Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Shopping – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Shopping, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề SHOPPING. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Hoàn thành câu với các từ/cụm từ cho sẵn

thrifty              first hand experience              queue up        mid-range go on a shopping spree          shopping platforms       shops until she drops                 a good deal                       product description           selection of products

1. Digital __________ simply help make discovering products easier and buying the right product much more feasible
2. Though Fairway offers a wide ___________ at reasonable prices, some longtime shoppers are looking elsewhere.
3. He treated ill children, and people used to __________ in the streets to see him
4. He was brought up to be _______ and never to get into debt.
5. Should I ____________ with my credit card, buy five huge plasma TVs, two oversized cars and a house I can’t afford?
6. Every weekend my wife __________. Her credit card bills are enormous!
7. We never thought we’d be able to afford a neighborhood like this, but we got ___________ on this house.
8. Consumers are buying more _________ cars as the price of fuel continues to rise.
9. He has _________ of what war is like.
10. It’s important to write a good ___________ for your online store.

Bài 2: Viết lại phần gạch chân của câu với cụm từ gợi ý

browse                out of my budget             rock-bottom prices                 affordable            (money) goes to 

1. “Are you looking for anything in particular, sir?” “No, I’m just looking.” => “Are you looking for anything in particular, sir?” “No, I’m just .”
2. She spends a lot of money on clothes. => A lot of her money clothes
3. This car is too expensive, so I can’t afford it. => This car is
4. They sell inexpensive children’s clothes.=> They sell children’s clothes.
5. Online or used book stores often sell books at extremely low prices. => Online or used book stores often sell books at prices.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

1. Do you like shopping online?

2. What do you often shop for?

3. Do you compare prices when you shop?

Do you like shopping online?Bạn thích mua hàng online không?​​
I really love the idea of online shopping for the range of benefits it brings about. Online shopping I really love the idea of online shopping for the range of benefits it brings about. Online shopping platforms like Shopee or Lazada offer customers a far greater selection of products than what I can find locally, and I’m the type who likes to take my time browsing through the options. Also, when there is a high demand for a new product like the Iphone, there could be an endlessly long line of people queuing up, and I could get jostled by people trying to get through. This just doesn’t happen when I shop onlineTôi rất thích mua hàng online bởi vì những ích lợi nó mang lại. Các nền tảng mua sắm trực tuyến như Shopee hoặc Lazada đem đến cho khách hàng nhiều lựa chọn sản phẩm hơn ở các cửa hàng bên ngoài, mà tôi lại là kiểu người thích dành thời gian ngắm nghía các sản phẩm. Thêm nữa là, khi mà nhu cầu cho một sản phẩm mới tăng cao, như là Iphone chẳng hạn, thì người ta sẽ xếp hàng dài tít tắp chờ mua hàng, và tôi có thể bị xô đẩy bởi những người muốn chen lên trước. Việc này sẽ không xảy ra khi tôi mua hàng online đâu.
What do you often shop for?Bạn thường mua sắm những thứ gì?
I am a bit of a thrifty person, so most of my income goes to groceries and some basic necessities; but every once in a while, when I get bonuses or commissions from work, I can indulge myself a bit by going on a shopping spree. But I’m not the kind who shops until you drop, if there is a piece of item that is out of my budget, I’ll definitely look for other affordable ones.Tôi là người khá tiết kiệm, nên hầu hết thu nhập của tôi được dành cho đồ nhu yếu phẩm và những thứ cần thiết khác. Nhưng thi thoảng, khi tôi được nhận thưởng hoặc hoa hồng ở chỗ làm, tôi có thế nuông chiều bản thân một chút bằng cách mua sắm thả ga. Nhưng tôi cũng không phải kiểu người mua sắm không biết điểm dừng; nếu có món hàng nào đó ngoài khả năng chi trả của tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm những món khác, vừa túi tiền hơn.
Do you compare prices when you shop?Bạn có so sánh giá cả khi mua sắm không?
Yes, especially when I shop online. When browsing websites in search of an item, I often visit several different online stores to find the best deal. If I am lucky enough, chances are I might come across some vouchers which offer me a mid-range product at rock bottom prices. Also, I can find consumers’ firsthand experience by reading their reviews and product descriptions, which helps me minimize the risk of buying low-quality products.Có, đặc biệt là khi tôi mua sắm online. Khi duyệt web tìm kiếm một món hàng, tôi thường vào vài trang bán hàng online để tìm món có giá hời nhất. Nếu may mắn, có thể tôi sẽ bắt gặp một vài voucher cho một món đồ tầm trung với giá thấp kịch sàn. Ngoài ra, tôi cũng có thể tìm thấy các trải nghiệm thực tế của người dùng bằng cách đọc review của họ, và cả phần mô tả sản phẩm nữa. Những thông tin này giúp tôi giảm tối đa nguy cơ mua hàng chất lượng kém.