Từ vựng Speaking – Topic Home, Apartment – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Home, Apartment. Các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau trước nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Home, Apartment, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. We need a garden to raise pets, but our budget wouldn’t stretch …… that.

2. My mother has little tolerance …..not making bed after getting up.

3. They fancy ……… their summer holiday on a homestay near the beach.

4. We decorated the house with some nice old furniture just to give …. a nice nostalgic vibe.

5. My family loves the design of the house which has a ……-out balcony.

6. I would ……. it all to realize my dream of being a famous singer.

7. She has a soft ……. for a house in the coastal area.

8. I would plant some flower bushes along the aisles ….. to the cottage.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. My family decided to move to a cottage on the outskirts/outskirt of the city.
2.The wine makes a good accompanion/accompaniment to fish dishes.
3.People under the age of 40 constitute/consider the majority of the labour force.
4.The house appeared with a European design with a white coat/coating of paint.
5.In years to come/go, it will probably seem amazing that we lived our lives any other way.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Describe the ideal home (flat or house) that you would like to live in.

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Describe the ideal home (flat or house) that you would like to live in.

Miêu tả một ngôi nhà lý tưởng mà bạn muốn ở.

It might be a bit too early for an undergraduate like me to fancy having a house of my own, but given that I have to describe an ideal home, I think I would picture/envisage a small cottage on the outskirts of Hanoi.

Có thể hơi quá sớm đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp như tôi muốn có một ngôi nhà cho riêng mình, nhưng với lý do tôi phải mô tả một ngôi nhà lý tưởng, tôi nghĩ tôi sẽ hình dung ra một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội.

A lovely little cottage, ideally with an accompaniment of a small garden, would make/constitute just the perfect thing/shelter for me. In terms of its layout, the cottage of my dream would have two bedrooms, with each one decorated and furnished in a vintage style, just to give off a nice nostalgic vibe. This vibe would be further brought out with a white coating of paint and wooden stick-out balconies to plant some bonsai trees. Speaking of trees, the aisles leading to the cottage would be filled with flower bushes to add a colorful touch to the house.

Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, lý tưởng nhất là đi kèm với một khu vườn nhỏ, sẽ tạo thành một chỗ ở hoàn hảo cho tôi. Về bố cục của nó, ngôi nhà trong mơ của tôi sẽ có hai phòng ngủ, mỗi phòng được trang trí và bày biện theo phong cách cổ điển, để tạo ra một không khí hoài cổ. Sự rung cảm này sẽ càng thêm nổi bật với lớp sơn trắng phủ bên ngoài ban công chìa ra ngoài ốp gỗ để trồng một số cây cảnh. Nhắc đến cây xanh, lối đi dẫn đến ngôi nhà sẽ được lấp đầy bởi những bụi hoa để tô điểm thêm màu sắc cho ngôi nhà.

My wish to settle in a suburban cottage has to do with my soft spot for pets, kittens and puppies specifically/to be exact. Having always wanted to surround myself with lots/packs of cats and dogs, I find it troublesome to rear/raise them in the city where my neighbors have little tolerance for my pet companions. Besides, few houses in the city can offer enough space for cats and dogs to have fun running around, and my budget wouldn’t stretch to cover those that do anyway. As such, I would trade it all to realize my dream of owning such an ideal abode in the years to come.

Mong muốn định cư trong một ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn ở ngoại ô của tôi liên quan đến sự mủi lòng dành cho thú cưng, mèo con và chó con một cách cụ thể / chính xác. Luôn muốn vây quanh mình với rất nhiều / bầy chó mèo, tôi cảm thấy thật phiền phức khi nuôi chúng trong thành phố nơi những người hàng xóm của tôi ít khoan dung với những người bạn thú cưng của tôi. Bên cạnh đó, rất ít ngôi nhà trong thành phố có thể cung cấp đủ không gian cho chó và mèo vui đùa chạy nhảy xung quanh và dù sao thì ngân sách của tôi cũng không đủ chi trả cho những ngôi nhà đó. Như vậy, tôi sẽ đánh đổi tất cả để thực hiện ước mơ sở hữu một ngôi nhà ở lý tưởng như vậy trong những năm tới.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG