Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Patient – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Patient, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Patient, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B hoặc C.

1. Susan and her brother …………… turns doing the dishes.

2. It takes me ten minutes …………… to walk to work.

3. She’s always been rude to me, but it was the last …………… when she started insulting my mother.

4. I was so furious I just couldn’t …………… myself.

5. The people in the program had a …………… of less than 10 percent, compared with 42 percent for the state.

6. These …………… manufacturing solutions are focused on reducing device cost and maximizing productivity.

7. You can’t …………… an inch without being given a customer satisfaction survey to complete.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai.

In the meantime, we have to step out our efforts to find the ship.

Sửa lại:

Three meals a day are re-ordered, wine and mineral water included. Therefore, you don’t have to bring anything

Sửa lại:

It’s difficult to construct a narrative out of a series of fastly-moving events

Sửa lại:

Hannah knew her mom would flip up if she didn’t get home on time

Sửa lại:

Doing this mindless work all day is going to drive me crazily.

Sửa lại:

This installation is exploring the ambivalence in the perception of humanity interaction.

Sửa lại:

Farmers can unknowing spread the infection with their cutting tools.

Sửa lại:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Describe a time when you had to wait in a long line of people.

You should say:

  • When it was.
  • Where and why you waited in line.
  • How you felt.

Do you think waiting is harder now?

Why do some companies provide poor customer service?

Do you prefer customer service by human beings or robot?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe a time when you had to wait in a long line of people.You should say:When it was.Where and why you waited in line.How you felt.Miêu tả một lần mà bạn phải đứng đợi trong một hàng dài.Bạn nên nói:Lần đó là khi nào?Bạn đã đứng chờ ở đâu và tại saoBạn cảm thấy như thế nào
There was this one time when my friends and I went to the cinema for a huge blockbuster that just came out that week. We had a system among ourselves, where we each take turns buying tickets for the group. It was my turn, so I stepped up. There were two lines to the ticket counter, and obviously I went for the shorter line. There were less than 10 people there so I figured it would take me 10 minutes top. A few minutes went  by, but my line didn’t move an inch. Apparently the guy in the front had some problems with his pre-ordered ticket, the system didn’t register his purchase or something, I wasn’t so sure as I was standing pretty far away.
So naturally I switched to the fast-moving queue. For some weird reason, the line I just left started to free up so quickly that it advanced way past my spot in the other line. Once again, I shamefully walked back. And as the last straw, the credit card of the girl at the front was rejected and it took her forever to get it to work. Needless to say, I was inches away from flipping out, and it took every fibre of my being to contain myself. And even though none of my friends complained about my switching back and forth and wasting everyone’s time, I just couldn’t completely shake off the feeling. Come to think of it, it could have been a fun night had I not got so worked up over such a trivial matter. I guess I’m just not a patient person. After that, all my friends agree to never let me be in charge of the tickets anymore, and I couldn’t agree more.
Có một lần này tôi và các bạn của mình đi rạp chiếu phim để xem một bộ phim bom tấn vừa được ra rạp trong tuần đó. Chúng tôi có một hệ thống với nhau, trong đó mỗi người sẽ lần lượt đi mua vé cho cả nhóm. Hôm đó là đến lượt tôi, nên tôi đã xung phong. Có hai hàng đứng chờ ở quầy bán vé, và tôi đương nhiên đã đứng vào hàng ngắn hơn. Có ít hơn 10 người đang đứng nên tôi đoán mình sẽ phải chờ nhiều nhất là 10 phút. Vài phút trôi qua, nhưng hàng mà tôi đứng vẫn chưa xê dịch được một tí nào. Rõ ràng là có một anh chàng ở đầu hàng đang gặp một vài vấn đề với vé đặt trước của anh ấy, hoặc là hệ thống không ghi nhận việc mua vé của anh ấy hay gì đó, tôi cũng không rõ ràng lắm vì tôi đứng khá xa. 
Vậy nên theo bản năng tôi chuyển sang hàng di chuyển nhanh hơn. Vì một vài lí do kì quặc nào đó, cái hàng mà tôi vừa bỏ lại bắt đầu trống rất nhanh, tới mức độ mà qua cả chỗ tôi đang đứng ở hàng mới. Lại một lần nữa, tôi ngại ngùng quay lại hàng cũ. Như một giọt nước tràn ly, thẻ tín dụng của cô gái ở đầu hàng bị từ chối và cô ấy mãi không thể khiến nó hoạt động được. Không cần phải nói, tôi chỉ một chút xíu nữa là nổi điên lên rồi, và tôi đã phải rất cố gắng để kiềm chế bản thân. Cho dù không một người bạn nào của tôi phàn nàn về việc tôi chạy đi chạy lại giữa hai hàng và làm tốn thời gian của mọi người, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc cáu gắt. Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy đêm đó có thể đã rất vui vẻ nếu tôi không quá nổi cáu chỉ vì một vấn đề nhỏ. Tôi chỉ không phải là một người kiên nhẫn. Sau lần đó, các bạn tôi đều đồng ý là sẽ không bao giờ để tôi phụ trách việc mua vé nữa, và tôi hoàn toàn đồng ý với họ.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Do you think waiting is harder now?Bạn có nghĩ là việc chờ đợi hiện giờ trở nên khó khăn hơn không?
I think so. We’re living in a time of immediacy. We kinda expect everything to come quickly and easily, and even instantly sometimes, all with the help from technology. Not so far back when I needed something to eat, I either had to drag myself to a nearby restaurant or to cook for myself. The problem now is only which delivery service to choose. GrabFood, Now, Baemin, you name it, they pick up the food and get it to your doorstep within minutes of ordering. Also, 10 years ago, I was comfortable waiting for a 5-minute video to buffer, whereas any delay nowadays would drive me nuts/crazy.Tôi nghĩ vậy. Chúng ta đang sống trong thời đại của sự “ngay và luôn”. Chúng ta thường muốn mọi thứ đều đến nhanh và dễ dàng, và thỉnh thoảng còn ngay lập tức nữa nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ. Không lâu trước đây tôi cần ăn một cái gì đó, nên tôi sẽ phải hoặc là lê xác đến một nhà hàng gần đó hoặc là tự nấu cho bản thân. Vấn đề ở đây là tôi chọn dịch vụ vận chuyển nào. GrabFood, Now, hay Baemin, họ lấy đồ ăn và giao tới tận cửa nhà bạn chỉ trong vài phút sau khi đặt đồ. 10 năm trước, tôi hoàn toàn thoải mái khi chờ một cái video 5 phút load xong, trong khi hiện giờ sự trì hoãn nào cũng khiến tôi phát điên lên.
Why do some companies provide poor customer service?Tại sao một số công ty phục vụ khách hàng kém?
I guess the problem lies in their training program. For a good customer service, a comprehensive training program is in order. Unfortunately, some firms fail to go about it, typically low-end restaurants. The result is that poorly trained staff would have little to no responsibility for their duty. The turnover rate in these firms, therefore, is rather high, and when new staffers join the firm, they have to go through a hastily-put-together training program to fill the vacancies. A vicious circle begins. When this is the case, the company would find it hard to escape from providing crappy service to its customers.Tôi đoán vấn đề nằm ở chương trình huấn luyện của họ. Để có thể phục vụ khách hàng được tốt thì cần phải có một chương trình huấn luyện đầy đủ và toàn diện. Đáng tiếc là một số công ty lơ là vấn đề này, nhất là những nhà hàng phân khúc thấp. Kết quả là đội ngũ nhân viên được đào tạo qua loa không có trách nhiệm với công việc của mình. Vì thế, tỉ lệ nhân viên thôi việc ở những công ty đó thường khá cao, và họ cần phải trải qua chương trình huấn luyện được chắp vá một cách vội vàng để chọn người cho công việc. Một vòng tuần hoàn tiêu cực bắt đầu. Nếu bị vướng vào tình huống này, công ty sẽ rất khó để thoát khỏi việc phục vụ khách hàng kém cỏi.
Do you prefer customer service by human beings or robot?Bạn thích được phục vụ bởi con người hay là người máy hơn?
I’ve never thought about this before, but the idea of being served by robots intrigues me. When eating out, I’m not particularly fond of servers who are overly chatty and know nothing about the food they serve, which by the way is much more common than you’d think here in Vietnam. So I figure a robot would just let me eat in peace. But still, a part of me still craves human interactions, so I wouldn’t dine in a fully-automated restaurant just yet. But I heard there have been many advancements in the field of robotics that allow machines to imitate human motion and body language almost flawlessly, so in the near future, I might unknowingly be served by a human-like robot and might change my mind about the whole thing!Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này, nhưng cái ý tưởng được phục vụ bởi người máy kích thích sự tò mò của tôi. Khi đi ăn ở ngoài, tôi thường không quá thích những người phục vụ mà quá nhiều chuyện hay chẳng biết một tí gì về đồ ăn mà họ đang phục vụ, và điều này rất phổ biến ở Việt Nam. Vì vậy tôi nghĩ là một người máy sẽ để tôi ăn trong yên ổn. Nhưng mà một phần trong tôi vẫn khao khát giao tiếp người với người, vì vậy tôi sẽ không ăn tối ở một nhà hàng hoàn toàn chạy bằng người máy. Nhưng tôi có nghe nói là nhiều sự phát triển trong lĩnh vực người máy học đã giúp cho máy móc có thể bắt chước hành động và ngôn ngữ cơ thể của con người gần như là hoàn hảo, vì vậy trong tương lai gần, tôi có sẽ thể được phục vụ bởi một người máy giống hệt như con người mà không biết, và có thể tôi sẽ có cách nhìn mới về chuyện này!