Từ vựng Speaking – Topic Encouragement – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Encouragement, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Encouragement. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Her friends …… her compliments for her university graduation with flying colors.

2. I was taken ……….. when I saw him because he’s lost all his hair.

3 I pride myself the most ….. the moment when I got the highest test mark in the class.

4. His comments prompted me ……… out more about the situation.

5. He used to be the smartest boy, but at the end of the semester he ……..out to be the one who had the worst performance.

6. While I was surfing on the Internet, I saw a recruitment from Google and immediately I …… my name down on the filling form

7. All her hard work ……… in the end, and she finally passed the exam

8. The project was difficult, but we kept ….. it and eventually it was done.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. She will be (showered/snowed) with great many congratulations if she wins.
2. Fortunately we were (blessing/blessed) with fine weather.
3. We’ve (embarked/started) on an exciting new project.
4. I was about to pay for the shopping when it suddenly (dawned/lighted) on me that I’d left my wallet at home.
5. My English teacher inspired me to (purchase/pursue) a teaching career.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Describe a time when you received congratulations from others.

You should say:

What the situation was

Who congratulated you

Why you were congratulated

And explain how you felt

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe a time when you received congratulations from others.
You should say:
What the situation was
Who congratulated you
Why you were congratulated
And explain how you felt
Miêu tả một dịp mà bạn nhận được lời chúc mừng từ ai đó
Bạn nên nói:
Tình huống đó là gì
Ai chúc mừng bạn
Tại sao bạn lại được chúc mừng
Và giải thích bạn cảm thấy như thế nào
Among all the occasions that I’ve been so blessed to be congratulated, I’d say I pride myself the most on this milestone that has changed my career orientation. It was when I nailed the IELTS test, which prompted me to turn into an English teacher.Let me begin by telling you a bit about my background. Following my high school graduation, I was convinced to pursue Banking and Finance by my parents. But as soon as I took their advice and embarked on the course, I came to the harsh realization that it was not an area I’d envision myself doing years down the road. At the same time, it dawned on me that English turned out to be my true calling/an all-consuming passion, and so I took a leap of faith by putting my name down for the IELTS test, for which I attained a stunning result and was showered with congratulations.Needless to say, I was gloriously happy to the point that my highly sought after test score came up/was brought up in nearly all of the conversations I had with others. In response, my friends were awestruck by my English proficiency, and they would never fail to pay me a compliment at every chance they got. But perhaps it was my family who was taken aback the most, for seeing me improve by leaps and bounds from a novice English user to an advanced one in a matter of months. To celebrate this, they even threw me a surprising party, in which they all gave me a toast for my little achievement and their blessing for my new career orientation.As for why I’m ecstatic, it wasn’t so much the congratulations I received as the awareness that my hard work had paid off and that I could achieve the things I want as long as I keep at it. It is this belief that sets me the path of pursuing a teaching career, my dream job.Trong số tất cả những dịp mà tôi rất may mắn vì được chúc mừng, tôi phải nói rằng tôi tự hào nhất về cột mốc đã thay đổi định hướng nghề nghiệp của tôi. Đó là khi tôi đã làm bài thi IELTS rất đỉnh, điều đó đã thúc đẩy tôi trở thành một giáo viên tiếng Anh.Để tôi bắt đầu bằng cách nói cho bạn biết một chút về lý lịch của tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi bị bố mẹ thuyết phục theo đuổi ngành Tài chính Ngân hàng. Nhưng ngay sau khi tôi nghe lời khuyên của họ và bắt đầu khóa học, tôi đã nhận ra một sự thật phũ phàng rằng đó không phải lĩnh vực mà tôi mường tượng bản thân mình trong tương lai. Cùng lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng tiếng Anh hóa ranghề nghiệp tôi thực sự thích/ một niềm đam mê choán hết thời gian và năng lượng, và vì vậy tôi đã đánh liều tin tưởng bằng việc ghi tên mình vào bài thi IELTS, nhờ đó tôi đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc và đã được chúc mừng rất nhiều.Không nói chắc bạn cũng tưởng tượng ra, tôi cực kỳ hạnh phúc khi điểm số bài kiểm tra đáng mơ ước của tôi đã được mang ra để nói trong gần như tất cả các cuộc trò chuyện của tôi với những người khác. Bạn bè của tôi đã bị ấn tượng đặc biệt trước trình độ tiếng Anh của tôi, và họ sẽ khen tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Nhưng có lẽ chính gia đình tôi là người bị bất ngờ nhất, vì thấy tôi tiến bộ nhanh chóng từ một người mới sử dụng tiếng Anh lên một người giỏi chỉ trong vài tháng. Để ăn mừng điều này, họ thậm chí đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc bất ngờ, trong đó tất cả họ đã nâng ly chúc mừng cho thành tích nhỏ của tôi và lời chúc phúc của họ cho định hướng nghề nghiệp mới của tôi.Về lý do tại sao tôi cực kỳ vui sướng, đó không hẳn là  vì những lời chúc mừng tôi nhận được mà là việc nhận thức được rằng sự chăm chỉ của tôi đã được đền đáp và rằng tôi có thể đạt được những điều mình muốn miễn là tôi tiếp tục cố gắng. Chính niềm tin đó đã định hướng cho tôi con đường theo đuổi nghề dạy học, công việc mơ ước của tôi.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG