Từ vựng Speaking – Topic Waiting & Patience – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Waiting & Patience, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Waiting & Patience. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn A, B hoặc C.

1. Building ________ towards others could lead a person to be a more responsible adult.

2. Everytime I want to _______ my frustration about the work hours, the boss shuts me up.

3. My kids keep putting me ________ my schedule. I’m really considering a nanny.

4. Despite of his _______ trait, the scholarship was not given to him.

5. You should complement your son more. It could help with ________ his behavior.

6. I’ve been waiting _______ for him these few days. But I don’t think I could handle it much longer.

7. It is easy to _________ one’s composure if they keep on arguing like that.

8. You can never understand someone fully unless you put yourself in their ______.

Bài 2: Điền từ trên bảng vào ô trống, dựa vào chữ cái được cho trước:

1. Only teamwork will e………… us to get the job done on time.
Câu trả lời của bạn:
2. How long will you k…………. me waiting here? It’s been 3 hours!
Câu trả lời của bạn:
3. We were able to i…………. that same attitude in every team member.
Câu trả lời của bạn:
4. I’ve had enough with his u………….. If he comes late once again, I’ll fire him.
Câu trả lời của bạn:
5. She’s u………….. cheerful no matter what the circumstances.
Câu trả lời của bạn:
6. In these circumstances it’s best to remain c…………… and c…………….
Câu trả lời của bạn:
7. You’ll eventually learn to grow more t…………… toward kids. After all, they don’t know anything yet.
Câu trả lời của bạn:
8. Did you think things t………….. before quitting your job?
Câu trả lời của bạn:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Is it good to be patient?
  2. What can you do to teach children patience?
  3. Would you easily feel angry when you wait for a long time?
  4. Have you ever been late to meet someone?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Is it good to be patient?Trở nên kiên nhẫn có phải là 1 điều tốt?
Absolutely yes. Firstly, patience enables us to be healthier. There have been numerous studies conducted on the positive impact of patience on one’s health, and most show an affirmative result. Secondly, patience helps you to be empathetic. This means once you’re patient, you take longer to think things through before arriving at a decision, and this allows you plenty of time to put yourself in others’ shoes, and by extension, grow empathetic. Having patience and building empathy towards others are very important if you want to live a hassle-free life.Hoàn toàn đồng ý. Thứ nhất, sự kiên nhẫn giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện về tác động tích cực của sự kiên nhẫn đối với sức khỏe của một người và hầu hết đều cho thấy một kết quả khẳng định. Thứ hai, kiên nhẫn giúp bạn đồng cảm. Điều này có nghĩa là một khi bạn kiên nhẫn, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện trước khi đi đến quyết định và điều này cho phép bạn có nhiều thời gian để đặt mình vào vị trí của người khác và nói rộng hơn, phát triển sự đồng cảm. Kiên nhẫn và xây dựng sự đồng cảm với người khác là điều rất quan trọng nếu bạn muốn sống một cuộc sống không rắc rối.
What can you do to teach children patience?Bạn có thể làm gì để dạy trẻ tính kiên nhẫn?
In my opinion, there are two effective methods to instill patience in children. Firstly, we should recognize patience as a commendable trait, and reward children with compliments whenever they’ve managed to remain calm and composed in an irritating situation. These words of acknowledgement would help with reinforcing their behavior. For example, when my nephew is calmly waiting for food at a restaurant with slow service, I’d encourage him to keep it up. Secondly, we can acknowledge the child’s struggle. Let your child know that patience doesn’t come easy. You can even help them learn how to verbalize their frustration rather than bottle it up.Theo ý kiến của tôi, có hai phương pháp hữu hiệu để truyền cho trẻ tính kiên nhẫn. Trước tiên, chúng ta nên công nhận tính kiên nhẫn là một đặc điểm đáng khen ngợithưởng cho trẻ những lời khen ngợi bất cứ khi nào chúng giữ được bình tĩnh trong một tình huống khó chịu. Những ghi nhận này sẽ giúp củng cố hành vi của trẻ. Ví dụ như khi cháu trai của tôi đang bình tĩnh đợi đồ ăn ở một nhà hàng phục vụ chậm, tôi nên khuyến khích cháu tiếp tục. Thứ hai, chúng ta có thể ghi nhận sự sự khó khăn và nỗ lực của đứa trẻ. Hãy cho con bạn biết rằng tính kiên nhẫn không hề đến một cách dễ dàng. Bạn thậm chí có thể giúp chúng học cách nói ra sự khó chịu của mình thay vì giữ nó trong lòng.
Would you easily feel angry when you wait for a long time?Bạn có dễ cảm thấy tức giận khi bạn chờ đợi trong một thời gian dài?
I think of myself as a quite patient person, so when I wait for a long time, I don’t tend to lose my composure that easily. To me, losing it doesn’t help with the situation, so I do my best to come up with explanations for why the other party is not on time. For one thing, the person may not have meant to keep me waiting, or they may have run into a situation where it can’t be helped. These thoughts help me grow more tolerant of their unpunctuality. At the same time, I usually think about my upcoming plans to keep myself occupied while waiting, which also makes it more bearable.Tôi tự cho mình là một người khá kiên nhẫn, vì vậy khi chờ đợi lâu, tôi không dễ mất bình tĩnh như vậy. Đối với tôi, đánh mất nó chẳng giải quyết được vấn đề gì, vì vậy tôi cố gắng hết sức để đưa ra lời giải thích cho lý do tại sao đối phương đến không đúng giờ. Đầu tiên là, người đó có thể không có ý khiến tôi phải đợi, hoặc họ có thể đã gặp phải tình huống không thể cứu vãn được. Những suy nghĩ này giúp tôi khoan dung hơn với việc không đúng giờ của họ. Đồng thời, tôi thường nghĩ về những kế hoạch sắp tới của mình để giữ cho bản thân bận rộn trong khi chờ đợi, điều này cũng giúp tôi có thể chịu đựng được hơn.
Have you ever been late to meet someone?Bạn đã bao giờ đến muộn khi gặp ai đó chưa?
Being late is not how I roll, but yes I have been late on occasion. And for these occasions, I unfailingly have valid excuses, like an unexpected traffic jam during peak hours or a blocked route on the way, which put me a bit behind schedule. In general though, as a punctual and responsible person, I do my best not to keep others waiting, as I’m fully aware of how unpleasant it is to wait relentlessly for someone.Đến muộn không phải là kiểu của tôi, nhưng đúng là tôi đôi khi đã đến muộn. Và trong những trường hợp này, tôi luôn luônnhững lý do hợp lệ, chẳng hạn như tắc đường đột xuất trong giờ cao điểm hoặc tuyến đường bị tắc, khiến tôi trễ hẹn một chút. Mặc dù vậy, nói chung, là một người đúng giờ và có trách nhiệm, tôi cố gắng hết sức để không khiến người khác phải chờ đợi, vì tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác khó chịu khi phải chờ đợi mãi một ai đó.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG