Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Shopping – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Shopping, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề SHOPPING. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: (Hoàn thành câu với các từ/cụm từ cho sẵn

thrifty       first hand experience       queue up      mid-range go on a shopping spree         shopping platforms       shops until she drops              a good deal             product description           selection of products

1. Digital __________ simply help make discovering products easier and buying the right product much more feasible
2. Though Fairway offers a wide ___________ at reasonable prices, some longtime shoppers are looking elsewhere.
3. He treated ill children, and people used to __________ in the streets to see him
4. He was brought up to be _______ and never to get into debt.
5. Should I ____________ with my credit card, buy five huge plasma TVs, two oversized cars and a house I can’t afford?
6. Every weekend my wife __________. Her credit card bills are enormous!
7. We never thought we’d be able to afford a neighborhood like this, but we got ___________ on this house.
8. Consumers are buying more _________ cars as the price of fuel continues to rise.
9. He has _________ of what war is like.
10. It’s important to write a good ___________ for your online store.

Bài 2: Viết lại phần gạch chân của câu với cụm từ gợi ý

browse                out of my budget             rock-bottom prices                 affordable            (money) goes to 

1. “Are you looking for anything in particular, sir?” “No, I’m just looking.” => “Are you looking for anything in particular, sir?” “No, I’m just .”
2. She spends a lot of money on clothes. => A lot of her money clothes
3. This car is too expensive, so I can’t afford it. => This car is
4. They sell inexpensive children’s clothes.=> They sell children’s clothes.
5. Online or used book stores often sell books at extremely low prices. => Online or used book stores often sell books at prices.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Describe your favorite clothes.

You should say:
What is it like?
Who gave it to you or where you bought it?
How often do you wear it?
Explain how you feel about it or why you enjoy wearing it?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe your favorite clothes.
You should say:
What is it like?
Who gave it to you or where you bought it?
How often do you wear it?
Explain how you feel about it or why you enjoy wearing it?
Mô tả quần áo yêu thích của bạn.
Bạn nên nói:
Nó như thế nào?
Ai đã đưa nó cho bạn hoặc bạn mua nó ở đâu?
Bạn thường mặc nó như thế nào?
Giải thích bạn cảm thấy thế nào về nó hoặc tại sao bạn thích mặc nó?
If I have to choose an item that I’m really into, I’ll go for a pair of sneakers I bought 2 years ago. On the particular day, I was shopping around when my eyes fell on a pair of shoes displayed on a shop front. I came for a closer look, and there was a shoe design that grabbed my attention right on the spot. The shoes came in quite a few color options, but white is my favorite because I think this color would never go out of style. The white pair had a basic design with the highlight being two thin blue and red stripes running along both sides. But sadly, as I tried a shoe on for a look, it didn’t fit me and my size was out-of-stock. But I loved the pair so much that I kept revisiting the store to see if it had been restocked. Finally, weeks of waiting paid off, the shop released a new edition of the shoes. They were a bit chunkier than the original, and came in more daring color combinations – white, red and neon green. Still, I decided to get them without any second thoughts, for fear that they would be sold out again if I hadn’t made up my mind.

To date,  I have been wearing them for 2 years, and they’re still in good condition. Actually, they weren’t high-end shoes, but a product manufactured by a local brand. They’re also extremely versatile and work with anything from casual clothes like shorts or jeans to more formal trousers. But the most outstanding feature is the comfort the shoes offer. I can wear them for hours without any discomfort, all thanks to their rubber soles which are shock absorbent. The shoes really represent everything I love in a shoe. 
Nếu phải chọn một món đồ mà tôi thực sự yêu thích, tôi sẽ đi một đôi giày thể thao mà tôi đã mua cách đây 2 năm. Vào hôm đó, tôi đang đi mua sắm xung quanh thì ánh mắt của tôi chạm vào một đôi giày được trưng bày ở mặt tiền một cửa hàng. Tôi đến để xem kỹ hơn, và có một thiết kế giày thu hút sự chú ý của tôi ngay lập tức. Đôi giày có khá nhiều lựa chọn màu sắc, nhưng màu trắng là màu tôi yêu thích nhất vì tôi nghĩ màu này sẽ không bao giờ lỗi mốt. Đôi màu trắng có thiết kế cơ bản với điểm nhấn là hai sọc xanh và đỏ mỏng chạy dọc hai bên. Nhưng thật đáng buồn, khi tôi thử một đôi giày để xem xét, nó không vừa với tôi và kích cỡ của tôi đã hết hàng. Nhưng tôi yêu thích cặp đôi này đến nỗi tôi tiếp tục quay lại cửa hàng để xem nó đã được bổ sung chưa. Cuối cùng, nỗ lực chờ đợi hàng tuần đã được đền đáp, cửa hàng đã phát hành một phiên bản mới của đôi giày. Chúng dày và nặng hơn một chút so với bản gốc và có nhiều sự kết hợp màu sắc táo bạo hơn – trắng, đỏ và xanh neon. Tuy nhiên, tôi quyết định mua chúng mà không cần suy nghĩ gì thêm, vì sợ rằng chúng sẽ bị bán hết lần nữa nếu tôi không quyết định.

Đến nay, tôi đã đeo chúng được 2 năm và chúng vẫn ở trong tình trạng tốt. Thực ra, chúng không phải là giày ở phân khúc cao mà là sản phẩm do một thương hiệu địa phương sản xuất. Chúng cũng cực kỳ linh hoạt và phù hợp với mọi thứ, từ quần áo bình thường như quần short hoặc quần jean cho đến quần tây trang trọng hơn. Nhưng điểm nổi bật nhất chính là sự thoải mái mà đôi giày mang lại. Tôi có thể đeo chúng trong nhiều giờ mà không có cảm giác khó chịu, tất cả là nhờ đế cao su của chúng có khả năng hấp thụ sốc. Đôi giày này thực sự đại diện cho tất cả những gì tôi yêu thích trong một đôi giày.