Từ vựng Speaking – Topic Mobile Phones – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Mobile Phones, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Mobile Phones, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn từ đúng trong hộp để điền vào ô trống. Chú ý thay đổi từ để hợp với câu.

socialdestination without distinction application myriad

1. Have you found any ____________ for learning Chinese yet?
Câu trả lời của bạn:
2. What are your _________ networking sites?
Câu trả lời của bạn:
3. I can’t live __________ my Ipad. I bring it everywhere.
Câu trả lời của bạn:
4. The __________ between a cockroach and a butterfly is like night and day.
Câu trả lời của bạn:
5. They face a _________ of problems bringing up children.
Câu trả lời của bạn:
6. I finally reached my ____________ after 4 hours of driving.
Câu trả lời của bạn:

Bài 2: Viết lại câu sử dụng những từ được cho trước:

1. I’m using this app to monitor the calories I consume everyday.
Câu trả lời của bạn: I’m using this app to

2. He can detect a fly from miles away.
Câu trả lời của bạn: He can

3. No sexist comments are allowed in the school’s forum.
Câu trả lời của bạn: No

4. It would be a huge assistance if you could take care of these documents.
Câu trả lời của bạn: It would be of

5. The journey from Ha Noi to Ho Chi Minh city is quite a tricky one.
Câu trả lời của bạn: The

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. When do you find your mobile phone most helpful?
  2. In which ways are mobile phones used differently between the young and the old?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
When do you find your mobile phone most helpful?Khi nào bạn thấy điện thoại di động của mình hữu ích nhất?
There are several cases that prove my cell phone is something I can’t live without, but I guess it proves most useful when I am on the road. This may sound a bit gender-biased, but as a girl, I am not very good at navigating the directions, and so the GPS application on my phone would be of great help to me. All I need to do is to turn on the wireless Internet connection and the Navigation system would show me the exact route to take to arrive at the desired destination.Có một số trường hợp chứng minh rằng điện thoại di động của tôi là thứ tôi không thể sống thiếu, nhưng tôi đoán nó hữu ích nhất khi tôi đi trên đường. Điều này nghe có vẻ hơi phân biệt giới tính nhưng là con gái, tôi không giỏi định vị phương hướng lắm nên ứng dụng GPS trên điện thoại sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi. Tất cả những gì tôi cần làm là bật kết nối Internet không dây và hệ thống Điều hướng sẽ chỉ cho tôi tuyến đường chính xác cần đi để đến điểm đến mong muốn.
In which ways are mobile phones used differently between the young and the old?Điện thoại di động được sử dụng khác nhau giữa người trẻ và người già theo những cách nào?
I suppose a marked distinction lies in the way the two generations make use of the phone’s various functions. While the elderly mostly use their phone to stay in touch with their friends and to keep track of the time, young people think of their phone as a multipurpose device. The increasing range of mobile applications in recent years could explain this. With just an Internet connection, the young could access a myriad of mobile apps to search for information or to update on their daily lives via some social networking sites like Facebook.Tôi cho rằng sự khác biệt rõ rệt nằm ở cách hai thế hệ sử dụng các chức năng khác nhau của điện thoại. Trong khi người cao tuổi chủ yếu sử dụng điện thoại để giữ liên lạc với bạn bè và theo dõi thời gian, thì những người trẻ tuổi lại coi điện thoại như một thiết bị đa năng. Ngày càng nhiều ứng dụng di động trong những năm gần đây có thể giải thích cho điều này. Chỉ cần có kết nối Internet, giới trẻ có thể truy cập vô số ứng dụng di động để tìm kiếm thông tin hoặc cập nhật cuộc sống hàng ngày của mình qua một số trang mạng xã hội như Facebook.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG