Từ vựng Speaking – Topic House & Apartment, Countryside & City – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề House & Apartment, Countryside & City, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề House & Apartment, Countryside & City. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ trên bảng vào ô trống:

influx emitmetropolis spacious skyscrapercrampeddisplace

1. After 1850 Paris grew quickly into a busy _________.
Câu trả lời của bạn:
2. From the top of the _________ the cars below us looked like insects.
Câu trả lời của bạn:
3. The building of a new dam will ______ thousands of people who live in this area.
Câu trả lời của bạn:
4. It is unlawful for factories to ______ black smoke into the air.
Câu trả lời của bạn:
5. The animals were kept in ______ and unhygienic conditions.
Câu trả lời của bạn:
6. The ______ of tourists has reached its summer peak.
Câu trả lời của bạn:
7. They have moved to a more _________ residence for their kids to run around freely.
Câu trả lời của bạn:

Bài 2: Chọn từ đúng trong 2 từ được in đậm.

1. People with a fear of height tend to live in single / multi-storey houses.
Câu trả lời của bạn:
2. The proper / property prices in the city are so high, a small house can cost you an arm and a leg.
Câu trả lời của bạn:
3. Thinking back, I was extremely lucky to buy this house at an affordably / affordable cost.
Câu trả lời của bạn:
4. The school was not big enough to accommodate / accommodation all the children.
Câu trả lời của bạn:
5. The rise in greenhome / greenhouse gases parallels the reduction in the ozone layer.
Câu trả lời của bạn:
6. Urbanization / Urbanize is inevitable for a country to be modernized.
Câu trả lời của bạn:
7. Sky-high / height apartment blocks are growing like mushrooms these days.
Câu trả lời của bạn:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What are the benefits of living in rural areas?
  2. What kinds of homes do most people in your country live in?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
What are the benefits of living in rural areas?Lợi ích của việc sống ở nông thôn là gì?
In my opinion, the most definite advantage of living in the countryside is the quality of the environment. In contrast to big cities, where skyscrapers displace trees and motor vehicles emit enormous amounts of greenhouse gases, the country folks can enjoy their beautiful scenery and unpolluted air. In addition, the property prices in the rural areas are considerably lower than their urban counterparts. And so, the villagers can enjoy their spacious houses at a very affordable cost, compared to the cramped, outrageously high priced apartments in the heart of any city.Theo ý kiến của tôi, lợi thế rõ ràng nhất của cuộc sống ở nông thôn là chất lượng môi trường. Trái ngược với các thành phố lớn, nơi các tòa nhà chọc trời thay thế cây cối và các phương tiện cơ giới thải ra một lượng lớn khí nhà kính, người sống ở nông thôn có thể tận hưởng cảnh đẹp và không khí không bị ô nhiễm. Ngoài ra thì giá bất động sản ở khu vực nông thôn thấp hơn đáng kể so với giá bất động sản ở thành thị. Và như vậy, người dân nông thôn có thể tận hưởng những ngôi nhà rộng rãi với giá cả rất phải chăng, so với những căn hộ chật chội, giá cao ngất ngưởng ở trung tâm bất kỳ thành phố nào.
What kinds of homes do most people in your country live in?Hầu hết mọi người ở đất nước của bạn sống ở những loại nhà nào?
Traditionally, people in my country live in single-storey houses. However, with the urbanization that is resulting in the establishment of business centers in metropolises, the situation is changing rapidly. As more waves of people are pouring in from rural areas, the limited area in cities generally fail to accommodate the influx of migrants, (and) this causes the all-too-common issue of housing shortage in cities. A solution for this is to build multi-storey houses and sky-high apartment blocks, which utilizes space in a very cost-effective manner. I believe this is the most popular form of housing in my country currently.Theo truyền thống, người dân nước tôi sống trong những ngôi nhà một tầng. Tuy nhiên, với sự đô thị hóa dẫn đến việc hình thành các trung tâm kinh doanh ở các đô thị, tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Do ngày càng có nhiều dòng người từ các vùng nông thôn đổ về, diện tích hạn chế ở các thành phố thường không thể đáp ứng được dòng người nhập cư, (và) điều này gây ra vấn đề cực kỳ phổ biến về sự thiếu hụt nhà ở trong các thành phố. Một giải pháp cho vấn đề này là xây dựng những ngôi nhà nhiều tầngnhững khu nhà ở chọc trời, nhằm tận dụng không gian một cách có hiệu quả kinh tế. Tôi tin rằng đây là hình thức nhà ở phổ biến nhất ở nước tôi hiện nay.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG