là một thử thách khi mà chúng ta đang cố gắng tuân theo các quy định bảo đảm an toàn của chính phủ. Mạng xã hội cung cấp một cách để chúng ta có thể cập nhập những gì đang diễn ra trong cuộc sống của những người thân yêu của chúng ta.

Do you like texting?

Bạn có thích nhắn tin không?

No, not necessarily. I find it a convenient means of communication for the most part, but I wouldn’t say that it’s my thing. There is a whole lot of texting etiquettes to be mindful of, like replying to a message in a timely manner. This is a part where I struggle with owing to my forgetfulness. And more often than not, my late reply messages come across as disrespect or carelessness to my friends and family, which I’ve had to apologize for. To tell the truth, I think that it is better to call or have face-to-face conversations.

Không hẳn. Tôi thấy nhìn chung nó là một phương tiện giao tiếp tiện lợi, nhưng tôi sẽ không nói rằng tôi thích nhắn tin. Có rất nhiều phép tắc khi nhắn tin, ví dụ như trả lời một tin nhắn trong khoảng thời gian hợp lý. Đây là phần mà tôi thường phải vật lộn vì sự hay quên của mình. Và thường xuyên thì những tin nhắn trả lời muộn của tôi thường đem lại sự ấn tượng là tôi thiếu tôn trọng hoặc bất cẩn đối với bạn bè và gia đình mình, và tôi phải xin lỗi họ vì điều này. Nói thật thì tôi nghĩ tốt hơn nên gọi điện hoặc nói chuyện trực tiếp.

Have you ever received a confusing text?

Bạn đã bao giờ nhận phải một tin nhắn khiến bạn bối rối chưa?

Yes, I have, many times. Most of them fall into the category of spam messages to promote some obscure services which to this day I haven’t got a clue what they are trying to sell. However, one special incident comes to my mind. That was a time when my classmate accidentally texted me an intimate text that was meant for her partner. I was rather shocked and baffled to say the least, but I intentionally ignored it. Still, our first interaction after that was very awkward and she was trying to shun me. But eventually, she apologized, we sorted it out and got back on good terms again.

Có, rất nhiều lần. Hầu hết chúng đều là thư rác để quảng bá một số dịch vụ khó hiểu nào đó mà cho đến ngày nay tôi không biết họ đang cố bán cái gì. Tuy nhiên, tôi nhớ tới một sự cố khá đặc biệt. Đó là cái lần mà bạn cùng lớp của tôi vô tình nhắn tin cho tôi một tin nhắn khá thân mật mà đáng nhẽ ra là dành cho người yêu của cô ấy. Nói giảm nói tránh đi thì tôi có hơi sốc và bối rối, nhưng tôi cố tình lờ đi. Tuy nhiên, lần đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt sau lần đó rất khó xử và cô ấy cố né tránh tôi. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã xin lỗi tôi, chúng tôi đã cùng giải quyết vấn đềtrở lại thân thiết như trước.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG